Vědci proti evoluci

22. října 2009 v 13:54 | Marpefi |  Věda a Bůh


Narazil jsem na webu (odkaz) na zajímavé citáty... po webu najdete mnoho dalších, ale pro ilustraci stačí...Samozřejmě lze nalézt mnohem více takových. Více k evoluci doporučuji sesterské stránky, které se této tématice věnují více. Bůh křesťanství

Jedná se pouze o druhou stranu mince, kterou chci ukázat...tu první už každý zná (má ji vmasírovanou) za ta léta dostatečně dobře. Chci vám však ukázat, že ona druhá strana mince není jen o směšných blábolech, neinteligentních lidech apod...V tomto článku najdete desítky citátů a prohlášení prestižních odborníků různých vědeckých oborů. V odkazech, které postupně v článku uvádím naleznete další desítky-stovky takových citátů a výroků.

Cíle článku je, aby si lidé uvědomili, že ona evoluce, která je předkládána médii a ve školách jako prokazatelně dokázaná je jen manipulace a nepravdivé tvrzení!

Několik vědeckých citátů k tématu :

Dr.Denton: "Vznikla široce rozšířená iluze, že evoluční teorie byla dokázána již před sto lety a že všechen následující biologický výzkum poskytuje stále rostoucí důkazy pro Darwinovu ideu. Nic není vzdálenějšího pravdě než toto... Jeho teorie, že všechen život na Zemi se vyvinul následkem postupného hromadění náhodných mutací, je stále - jako v době Darwinově - jen vysoce spekulativní hypotézou bez přímé faktické podpory.

Dr. George Wald, nob. cena 1967: "Když přijde na původ života na Zemi, jsou zde jen dvě možnosti: stvoření nebo spontánní plození (evoluce). Není žádná třetí možnost. Spontánní plození bylo popřeno před 100 lety, ale to nás vede jen k jednomu dalšímu závěru: nadpřirozené stvoření. My to nemůžeme přijmout z filozofických důvodů (osobní důvody); a tak volíme víru v nemožné: že život povstal spontánně náhodou." (Amer. biochemik a fyziolog, 1906-1997, Nob.cena za objevy v oblasti primárních fyziol. a chem. pochodů v procesu vidění, spolu se dvěma dalšími vědci).

Prof. Bruno Vollmert, makromolekulární chemik: "Všeobecně rozšířené úvahy o chemické evoluci, která měla předcházet evoluci biologickou, postrádají jakékoliv vědecké opodstatnění."

Dr.Denton, molekulární biolog, Evoluce, teorie v krizi: "Není pochybností, že kdyby molekulární důkazy byly k dispozici o jedno století dříve, idea organické evoluce by nikdy nemohla být přijata."

Pat Shipman: "...nevíme, kdo pochází z koho; víme jen, kdo z koho nepochází..." . "...nemáme vůbec žádné důkazy, odkud pochází Homo a můžeme všechny členy rodu Australopithecus vyřadit z hominidní čeledi." (CRSQ 3/88)

Všechny ty stromy života s jejich větvemi našich předků, to je kupa nesmyslů. (zesnulá Mary Leakey, 12/1996) A+F,9/97 - Přední světová paleoantropoložka a archeoložka.(Impact)

Ernst Kahan: "Je absurdní a absolutně nemyslitelné věřit, že živá buňka vznikla sama od sebe. Avšak věřím tomu přece, protože jinak si to neumím představit."

Biolog, prof. Conklin z university Princenton: "Pravděpodobnost, že život vznikl náhodou, je srovnatelná s pravděpodob-ností, že dokonalý slovník je výsledkem exploze v tiskárně."

Francouzský botanik A. Wigand : "Darwinismus není ani teorií, ale náladou, která uchvátila mysl lidí. Je vědou asi tak, jako je pohádka dějepisem."

Izaac Newton: "Nádherné uspořádání a harmonie vesmíru mohly vzniknout jen podle plánu všemohoucí bytosti. To je a zůstane mým posledním poznatkem."

Prof. N.H.Nilsson (švédský botanik a genetik, 1953 formuloval antidarwinovskou teorii vzniku živočišných druhů): "Není ani možné udělat jen napodobení evoluce z paleobiologických dat. Fosilní materiál je dnes už tak kompletní, že nedostatek přechodných serií nemůže být vysvětlován nedostatečným materiálem. Absence je skutečná a nikdy nebude vyplněna.


Frederic Hoyle: "Současný scénář vzniku života je přibližně stejně pravděpodobný jako pravděpodobnost, že tornádo vířící na smetišti, sestaví letadlo Boeing 747."

Ernstu Chainovi (1906-1979) a dalším dvěma výzkumníkům byla r. 1945 udělena Nobelova
cena za lékařství a fyziologii. Chain určil strukturu penicilinu a izoloval účinnou látku. Je
považován za jednoho ze zakladatelů oboru zabývajícího se antibiotiky. Pokud jde o
Darwinovu teorii evoluce, Chain zjistil, že se jedná jen o "velmi chabý pokus" o vysvětlení
původu druhů, na základě tak nekvalitních předpokladů, že ji "lze jen těžko nazvat teorií".A
Teorii závislou na náhodných mutacích viděl jako "hypotézu, která není podložena důkazy a
není slučitelná se skutečností."B Napsal: "Tyto klasické evoluční teorie jsou hrubými
zjednodušeními množství nesmírně složitých a komplikovaných skutečností a udivuje mě, že
byly přijímány tak nekriticky, snadno a po tak dlouhou dobu, a že se žádný z tolika vědců nikdy
nepostavil na protest."B Chain prohlásil, že "bude spíš věřit na skřítky, než v takovou čirou
spekulaci jako je darwinismus."


"Darwin je evolucionisty milován, neboť vědu osvobodil od svěrací kazajky pozorování a
otevřel dveře vypravěčům příběhů. Právě toto dalo profesionálním evolucionistům jistotu zaměstnání a možnost procházet se po biologických laboratořích, jako by tam patřili."

David Coppedge, Speaking of Science, Creation Matters, květen/červen 2003

Prof. Werner Arber, molekulární biolog,nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství 1978
"I ta nejprimitivnější buňka obsahuje několik set různých specifických makromolekul. Jak mohly takové navýsost složité struktury vzniknout, zůstává záhadou. Možnost existence Boha Stvořitele pro mne představuje uspokojivé řešení tohoto problému."

Prof. James Shapiro, biochemik, 1996
"Neexistuje žádná podrobná darwinistická představa ohledně evoluce jakéhokoli základního biochemického či buněčného systému - jen množství přání a spekulací."

Dr. Jeremy Narby, antropolog, 1998
"V průběhu uplynulého desetiletí dospěl vědecký výzkum k bodu, kde narazil na nemožnost, že by se jediná bakterie, která představuje jednotku nezávislého života, jakou známe, bývala mohla vynořit z jakéhosi "prebiotického bujonu"… Jakákoli jistota v této otázce je záležitostí víry."

Collin Patterson, paleontolog Britského muzea, 2005
"Je velmi snadné vymýšlet si příběhy o tom, jak z jedné formy života vznikla druhá… ale takové příběhy nejsou součástí vědy."

Prof. Emil Paleček, molekulární biolog, 2005
To, co žene biologické vědy kupředu, není evolucionismus, ale výsledky experimentálních přístupů, které jsou sice založeny na hypotézách a teoriích, nikoli však na světových názorech… To evolucionisté jsou na tom jinak: stačí jim stále dokola opakovat Velkou pravdu, bez ohledu na to, že se v některých ohledech stále více vzdaluje od nových poznatků molekulární biologie a biochemie.

Dr. Jonathan Wells, molekulární biolog, 2007
"Představa, že složité biologické struktury života vybublaly z prebiotické polévky… je ta nejsterilnější a nejsměšnější představa v historii lidského poznání. Inspirovala všechny zjednodušující jalovosti 20.století."


K závěru malé interwiev:

Acts+Facts, 10/2000/d:
V souvislosti s mapováním lidského genomu poskytl jeden molekulární biolog, pracující na identifikaci geneticky podmíněných chorob, interview americkému časopisu The Ledger, ve státě Virginia. Článek pod názvem The Biologist vyšel 17.února 2000. Tento vědec chtěl zůstat v anonymitě, tazatel se jmenoval George Caylor. Rozhovor začal diskuzí o složitosti lidského genetického kódu.

Genetik: "Jsem jako takový editor, snažím se najít pravopisné chyby v dokumentu větším než 4 kompletní svazky Encyclopedia Britannica."

Otázka: "Věříte, že se tato informace vyvinula?"

Genetik: "Nikdo, koho znám ve svém oboru, nevěří, že se vyvinula. Byla vytvořena ´géniem nad génii´, a taková informace nemohla být napsána žádným jiným způsobem. Papír a inkoust nenapíší knihu! Na základě toho, co o tom víme, je směšné myslet si něco jiného."

Otázka: "Řekl jste toto někdy při veřejné přednášce nebo napsal jste to někdy veřejně?"

Genetik: "Ne, říkám jen, že se to vyvinulo. Aby mohl být člověk molekulárním biologem, musí se stále držet dvou šíleností. Ta první je věřit v evoluci, když sám pro sebe vidíte pravdu. A to druhé, byla by šílenost říci, že v evoluci nevěříte. Všechny vládní úkoly, výzkumné granty, publikace, významné univerzitní přednášky - vše by se zastavilo. Přišel bych o práci, nebo by mne přesunuli někam na okraj, kde bych si už nemohl slušně vydělávat na živobytí."

Otázka: "Nerad to říkám, ale tohle zní dost intelektuálně nečestně."

Genetik: "Práce, kterou dělám v genetickém výzkumu, je ušlechtilá. Nalezneme léčbu pro mnoho nejhorších lidských chorob. Ale zároveň musíme žít se ´slonem v obýváku´."

Otázka: "S jakým slonem?"

Genetik: "Stvořitelský plán. Je jako slon v obýváku. Všude chodí, zabírá ohromný prostor, hlasitě troubí, strká do nás, převrací věci, žere tuny sena a páchne jako slon. A my přesto musíme přísahat, že tam není!"

Rozlišme tedy vědu, která nám přináší užitek - tedy experimenální...a oddělme ji od vědy historické, která je mnohdy svou povahou spíše filozofií a interpretací podle osobního stanoviska toho kterého vědce..(viz. obrázky, zdroj)Na závěr uvádím seznam, kde se stovky vědců veřejně podepsalo a projevilo tak svůj skepticismus k evoluci, která je nám stále předkládána za dogma. Jedná se však jen o špičku ledovce...většina vědců, kteří nesouhlasí s evolucí tvrdí, že s ní naoko prostě souhlasit musí, jinak by byli vyloučeni z prestižní vědecké komunity, nedostávali granty atd. atd.
Kdo tedy pochybuje, že by mohl někdo vzdělaný odmítat evoluci, pak teď bude muset otevřít oči...Odkaz ZDE (kliknout na "download the list")

- Desítky vědeckých vyjádření k evoluční teorii, včetně citací zdrojů ZDE

- Přikládám také ještě mnoho desítek citátů významných osobností vědy, kteří se vyjadřují k Bohu...ZDE

- Aby zastánci evoluční teorie nebyli ošizeni, přikládám odkaz na desítky citátů PRO, ale i PROTI ZDE
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Niko Niko | 22. října 2009 v 17:08 | Reagovat

Dovol mi otázečku.. jsou to věřící vědci?

2 Marpefi Marpefi | 22. října 2009 v 17:49 | Reagovat

[1]: nevím. Většinu neznám. Dle mého názoru je to ale irelevantní...nepomůže ti, když každého kdo zapochybuje o evolučním dogmatu pojmenuješ věřícím a "nespolehlivým"...

3 Patrik Patrik | 22. října 2009 v 18:03 | Reagovat

Vauú,

vidím, že sa posúvaš... len tak ďaľej.

Dúfam, že nakoniec prídeš aj k tým ktoré ťa presvedčia nielen o tom, že evolúcia je len! teória ak by sme chceli veriť potrebovali by sme k nej veľa naivizmu, ale aj k tomu, že nebola súčasťou stvorenia!

Tie nové odkazy na stránky, ktoré si pridal sú super (o archeológii a nájdených biblických miestach - už ich poznám niekoľko rokov, z doby keď o tom šiel len dokumentárny film.)

úprimne Ti fandím... :-)

4 Marpefi Marpefi | 22. října 2009 v 18:19 | Reagovat

[3]: díky...jen bych rád podotkl, že se ani tak neposouvám ve svém přesvědčení, jak tím, co dávám na web:)

5 Niko Niko | 22. října 2009 v 19:49 | Reagovat

No relevantní to určitě je. Citáty jsou od lidí, lidi chybují a nebo zkreslují, povětšinou dle svého osobního přesvědčení. Tudíž jejich víra či nevíra bude hrát roli. Tím samozřejmě netvrdím, že tak dělají pouze věřící.. stává se to všem.

Pro Patrik: Ti kteří se o dané téma zajímají vědí, že Evoluční teorie je jen teorie.. pouze ty, které to nezajímá(většina České, ateistické společnosti) to berou jako všeobecný fakt.. a ti na tento web nevlezou :-)

6 Dotaz Dotaz | E-mail | 22. října 2009 v 20:05 | Reagovat

Všem ochotným odpovědět!Je to pro mne problém. Člověk se na svět ve kterém žije nějakýma očima dívat musí, že jo? Zajímalo by mě tedy, jak se mám dívat na počátek světa? Mohu jej vidět, tuším, že ve shodě s panem Grygarem, v tak zvaném Velkém třesku? I to je , nemýlím-li se teorie.

7 Niko Niko | 22. října 2009 v 21:04 | Reagovat

[6]: Jistě že je to teorie. Teorií se označuje většina dějů, které vysvětlují "něco" co nemohlo být vědecky zapsáno a dokázáno. Většina vědců nebyla u vzniku vesmíru a ani u evoluce, proto se pouze domnívají a předpokládají.

8 Dotaz Dotaz | E-mail | 22. října 2009 v 21:40 | Reagovat

Tomu rozumím a souhlasím, ale mohu tedy mnou zmíněnou teorii považovat za pravděpodobnou, nebo ji mám zavrhnout proto, že je "pouze" teorii?

9 Marpefi Marpefi | 22. října 2009 v 21:43 | Reagovat

[7]: ano, souhlasím...je to teorie...ale tato teorie pod tíhou důkazu padla (padá..). Ono je to totiž tak...jsou jen 2 možnosti našeho vzniku....vývojem (evoluční teorie) a "vytvořením"...k vytvoření se ještě pojí teorie o ufounoch, kteří nás měli vytvořit, ale to nic neříká o tom, kdo vytvořil je...tudíž jde o to, že se mnohé kruhy budou evoluce držet zuby nechty navzdory faktům...protože tu dluhou možnost prostě z jejich pohledu "nelze" přijmout...

10 Marpefi Marpefi | 22. října 2009 v 21:44 | Reagovat

[8]: pakliže nelze dokázat, je to pouhá teorie...myslím, že i ve vědecké obci jsou názory, že žádný třesk nebyl a vesmír prostě pořád existuje...ale moc jsem to nestudoval...

11 Marpefi Marpefi | 22. října 2009 v 21:46 | Reagovat

[5]: jo a ještě ke "zkreslování"...pak nesmíš věřit naprosto žádné vědě, protože každý jedinec je vázán nějakou vírou (třeba v rámci dané problematiky a má svá očekávání)...pak by tedy celá věda nebyla "pravá"....(alespoň velká část)...

12 Dotaz Dotaz | E-mail | 22. října 2009 v 21:52 | Reagovat

Chtěl jsem vlastně dospět k tomu, že pokud bychom vzali teorii Velkého třesku za současně přijatelnou, vlastně bychom( není to moje myšlenka) pocházeli opravdu z jedné podstaty a přitom by nebylo nijak vyloučeno , že na počátku bylo Slovo.Jsem opět kostrbatý? :-D

13 Dotaz Dotaz | E-mail | 22. října 2009 v 22:00 | Reagovat

pokud by křesťane přistoupili na myšlenku že vesmír nemá počátek, pak ba byl tento vesmír roven Bohu, Že ano? :-?

14 Marpefi Marpefi | 22. října 2009 v 22:00 | Reagovat

[12]: z jedné podstaty jsme i v případě, kdyby byla pravdivá evoluce (což není)...takže buď v klidu...tak či onak jsme z jedné podstaty:)

15 Marpefi Marpefi | 22. října 2009 v 22:06 | Reagovat

[13]: uf...tak daleko filozoficky se ubírat nechci...nevím...nevím jeslti první vytvořil vesmír, nebo tu už byl...fakt netuším...

16 Marpefi Marpefi | 22. října 2009 v 22:17 | Reagovat

to nevím...je to pouze na tobě, čemu chceš věřit...vycházej z faktů a důkazů...zejména zda přijmeš kreacionismus či evoluci...je to na tobě...zhodnoť důkazy a uvidíš..

17 Freddy Freddy | 22. října 2009 v 23:26 | Reagovat

burn her, shes a wich!!!!!

posledni dobou jsme svedky nalezeni smyslu zivota v navazeni se do ostatnich teorii

neresme tyto kokotiny, snad nejsme takovi picusi, abychom se mrdali s tim ci teorie je lepsi a ktera ne
popravde to pomalu zacina byt vycpele

jak jsem psal drive zkus to peto posunout trosku dal na intelektualnejsi uroven, ktera nekoho obohoti, nezli se kokotit na pisecku a rikat ze moje hovno smrdi vic

18 Freddy Freddy | 22. října 2009 v 23:27 | Reagovat

juúpiiiiiiiii

19 Freddy Freddy | 22. října 2009 v 23:29 | Reagovat

jinak pro upresneni citaci, Newton urel vice jak 80 let nezli se Ch.Darwin vubec narodil, takze o evolucionismu asi nemmel ani tucha coby oficialnimu nazoru

20 Marpefi Marpefi | 22. října 2009 v 23:40 | Reagovat

[17]: promiň, ale asi nevíš o čem mluvíš..není to o navážení se do teorií, je to o pravdě! Pokud se všichni navážejí do věřících (buďme u Křesťanů) s tím, že jsou to trotlové a skálopevně se ohánějí evolucí, která je sestřelena, tak mi řekni, co je na tom k nepochopení? Pokud existuje mrtě indicící nejen proti samotné evoluci, ale pro existenci něčeho více, než jen hmoty, co je na tom blbost se o tom bavit? Ty si asi opravdu naprosto neuvědomuješ důsledky toho, jestli člověk otevře oči, nebo bude krmen pořád evolucí....

kvůli evolučním názorům padly miliony lidí od Hitlera po komunisty a já nevím co ještě, protože jasně říkali, že oni jsou nadřazeni atd. atd...nemluvě o lidských hodnotách! Promiň, ale od tohoto se posouvat nikde nebudu...už není kam se posunout

21 Dotaz Dotaz | E-mail | 23. října 2009 v 6:39 | Reagovat

Pro Freddyho. Co si představuješ pod pojmem "intelektualnejsi uroven"?

22 Freddy Freddy | 23. října 2009 v 9:40 | Reagovat

ja bych pod tim videl tvorivou diskuzi

23 Marpefi Marpefi | 23. října 2009 v 10:51 | Reagovat

[22]: dobře...já se nebráním...jenže to vlastně ani tak nejde...asi jsi si neprošel mnoha diskuzemi na různých webech a fórech....s některýma lidma to jde, s jinýma to je jen o urážkách apod....ale dobrý nápad....asi založím "článek"...který bude jen o diskuzi

24 Dotaz Dotaz | E-mail | 23. října 2009 v 11:42 | Reagovat

[15]:: nemyslím si že jsem se dopustil nějaké filosofické složitosti, už i proto že jsem-li filosof, tak jedině filosof komparsista :-D. Ale to co jsem napsal pod [13]: je, řekl by jsem, podstatné. Vidím tři možné varianty. První je, že nejdříve byl Bůh, který stvořil vše ostatní. Pak by tento Bůh byl všemu nadřazen už proto, že bez jeho existence by nic z toho co známe nebylo. Vše, vyjma Boha, při této variantě má svůj počátek a konec. Druhá je ta, kterou jsem výše právě uvedl. Pokud by vesmír byl stejně starý a nekonečný jako Bůh, byl by Bohu roven a zákony platící ve vesmíru by musel dodržovat i Bůh a museli bychom tedy Boha stejně hledat jinde, někde u Tvůrce těchto zákonů. Je-li Bůh mladší než vesmír, není to Bůh ale bůžek a o toho nám asi nejde. Tohle mé "filosofování" asi není to co myslel Freddy?

25 Marpefi Marpefi | 23. října 2009 v 12:40 | Reagovat

[24]: no to určitě není to, co myslel Fredy:). Podle toho co vím atd. tak je Bůh nadřazen všemu. Je to i v Bibli...ale tuhle hypotézu si jen tak neověříš, jako jiné...

26 Dotaz Dotaz | E-mail | 23. října 2009 v 14:21 | Reagovat

[24]:  Má-li být Bůh nadřazen všemu, nemůže, navzdory některým vědeckým názorům [10]:, existovat vesmír pořád. Křesťanského Boha si přece nedovedeme představit, jak vzniká v už existujícím vesmíru. Vedlo by to přece k otázkám jako: jak, kde, proč tento Bůh vznikl, kde se vzal ten vesmír, který byl už před Bohem, apod. Proto vědecká teorie Velkého třesku monoteismu celkem vyhovuje.A s evoluci (= vývojem) by jsem rovněž nezacházel příliš hrubě. Přesto, že si nemyslím, že člověk potřebuje nezbytně předka na nižším vývojovém stupni, určitý vývoj kolem sebe pozoruji,tu a tam i na sobě :-), ano i v bibli je popsán. Věda, je-li vědou, představuje vrcholy lidského poznání, monoteismus pak vrchol náboženského vyznání, tedy víry. Jedno druhé může, ale nemělo by popírat a když, tak jen dočasně, do chvíle vzájemného pochopení.

27 Marpefi Marpefi | 23. října 2009 v 15:35 | Reagovat

[26]: ano...souhlasím..on BIG BANG je všeobecně přijat (to, že někdo má jiný názor, to bude vždy). Co se týče jakéhosi toho vývoje, tak to se jedná o tzv. mikroevoluci...tedy přizpůsobování prostředí apod...to ano, ale makroevoluce (tedy mezidruhový vývoj a vývoj něčeho z ničeho) není reálný.

28 Niko Niko | 23. října 2009 v 18:33 | Reagovat

Pane bože... Kdo kdy sestřelil Evoluci? To, čím se snaží lidé "sestřelit" Evoluční teorii, jsou většinou bílá místa, na zatím plně neprozkoumané mapě. Evoluce je stále plně právoplatnou a hlavní teorii o vzniku života na zemi(jak makro, tak i mikro-evoluce), uznávanou většinou vědců.

29 Marpefi Marpefi | 23. října 2009 v 18:40 | Reagovat

[28]: :-D....tak to si dovolím nesouhlasit..přečti si např. onu knihu Evoluce-podvod století...není to ani o tom, co říká sám autor, ale pomocí desítek(stovek) citací na výzkumy apod., které si sám můžeš ověřit a dohledat.... ukazuje, že ta tvoje evoluje je naprostý blábol (u každé maličkosti dokazuje výzkumy)...tudíš žádná slepá místa teorie, ale hlavní základní kameny evoluce....ale nemá smysl se hádat...až si ji přečteš, pak přijď a znovu se evoluce zastávej...

30 Marpefi Marpefi | 23. října 2009 v 18:57 | Reagovat

[28]: a jinak ještě...máš pravdu v tom, že je stále obecně přijímána za hlavní teorii...a asi to tak bude i nadále...protože se jí budou držet všichni zuby nechty, navzdory důkazům..víš...ony jsou jen 2 možnosti...evoluce a ta druhá...tu však ostatní nepřipustí a budou si vymýšlet a klamat veřejnost i nadále (i k tomu jsou tam důkazy - NE spekulace, ale důkazy a zveřejněné kauzy!)...ale opravdu si to musíš pročíst, jinak nemá smysl dál vést debatu...

31 Niko Niko | 23. října 2009 v 19:37 | Reagovat

Vědec v první řadě musí obhájit svůj názor před vědci(ať už na nějákém kongresu, či před radou-- Skupina vědců pokládá otázky a onen "průkopník" musí obhájit svůj názor), až tehdy se "sestřeluje" jistá teorie. To, že se autor snaží nejdřív přesvědčovat lidi a přes ně budoucí vědce, je sice chytré, ale na "sestřelení" teorie dnes nijak nepřidá. Slibuji, že až na internetu, či v knihkupectví najdu tuto kniho, přečtu si ji.. avšak pověz mi... Bylo v knize napsáno, že autor stál před nějákým kongresem vědců/biologů/.. a obstál? Knížka v tomto smyslu opravdu moc nedokazuje(čímž ji nechci nijak shazovat, dokud ji nepřečtu a uznávám, že teď píšu všeobecně).

32 Marpefi Marpefi | 24. října 2009 v 14:56 | Reagovat

[31]: víš, máš pravdu v tom opozičním a oponentovém systému...ale k tomu je tam taky mnoho věcí...např. ti, kteří jakýmkoliv způsobem chtějí zpochybnit ono dogma dosávají nálepku neserióznosti atd (ale to si dokáže odvodit každý i logicky) atd...ale vážně to nedokážu popsat...tento autor stál před mnohými "kongresy" podle všeho ale také se jej snaží umlčet (nedovoleno s ním točit dokumenty apod.)...ale jak říkám...nemá smysl se o tom bavit...přečti, uvidíš...

33 Tommik15 Tommik15 | 28. listopadu 2009 v 16:02 | Reagovat

Jen bych chtěl říct, že ačkoliv je to pro naše chápání nepředstavitelné, tak Bůh nemá počátek ani konec. Tedy nemůžeme hovořit o tom, kde se Bůh vzal nebo kdy vznikl.

34 pítrs pítrs | E-mail | 29. prosince 2009 v 20:49 | Reagovat

[28]: Plně souhlasím s tvými názory. Považuji evoluci za teorii neboť o ní víme jen málo. Každým rokem se ale několika stovkami nálezů a výzkumů upravuje a posiluje. Každým rokem se ale najdou i nějaké důkazy které do této teorie nezapadají a zpochybňují ji. Je dobře, že na ně někteří vědci upozorňují, ale nelíbí se mi, že něktěří kvůli pár nesrovnalostem napadají celou evoluci. Dárvin měl svůj názor stejně jako oni. On druhé názory respektoval, ale někteří co jeho teorii spochybňují o něm mluví nechutně jako by byl podvodník. Ukazuje to jen jejich zaostalost. Pokud si někdo myslí, že evoluce je podvod tak ať to prohlásí veřejně a dokáže to. A to nejen tím, že něco zpochybní, ale ať dokáže že je to jinak. Takových hospodských řečí, že tahle vláda je špatná a že ti nahoře si určují podmínky, takové jsem vždy komentoval jen těmito slovy:,,Tak když se ti to nelíbí, tak jdi a udělej to líp". :-| A nechci slyšet, že to nejde, že by to položilo světovou ekonomiku a že je to složitější. Prostě činů a né keců požaduji.

35 Marpefi Marpefi | E-mail | Web | 29. prosince 2009 v 23:06 | Reagovat

[34]: Petře...jsi dost mimo. Jelikož vím, jaké máš zhruba informace, tak také vím, že asi nevíš vůbec nic o protidůkazech!

To nejsou bílá místa! Věda už mnohokrát prokázala, že z neživého extrémně složité buňky, DNA apod. prostě nevzniknou - NIKDY! Jestli máš vůbec ponětí, jak je složitá jen jednoduchá buňka (jako velkoměsto!!!) a to nemluvě o DNA apod., které mají miliony informačních sekvencí v přesném pořadí...pak ti žádná evoluční VÍRA nepomůže! čas informaci nikdy nenahradí! a rozhodně nevybuble z bahna, jak se snaží evoluční věřící namluvit. A toto je jen jeden důkaz proti...jen špička ledovce

A Tvůj výrok, že se evoluce potvrzuje je (když zavřu obě oči) přinejmenším spekulativní...ba naopak! Čím více se objevuje v mikrobiologii, paleontologii atd...tím více to ukazuje, že je evoluce(makro) nemožná!

Je to jen Vaše víra, protože prostě nechcete a "nemůžete" přijmout, že by tu mohl být někdo "nad vámi".

Howk

36 Pítrs Pítrs | E-mail | 3. ledna 2010 v 21:08 | Reagovat

[35]: Zapomínáš, že vesmír tedy i fyzikální a chemické zákony v něm se neustále mění a tak jakékoliv výzkumy v současnosti jen ztěží napodobí něco před miliardami let. Nejdále zatím nedošli ti tví (vědci) v laboratořích ale skuteční vědci jenž pracují s tokamaky a i ti tvrdí, že se jen pokouší napodobit podmínky počátku vzniku.

37 Marpefi Marpefi | 4. ledna 2010 v 0:01 | Reagovat

[36]: Tento argument je už tím tuplem mimo...co se týče zákonů vesmíru, tak existuje předpoklad neměnnosti...a i když v určitých oblastech jsou hypotézy o možnosti určitých změn, naprosto vůbec nic to nemůže říci o vzniku života! Prostě informace nevznikne vybubláním z bahna!!! Opakuji znova...není to z mé hlavy, ale z hlav tisíců vědců! NIKDY to věda nedokázala vyvrátit, ikdyž se od dárvina o to snaží...sem tam si mysleli, že už to mají a mají vyhráno (rezistence bakterií na antibiotika), ale pak tak nějak zjistili, že "tudy taky cesta nevede".

Prostě si můžeš měnit zákony vesmíru, jak chceš, ale pomocí náhody prostě informaci v tak naprosto nepředstavitelné dokonalosti a komplexnosti prostě nedostaneš...a tečka. A to se tady bavíme pouze o argumentu ifnormací (RNA, DNA, buňky...). Víš, jaké sekvence informací má jen DNA? To jsou miliony informačních "článků", které jsou v přesně definovaném pořadí určeny (stačilo by jednu nepatrnou část přehodit a funkce by byla narušena). A to jsme "pouze" u mikro roviny problému...

tohle z bahna nevybublá...ani když tomu dáš miliardy let. Ať se ti to líbí nebo ne...

38 Velbloud Velbloud | 23. ledna 2010 v 21:39 | Reagovat

[35]: Tedy, vsadil by jsem se, že s takovým argumentem, jako že se mění  uvedené zákony, se v životě nesetkám. U Boha je však možné opravdu vše,a tak mi dochází, že takovou víru jakou máš ty Pítrsi, měl na mysli asi Ježíš, když řekl, že na náš rozkaz, při opravdové víře i hora skočí do moře, když ji to přikážeme.  :-)

39 Velbloud Velbloud | 23. ledna 2010 v 21:41 | Reagovat

Tak mě to zaskočilo, že jsem napsal místo čísla 36 číslo 35 :-D

40 Marpefi Marpefi | 24. ledna 2010 v 11:41 | Reagovat

[39]:  :D

41 Pítrs Pítrs | 29. ledna 2010 v 19:30 | Reagovat

Ještě před půl tisíciletím lidé neznali fyziku ani její základné zákony a přesto se dnes najdou lidi co tvrdí, že je nemožný znik života a že z bahna žádný život nevybublá. :-D  Tak těmhle Bohům vzkazuju jen jedno. Nedovedete si představit jaké síly probíhají ve vesmíru. Jen v černých dírách a jejích okolí probíhají takové procesy, že si jen těžko můžeme představit. Ví tu vůbec někdo kdy a za jakých podmínek vznikla voda tak nezbytná pro život?  :-?

42 Marpefi Marpefi | 29. ledna 2010 v 22:41 | Reagovat

[41]: super...budu hrát tvoji hru....tak jak si ty troufáš tvrdit, že není Bůh? Že to bylo evolucí? Jak si vědci dovolí tvrdit, že "to je prokázané"? :-D

43 Martin Martin | E-mail | 13. května 2010 v 0:26 | Reagovat

Hojte, nejdriv by jsem odpovedel na posledni post - evoluce byla prokazana tisici a tisici pozorovani a pokusy. Ale vyjadrit jsem se chtel k necemu jinemu. Evoluce a Buh preci nejsou 2 neslucitelne veci. Nedavno jsem dopsal bakalarskou praci na podobne tema a tak si troufam o tom neco rict - a pokud nekdo evoluci jako takovou popre, vnimam to ciste jako jeho omezenost. Na druhe strane vim, ze aby evoluce fungovala a postupovala k stale dokonalejsim a prispusobenejsim formam zivota, vyzaduje to dosti presne nastaveni mnoho vzajemne zavyslych konstant. Prave v tomto muzeme nalezt Boha, jako nekoho, kdo spravnym nastavenim techto konstant evoluci umoznil. Je preci uz davno zname, ze Bibli neni mozne cist doslovne ale hledat v ni metafory..
Druhe misto pro Boha potom existuje pred vznikem prvni bunky jako takove.. Protoze teorie evoluce vysvetluje pouze vyvin zivote, ne jeho vznik ;-) skuste tedy mozna svoje snahy upirat spise timto smerem a nepokouset se neustale vyvratit neco, co je dokazane tisickami experimentu, pozorovani a DOOPRAVDY VEDECKYCH praci..
Love and peace.. :)

44 Marpefi Marpefi | 13. května 2010 v 15:29 | Reagovat

[43]: Zdravím,

svoje závěry jsem poslal do mailu...

Pro VŠECHNY OSTATNÍ...existují desítky tisíc prestižních vědců, kteří tvrdí opak - evoluce je pohádka...jak tedy někdo může s jistotou přijít a říct, že je naprosto jasně dokázaná?

Pane Martine, nechci zpochybňovat Vaše vzdělání, ale nepletete si tak náhodou mikroevoluci, která je skutečně prokázaná - beze sporu.....ale makroevoluce ve smyslu mezidruhového vývoje NEBYLA NIKDY PROKÁZANÁ...

Nemluvě o tom, že nikdy nebylo experimentálně prokázáno, že neživé může obživnout, že mutace v genomu rozšiřuje informace! NIKDY..

Pak můžeme pokračovat mezičlánky apod...

Jakákoliv přesvědčenost v "naprostou neomylnost evoluce" je jen záležitostí víry.

A křesťan, který tvrdí, že jde bible skloubit s evolucí je prostě mimo...na internetu si můžete na toto téma najít spousty článků, proč nelze skloubit bibli a evoluci...

A Vaše tvrzení "je přeci již dávno známé, že Bibli není možné číst..."

Na to jste přišel kde? :-D promiňte, ale měl byste si doplnit teologické vzdělání, než začnete šířit podobné bludy...

Musí se číst v historickém a situačním kontextu, v mnohém je symbolická, ale Vaše tvrzení je dosti zavádějící

S podzravem

PEtr

45 Karlos Karlos | 13. dubna 2011 v 11:24 | Reagovat

[44]:
Krásná diskuze. Obávám se ale, že se zde vychází ze znalostí, ke kterým jsme se jako lidstvo dopracovali a to ještě jen ke zlomku těchto znalostí, protože z hlediska schopností člověka poznání lidstva je tak obrovské, že ho lidský jedinec může obsáhnout jen z malé části. Ovšem z pohledu reality je toto lidské poznání, které se omezenému člověku (při vší úctě k jeho schopnostem - to je samozřejmě relativní) jeví jako obrovské, z absolutního pohledu naprosto nicotné.
Nechci popírat ani potvrzovat Boha. Za největší chybu, které se zde dopouští Marpefi je příliš sveřepé opírání se o jednu teorii, kterou je křesťanská víra. Takových teorií může být vzhledem nepatrné úrovni lidského poznání nepředstavitelné množství a žádná nemůže a ani nebyla prokázána. Je možné přinášet pouze podpůrné argumenty, které jsou ve shodě s teroií, ale ani nemusejí vyvracet teorii jinou. Ono totiž ani to, co se jaksi nehodí do teorie jedné nemusí tuto teorii přímo vyvracet, jen ukazuje na nějaké její slabé místo, které může být způsobeno vlivem dosud nepředpokládaným.
Tím chci říci, že věřím v existenci jisté dosud nepoznané veličiny, která má na svoje okolí tak významný vliv, který někteří nazývají božským a tuto veličinu Bohem a že je velmi pravděpodobné, že takových veličin je více a vlivem jejich působení na okolí dostáváme poněkud rozporuplné výsledky pozorování, předpokládáme-li vliv působení pouze veličiny jediné. Ještě to můžeme trochu zkomplikovat existencí paralelních světů, z nichž jsme dosud schopni vnímat jen ten jediný, ten hmotný.
Můj předpoklad působení více "božských" vlivů chci demonstrovat na zákonu stále rostoucí entropie. Tento zákon prakticky vylučuje náhodný vznik jakékoli tak vysoce uspořádané hmoty, jakou je i nejprimitivnější živá buňka. I kdybychom to však připustili pak největším paradoxem je vliv existence života na celkovou entropii. Jelikož existence živé hmoty představuje velmi nízkou hodnotu entropie tato živá hmota svým působením (cyklus zrození a umírání, činnost živočichů o člověku nemluvě) na okolí sice snižuje entropii svého okolí, ovšem za cenu většího zvýšení entropie celku neboli urychluje okamžik svého zániku, kdy celková entropie bude tak vysoká a veškerá energie přeměněná na teplo, že nebude již existence života vůbec možná. Je tedy smyslem života přivést vesmír do stavu před velkým třeskem a zničit tak sám sebe? Nebo je pozorovaný jev, kdy život ze své fyzikální podstaty likviduje sám sebe, jen výsledkem působení více vlivů, které působí proti sobě a pozorovaný výsledek nedává neznalému pozorovateli žádný smysl asi jakoby pozoroval pouze pohyb figurek na šachovnici a neměl ponětí o existenci hráčů?

46 Marpefi Marpefi | 15. dubna 2011 v 10:25 | Reagovat

[45]: Ahoj Karlosi...

rád bych zde upozornil na chybu, které se dopouští mnoho teoretiků a ty ted také:)

To neber ve zlém, svým způsobem uvažuješ správně...ale....je tu jedno ale...

Celý Tvůj model myšlení podle mého názoru nepočítá vůbec s tím, že by "ta nějaká veličina" měla zájem vstupovat do naší reality a dávat se nám poznat...

To, že existuje mnoho teorií, to je naprosto jasné, vůbec nic to ale nevypovídá o pravosti té které...já jsem se křesťanství dlouho vyhýbal a hledal jinde...když jsem ale k "té neznámé veličině" zoufale volal o pomoc, aby mi ukázal pravdu...tak mi ukázal na Ježíše Krista...

Zkus přidat ke svým úvahám také možnost, že Bůh je ten, který nesedí někde na obláčku a nepozoruje nás jako zoo...ale má o nás zájem, a proto nám v poznání dosti pomáhá (protože máš pravdu, že sami bychom poznali velké prd:)

To jen tak stručně.

Měj se

Marpefi

47 MAREK MAREK | 13. listopadu 2011 v 19:22 | Reagovat

V Genesis je jasně popsáno, a je mi jedno, jaká teorie to bude vyvracet, či zpochybňovat, že prvně Bůh stvořil Zemi. To byl konkrétní cíl. To je jeho dílo, jeho brilantní a skvoucí. Ten přegigantický vesmír okolo, to je takové, abychom věděli že Bůh zmůže fakt hodně ;-) abychom žasli, a taky aby nám ozdobil oblohu. Vsadím se, že není ve vesmíru jiná planeta podobná té naší. My jsme centrem dění a události existence stvoření. Díky Bohu tohle bude v poslední den všechno spáleno. Přijde něco Nového a krásnějšího tzn. Nové Nebe a nová Země. AMEN ;-) PS. Jsem zvědavý, jak se vyjadří páni vědci, až se ten vesmír okolo začne otřásat a hroutit. To uvidíme tu jejich zbožnost, až milostivý  Bůh udělá" "bu bu bu, ze mě nebude nikdo dělat hlupáka".. Omluvte mě, za trochu nadsázky, snad mi to nebude mít Pán za zlé.. :-)  ;-)

48 Marpefi Marpefi | 13. listopadu 2011 v 21:13 | Reagovat

[47]: Zdravím Máro,

souhlas...mám v podstatě stejný názor. Nicméně mnoho lidí je v situaci, ve které jsem byl kdysi i já a chci jim nabídnout i racionální argumenty k naší víře...ačkoliv v konečném důsledku je samotná (dětská) víra samozřejmě důležitá...

Požehnaný večer.

Petr

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama