Časté dotazy kritizující teorii mladé země a jejich odpovědi

4. prosince 2009 v 23:27 | Marpefi |  Věda a Bůh

Často kladené otázky

Dávám k dispozici stručné odpovědi na nejčastější otázky, které se kladou lidem, kteří vědou obhajují teorii mladé země a Boha. Na tyto otázky odpovídal Dr. Dino alias Paul Abramson a Dr. Kent Hovind. Odkaz na zdroj ZDE

Na úvod však chci uvést ještě jeden citátek:"Co se týče geologických vrstev a fosilií, existuje jistě ještě jeden bod, ve kterém nemáš jasno a sice hokus - pokus s miliony a miliardami let. Tvůj pan učitel, aniž by pohnul brvou, zvěstuje, že tato vrstva je stará tolik a tolik milionů let a tato fosilie tolik set tisít let. Odkud to ten dobrý muž ví? Vyčetl to z evolucionistických knih. A odkud se to dostalo do těchto knih? Nu, dříve se tyto údaje o stáří běžně sypaly z rukávu; ty miliony let byly totiž důležité pro jejich teorie..." W.JOuwenel. "Was lehrt die Bibel? Schopfung oder Evolution?"

Nejste choromyslný?
Hmmm ... těžko říct.

Jak můžeš být takový ignorant?
My se známe? Když vytváříte (odpusťte, ale vskutku) ignorantské sdělení o tom, že jeden z nás je ignorant nebo blb, pamatujte prosím na to, že jeho adresátem je fyzická osoba.

Není podstatou kreacionismu tvrzení: "Řekl to Bůh, já tomu věřím a tím je celá věc vyřízena"?
Pro někoho možná ano. Ale nedalo by se to otočit a říct, že pro mnoho lidí je podstatou evolucionismu tvrzení: "Řekli to vědci, já tomu věřím a tím je celá věc vyřízena"?

Kdy se už konečně přestanete "stavět vědě na odpor"?
Kdy už konečně přestanete mlátit svou ženu? Jinými slovy, už ze znění samotné otázky vyplývá něco, co není pravda. Někdy s návrhem nějaké teorie přijde menšina racionálních, vědecky uvažujících lidí. To, že návrh této menšiny byl korektní, se prokáže později. Takže platí, že my se "vědě na odpor nestavíme".

Vzpomeňte si, prosím, že zakladatelé moderní vědy, jako Newton, Kepler, Pascal, Boyle, Galileo a mnoho dalších, byli do jednoho kreacionisté. Povědomí o tom, že existuje logický, Božský Stvořitel, jim dalo základ, o který se mohli opřít, když hledali přírodní zákony Jeho stvoření a když se pokoušeli promýšlet po Něm Jeho myšlenky. My dnes vlastně děláme totéž, když se dobíráme k poznání, že žijeme v logicky utvořeném vesmíru. A co ona idea, že všechno to, co vidíme kolem sebe, kdysi čirou náhodou v důsledku nahodilé shody okolností prošlo nějakým samovýbuchem (velkým třeskem)? Kreacionisté, opřeni o výsledky vědy, vám budou opakovaně tvrdit, že důkazy dosti jasně zřetelně hovoří o něčem jiném.

A co dinosauři?
Jednoduše řečeno, dinosauři žili souběžně s námi lidmi po tisíce let naší existence a jak se zdá, vyhynuli většinou v době, která předcházela období našich moderních dějin. Uvědomte si, že slovo "dinosaurus" existuje jen necelých 160 roků. K předávání legend o nebezpečných plazivých nestvůrách (alias dracích) dalším a dalším potomkům docházelo napříč celou Evropou, v Číně i zbytku Asie, ve všech Amerikách (Severní, Střední i Jižní) a vzpomínají je i v Africe. Proč by měly být všechny tyto legendy a historky (nota bene tradované napříč všemi obývanými kontinenty!) bagatelizovány a zlehčovány jen proto, aby se dodala důvěryhodnost soudobé teorii evoluce? Ve vědě je důležité rozlišovat mezi důkazy a interpretací. Dokázáno je, že tito velcí, nebezpeční plazi skutečně existovali. Máme kosti, historické záznamy i šlépěje. Máme silné důkazy. Na druhé straně interpretace, podle níž (anebo víra v to, že) všechny tyto nestvůry vymřely před milióny a milióny lety, je jedním z témat, o které se kreacionisté a evolucionisté přou. O tom, jak kdo kdy byl dinosaury nebo draky zabit, anebo zase o tom, jak jsme se my lidé dávali dohromady, abychom zabili je, existuje řada příběhů, uvedených v zaznamenané historii lidstva. Tyto příběhy - vedle dalších důležitých důkazů - dávají jasně za pravdu nám …a teorie stvoření rok od roku sílí.

Cožpak dinosauří nevyhynuli před 65 milióny lety?
Dá se dost dobře dokázat, že Země je stará jen několik tisíc roků. Viz In BOOKS, It's a Young World After All od Dr. Ackerman. Údaj "65 miliónů let" si nedávno někdo vymyslel. Evoluce skýtá lidské psychice prostor, v němž se může před naším mocným Stvořitelem jakoby ukrýt. Evoluce tvrdí (v teologickém slova smyslu), že náš Bůh je slaboučký anebo že neexistuje, že? A teď si vezměte, co evoluce tvrdí o našem původu. Draky (viz předchozí odpověď na FAQ) naši předkové vídali a někdy s nimi i bojovali na všech obývaných kontinentech. Při pořizování záznamů z pozorování nebezpečných veleještěrů naši předkové nepodváděli. Tito plazi žili současně s člověkem. Lidé dinosaury vídali. Je jisté, že příběhy o nich byly později všelijak přikrášlovány, ale tvrzení, že lidé a dinosauři (draci) žili v téže době, je v jádře pravdivé. Žili sice na různých místech ... ale v téže době, a to až do té doby, dokud dinosauři nebyli ve své většině "dohnáni" k vyhynutí. (Mimochodem, několik žijících dinosauříků pořád ještě v přírodě existuje.)

4004 před naším letopočtem ... to nemůžete myslet vážně!!
Ono vlastně existuje několikero různých verzí toho, čemu se říká "věda o stvoření". Někteří kreacionisté silně inklinují k většině evolucionářských interpretací. Zabrzdí teprve u té, podle níž veškerý život sem napadal jaksi sám od sebe. Tito kreacionisté prosazují myšlenku "počáteční příčiny" (nebo "prvotní příčiny"), tj. že "Někdo" … rané události příznivě ovlivnil a evoluce byla pak procesem, který poté tento "Bůh" použil. Jenomže jiní kreacionisté, jako například ti, kteří přispívají na tento web site, šli ve svém studiu ještě dál a došli k poznání (nebo víře, chcete-li), že skutečně neexistuje žádný solidní vědecký důkaz, který by evolucionismus jakkoli podporoval a který by opravňoval k tvrzení, že Země je starší než 10 000 let. Je to složité, ale mnozí z těchto "kreacionistů mladé Země" se skutečně domnívají, že rok 4004 před naším letopočtem má k datu prvotního stvoření pravděpodobně dost blízko. Já vím, že těm, kteří věří na funkčnost metod určování stáří pomocí radioaktivity, připadá toto datum víc než směšné. Je mi líto.

40 dní a 40 nocí, ano?
V knize Genesis, v Kapitole 7, věnované Veliké povodni, je opravdu uvedeno, že vody stály na zemi po 150 dní a že klesaly po dalších 150 dní. Celkově, tj. od okamžiku, kdy Noemova rodina vešla do archy, do okamžiku, kdy z ní vyšla, uplynula doba v délce asi 1 roku. O tom se v této kapitole mluví zcela jasně. O době. Kromě toho to však vypadá i tak, že po prvních 40 dnů a nocí tohoto ústředního období lilo jako z konve (a nad zemí vanul vítr, Gen. 8:1). Je zřejmé, že neexistuje důkaz o tom, že povodeň způsobil déšť a moderní kreacionisté nikdy nic takového netvrdili. Tuto falešnou představu, s odpuštěním, udržují při životě jen evolucionisté. Důvodem je to, aby s její pomocí a s pomocí dalších témat mohli otevřeně špinit teorii stvoření jako takovou. (nemluvě o tom, že jsou v Bibli zmíněny "propastné tůně"...což jsou dnes dobře známé podzemní zásoby obrovských mas vod, pozn.aut.)

Jak mohla Noemova archa pojmout všechny druhy velkých zvířat světa!
Vejce největšího draka (tj. dinosaura), jaká jsme kdy nalezli, mají velikost fotbalového míče. Do kufru auta můžete nacpat, řekněme, přes desítku brachiosauřích vajec a ještě vám nějaké místo zbude! Neboli čerstvě vylíhnutá dráčata moc velká nebyla. Noemovým úkolem bylo uchránit všechny druhy zvířat. Přitom nebylo nutné mít od každého druhu vždy toho největšího zástupce a také nebylo nutné mít od každého druhu všechny poddruhy. Víte, že většina moderních psích plemen existuje na světě jen necelých 100 roků? Genom celého "psího druhu" živočišné říše klidně mohli uchránit dva mladí, zdraví voříšci. V Bibli je užit termín "druh" pro rozmanité typy forem života. Koně a zebry se spolu mohou pářit (a taky to dělají) a přivést na svět životaschopného potomka. Podobně jsou na tom tygři a lvi, což ukazuje na to, že (podle teorie stvoření) se vydělili z jediného původního základu. Rovněž psi a vlci (ačkoli lidmi dnes považovaní za zcela odlišné) pravděpodobně vzešly z téhož "druhu". Samozřejmě existuje několik zvířat, která (když dospějí) jsou skutečně velká: patří sem žirafa, slon i tyranosaurus rex. Ale v průměru dosahují zvířata velikosti asi tak ovce, neboli tříposchoďová archa byla dost velká na to, aby pojala celou danou škálu zvířat plus spousty krmení pro ně. A po povodni, díky výchozímu "voříškovskému" základu bylo možné znovu odstartovat vznikání druhů. Když se nad tím zamyslíte po vědecku, vyjde vám neuvěřitelně variabilní plán, viďte?

I kdyby byla celá atmosféra nasycena 100% vlhkostí a začalo pršet, nebylo by na zaplavení celých kontinentů dost vody! Povodeň byla nemožná, přiznejte to!
Jedná se o obvyklé obvinění a souvisí s odpovědí na dosud předposlední FAQ. Výčet povodňových událostí uvedený v Genesis vypadá jako přehled toho, co viděl Noe, a jako něco, co možná není úplným obrazem veškerých rozběhnutých událostí. Není tam vůbec žádná zmínka o ledu, víme ale zase, že stoupání vod (po prvních 150 dní) probíhalo v téže době, kdy byl seslán 40-denní déšť a kdy došlo k provalení pramenů propastné tůně, což je výrok poněkud záhadný. Déšť povodeň nezpůsobil. Tento příznak potopy se ale strhl také přibližně v téže době.

Slaná voda, která zalila kontinenty, by tak jako tak zničila všechny rostliny, nemám pravdu?
Už jste si někdy dal do kafe cukr a zapomněl si jej zamíchat? Jak chutnalo? Před povodní oceány ještě "nebyly zamíchány". Před velikou povodní, kdy vody brutálně zalily pevninské masívy, zřejmě ještě nebyla míra nasycenosti oceánů minerály tak velká. A my víme, že přírodní nedělená semena rostlin (nikoli úzká skupina kříženců, které jsou ze zdravotního hlediska mnohem méně odolné podobně jako je tomu ve výše uvedeném případě vyšlechtěných psích plemen) jsou otužilá a schopná dostat se ve světě leckams a přežít dokonce i několik měsíců ve vodě, v níž se buďto jen tak vznášejí anebo se jí nechají unášet. Ze záznamů o objevených zkamenělinách však opravdu vyplývá, že některé typy rostlin (a mnozí obyvatelé oceánů) povodeň skutečně nepřežily a nedokázaly se přizpůsobit chladnějšímu klimatu, které po povodni na zemi nastoupilo. Některé traviny, například, v dřívějších dobách vyrůstaly až do výše 20 m, ale to, co po nich zůstalo dnes, sotva dorůstá výše 1 m. Moderní svět je jen pozůstatkem toho, co tu bývalo.

Nebyla Noemova povodeň povodní toliko regionálního významu?
Něco takového je nemožné. Někteří dnes toto tvrzení prosazují, ale Genesis říká zcela jasně, že Bůh zamýšlel zaplavit celou zemi; všichni lidé, všechna zvířata a všichni ptáci mimo archu měli být smeteni. Průměrný člověk dokáže jít rychlostí 5 km/hod., že? Za 10 hodin by se tedy dalo ujít asi 50 km. Neboli za sto dní by se tímto tempem dalo ujít několik tisíc kilometrů, nemám pravdu? (Připomeňme si americké průkopníky, jak ve svých kolonách vozů kombinací chůze a jízdy křižovali severní Ameriku z východu na západ a jak dlouhé období jim to zabralo.) Kdyby byl Bůh chtěl seslat jen "povodeň regionálního významu", proč by byl Noemovi neřekl, aby si namísto archy postavil Noemův vůz? Noe pak mohl před takovou regionální povodní snadno utéci tím, že by se byl přestěhoval jen o pár údolí dál. Viděno očima geologa pokrývají každý kontinent hluboké vrstvy usazenin. Většina usazenin vznikla díky vodě. Z existence silných vrstev o jednotné tloušťce, které se laterálně táhnou stovky čtverečních kilometrů, vyplývá, že kdysi v minulosti došlo k události, při níž proběhly mohutné ukládací procesy, které v dnešní době nepůsobí. Tak hluboké vrstvy proložené ložisky uhlí a ropy (pozůstatků života dřívějších dob) jsou na všech kontinentech a všechny ukazují na globální povodeň.

Povodeň byla globálního rozsahu. Je vzpomínána v legendách a historických zápisech, které pocházejí z celého světa, nejenom v líčení židů. Co byste označil za základy pravdy, za které již nelze jít? Je to "věda, nesprávně takzvaná", řídící se trendy a vírami, s nimiž dočasně prakticky všichni souhlasí? Anebo je to svět Boha s poznatkem, že většina vědců tu a tam nemá pravdu … ? Po více než 1000 let, od Ptolemaia po Galilea se vědci mýlili, když tvrdili, že se vesmír otáčí kolem Země, že? Církev se při pronásledování Galilea opírala o (to, co měla za) "vědu", kterou vyučovali vědci tehdejší doby. Proti "nadutému nýmandovi" Galileovi, který tvrdil, že přes tisíc let stará teorie řeckého vědce a matematika Ptolemaia, je patrně nesprávná, podporovali tehdejší církevní představitelé svůj vědecký establishment. "Důvěřujte většině vědců"?, protože určitě mají pravdu...? Nikoli, někdy většina pravdu nemívá. Většina se mýlila tenkrát, když tvrdila, že se celý vesmír otáčí kolem Země a existují dobré důkazy pro to, že se mýlí i dnes, když říká, že jsme pouhou kosmickou náhodou, která pro nic za nic explodovala z nicoty. Mělo-li by jít jen o statistický happening, na který by se odpovídalo výrokem neobsahujícím slovo Bůh, pak by platilo: žijte své životy tady a teď, pravidla dělají lidé a nejvyšší autoritou je jejich všeobecný souhlas.

Cožpak Opičí proces v roce 1925 neprokázal, že vítězem je evoluce a že stvoření bylo poraženo - velká doba!
Právě takhle to od té doby soustavně prezentují liberální média i Hollywood.

Proč jste netolerantní k víře druhých?
Já - na rozdíl od dlouholeté praxe liberálních médií a Hollywoodu - píšu komentáře a zprávy o obou stránkách tohoto důležitého tématu.

Z vás kreacionistů, co se ohánějí placatou Zemí, se mi dělá zle!
Tento výrok sám o sobě otázkou není, ale různé komentáře tohoto typu nejsou ničím výjimečným. Zdá se, že obvykle pocházejí od mladých lidí, kteří chtějí dostat kreacionisty (respektive každého, kdo s nimi není v něčem zajedno) na pozice, na nichž jsou oni. Jó, být tak zas jednou mladý!
Víte, je něco, co jsem vždy bez obalu prohlašoval i před jakkoli skeptickými skupinami. Totiž že i kdyby s mými závěry nesouhlasily vůbec v ničem, tak aby aspoň vzaly v úvahu důkazy, které ve prospěch těchto závěrů hovoří. Lidi, kteří se za 10, 20 let budou dovolávat toho nejlepšího z nových teorií, budou moci stavět i na takových důkazech, jež experti této generace potichu vytěsnili, neboť jim nezapadaly do jejich teorií. (viz další otázka níže).

Určování stáří radioaktivní metodou dokazuje, že kreacionismus je úplně mimo, nemám pravdu?
Kreacionisté se stavějí za vědu, kterou charakterizuje schopnost kdykoli osvědčit hodnověrnost svých zjištění zopakováním pokusů za přibližně týchž podmínek. Osvědčitelnost zopakováním. Opakuji: kreacionisté jsou ti, co stojí na straně vědy. Evolucionisté, když se jim to hodí do krámu, o vědě klidně pomlčí! Skály se přece nerodí opatřeny razítkem datumovky. Není tu přece nikdo, kdo by dosvědčil, že jsou staré (údajně) milióny let. Radiometrická datace je z jedné třetiny skutečnost a ze zbylých dvou třetin hypotéza a je nereprodukovatelná. O lávě, jejíž výrony byly popisovány už v historické době, radiometrická datace tvrdí, že vytekla před milióny lety. Dnešní odhady, podle nichž je prý země stařičká, přestařičká, v nás velkou důvěru nevzbuzují. To není odhadování, ale hádání.

Na zkamenělých dračích kostech a v jejich blízkosti lze nalézt určité množství uhlíku. (Podle dnešní evoluční teorie musí být tyto kosti staré aspoň 65 miliónů let, že?) Kreacionisté něco z tohoto uhlíku vždycky odškrábnou a v určitých intervalech vzorky posílají do laboratoří k určení stáří metodou známou jako C14. Výsledky říkají, že uhlík související s dinosaury je starý maximálně několik tisíc let. Věda triumfuje. Je známo, že když po provedení a oznámení výsledků zkoušky kreacionisté zveřejní, z čeho testovaný uhlík vlastně pocházel, jsou z toho evolucionisté pokaždé na mrtvici. Jiným příkladem je nová lávová kupole na Saint Helensově hoře. I když je stará něco přes 30 let, radioaktivní datace (K-Ar) určila její stáří na 1 milión let! ... Něco tu neklape. Pompeje a Havaj mají též své historické sopečné výrony, které dokazují, že datace K-Ar nefunguje. Vysocí kněží evolucionistů však na takovýchto "dávnech pradávnech" vysloveně lpí, neboť žádný jiný "důkaz" o tom, že Země má více než 10 000 let, neexistuje. Všechny velké řeky a vodopády ukazují na to, že Země je stará jen tisíce let. Mýt-iony roků zkrátka a dobře na Zemi nikdy neplynuly. Tohle je věda. Věda, jejíž výsledky se dají osvědčit zopakováním testů.Věda, o které mluvíme my. Tyto testy … lze opakovat. Chytrému napověz, hloupého trkni.

A co soubor nalezených fosílií?
Úplně "nejlepší přítel kreacionistů" (tj. soubor nalezených fosilií) pořád vykazuje zřetelnou absenci přechodových forem. Zajisté, s každou generací evolucionistů se vždy objeví několik nových, ale žádná z nich dosud neobstála ve zkoušce časem. V poslední době, ve snaze argumentačně podpořit jednu dočasnou evoluční teorii, se se vší vážností pokoušejí tvrdit, že "si dinosauři nechali narůst peří". Ale i to nakonec vyzní naprázdno. Vyčkejme a uvidíme. (Že ale mají dobré výtvarníky, co?) Mají parádní ilustrace "pravděpodobných" prozatímních forem, ale aby je podpořili sebemenším vědeckým důkazem, to ne. Je smutné, že se nestydí touto propagandou ovlivňovat děti.

Vývoj člověka jako člena čeledi hominidae je SKUTEČNOST! Přiznejte to!
Objem mozkovny dnešních živých lidí se pohybuje v intervalu asi 700 cm3 až 2200 cm3, přičemž mezi velikostí mozku a inteligencí není žádná úměra. (Průměrná hodnota činí kolem 1300 až 1350 cm3.) Po pět let jsem žil v japonském Tokiu. Průměrná "velikost japonských mozků" je ve srovnání s mým mozkem (tj. mozkem vysokého Kavkazana) mnohem menší, ale mohu vás ujistit, že Japonci žádní hlupáčci nejsou. Podíváme-li se do počítačů, dá se říci, že čím jsou integrované obvody nahňahňanější, tím jsou účinnější a rychlejší, … takže ani menší velikost mozku nemusí být nutně nevýhodou, že? Když evolucionisté seřazují lebky podle velikosti od nejmenších k největším (a do řady schválně nezařadí archeology nalezené lebky, jejichž mozkovna je ve srovnání s průměrem mozkoven současných lidí větší), vycházejí z nesprávného předpokladu, že velikost mozku je přímo úměrná inteligenci. Navíc jejich metody radioaktivního měření stáří, jak bylo řečeno výše, nefungují, takže vlastně o tom, jak je která lebka stará, nemají ani tušení.
Nezlobte se na mě, ale co se děje s kostmi člověka, v jehož jídelníčku chybí potřebné množství vápníku? Nebo co když třeba chybí potřebné množství mědi? Má to negativní vliv na vývoj mozku. Jestliže v minulosti hodně lidí jedlo jen místní stravu … (tady mi držte palce) a místní půda v různých místech neobsahovala selén, hořčík, železo nebo nějaké další stopové prvky, … určitě to mělo na každého člověka a každé zvíře té oblasti nějaký vliv, a to po generace, nemám pravdu? Kdykoli budeme zkoumat kosterní pozůstatky hominidů, které máme k dispozici, berme v úvahu veškeré vědecké logické možnosti (včetně potenciálně vrozených defektů), a nikoli jen podvodně vybrané evolucionistické vzorky z doslova tisíců nalezených lidských ostatků (s tím, že nemalá většina z nich se skryje nebo pomine!) ve snaze o to, aby se s jakous takous věrohodností mohla uveřejnit a zafinancovat nějaká dočasná evoluční teorie. Jinými slovy: uvědomme si, že evoluce je proklamována za každou cenu a navzdory důkazům v podobě fosilií. Pokud jim i nadále dovolíme klamat veřejnost falešnými, pozměněnými důkazy, doplatíme na to. Ze souboru nalezených fosilií (který je nejlepším kreacionistovým přítelem) vyplývá, že každý druh se od jiných druhů lišil, což je důkaz toho, že jde o design výjimečně moudrý.

Co evoluce činí? (Ano, kladu VÁM vážnou otázku!) Zaplňuje potřebu dobrat se našich počátků. Její zjištění nelze potvrdit zopakováním testů za přibližně stejných podmínek. A kdykoli kreacionisté prokáží, že evoluce je v rozporu s vědeckými důkazy, evolucionisté se zlobí. Zlobí? Odpusťte, ale co má zloba co dělat s "vědou"? S vědou, kterou charakterizuje volná výměna názorů a důkazů a vůbec. My ohrožujeme jejich náboženství. Kdo to jsme my, lidé? Proč tady jsme? Kam jdeme? 3,5 miliardy základních párů pro lidskou DNA. Ufff! Nemám dostatek víry k tomu, abych uvěřil, že náš vznik je dílem nahodilé náhody. A v tom je ta odlišnost … odlišnost od jiných druhů vědy, že?

Cožpak existuje ještě někdo, kdo neví, že "věda o stvoření" je protimluv, oxymoron?
Když mluvíme o našich počátcích, mluvíme o nejzazších hlubinách dějin. Proto je celá tato věc tak problematická, proto se nás tak hluboce dotýká. A když se někoho něco tak velmi hluboce dotýká, bývá s tím obvykle spojeno určité ohrožení. To na rozdíl od jiných druhů vědy. Jestliže tam někde je nějaký Bůh, který nás jednak stvořil a jednak si osobuje právo nás po tomto životě, po tomto čase učení se a zkoušek, soudit, pak nejsme nic jiného než šílení blázni, stavíme-li se silou proti realitě, zavíráme-li své kolektivní oči a hromadně prohlašujeme, že Jeho existence nesmí být. Jsme koneckonců jen malá, smrtelná stvoření, poutaná k jedné hebounké, modravé kuličce kdesi v kosmu, kuličce, která se vznáší kdesi v ústraní jedné konkrétní galaxie. Navíc jsme omezeni pěticí svých smyslů. A přitom někteří z našich "nejinteligentnějších" lidí, těch, co se prohlašují za moudré, mají za to, že vše, co je, musí být v rámci našeho konečného chápání zodpověditelné, a není-li tomu tak, tak to prostě ani nemůže existovat. "Evoluční věda" se svou typickou arogancí určitým oxymóronem možná je. Nikoli však pojem "věda o stvoření", která v první řadě uznává fakt, že my, se svou prostoduchostí, ústředním bodem všeho, co je, nejsme.

Kreacionisté nepublikují pro renomované vědecké časopisy. Tím dokazují, že nedělají dobrou vědu, co říkáte?
Inu ... ono je dosti příznačné, když titíž strážci slonovinové věže (sídla královny říše Fantazie zachraňované před nicotou) bezprostředně po odmrštění neschválených rukopisů provedou veletoč a obviní kreacionisty z toho, že jim není v jejich vědeckých publikacích umožněno publikovat kvalitní výzkum.

Dr. Henry Morris z Institute for Creation Research poukázal na skutečnost, že existuje spousta kreacionistických vědců. Pracují v průmyslu nebo ve zdravotnických profesích, ale protikreacionistická nálada v akademickém prostředí natolik zhoustla, že nikdo nemůže proti evolucionismu otevřeně mluvit nebo psát, aniž by nebyl okamžitě ostrakizován či propuštěn ze zaměstnání. V profesním životě, jehož součástí je nátlak na lidi stejného ranku, lidi, jimž jde o respekt a kariérní postup, má i každé profesní hodnocení své hranice. Evolucionisté rozhodli, že není "Boha", kterému je třeba se zodpovídat, což znamená, že nejvyšším subjektem rozlišování toho, co je a co není pravda, je konsensus lidí. Jak by pak mohl takový profesor, vyučující evolucionismus, zničehonic přešaltovat a doufat přitom, že ho nechají dál učit? Nesouhlas s (nebohabojným) konsensem dělá z člověka, už z definice, někoho, kdo se mýlí. Pochopte však, že není-li "Boha", kterému je třeba se zodpovídat, bude stále sílit korupce. A to tak dlouho, dokud s ní nezatočí něco zvnějšku (něco ne nepodobného zkorumpovanému odboru městské policie, politickému režimu či církevní hierarchii falešného náboženství).

Věhlasná Creation Research Society má v současné době na 650 členů, z nichž všichni disponují vysokými vědeckými tituly. Mnozí z nich publikovali kvalitní vědecké příspěvky. CRS rovněž vydává pravidelný vědecký časopis a obměsíční zpravodaj, obsahující řadu vědeckých článků.

Evoluce je věda; kreacionismus je náboženství
Toto konstatování víry nebývá u posměváčků ničím výjimečným. Já na takto troušené poznámky obvykle odpovídám velice stručně. Ale na tomto místě hodlám zmínit, že evoluce je proces, který má těm, co v tento proces věří, vysvětlit, jak to bylo s naším vznikem. Za tisíce let zemědělské činnosti člověka nebylo ale zaznamenáno nic, co by svědčilo o tom, že k takovému procesu dochází. Dodnes neexistují žádné fosílie, které by objektivně ukazovaly na přechod od něčeho k něčemu jinému. Ani jedna. Metody radioaktivní datace, které jako další atribut víry hovoří o miliónech (mýt-iónech) roků, neobstojí před požadavkem vědecké kontroly, který chce, aby provedené testy, pokud se povedou za stejných podmínek, měly tytéž výsledky (osvědčitelnost opakováním). A někdy ... to tu přiznám ... se mi zachce u dané debaty pozměnit její obvyklý ráz, jen tak, pro efekt. Místo obvyklé debaty na téma "náboženství stvoření versus věda o evoluci" začnu diskusi na téma "věda o stvoření versus náboženství evoluce". V makroevoluci (od molekul k člověku, automaticky za nějaký čas) sice mnozí její příznivci hluboce věří, ale není to jediná teorie, o které víme.

Jaký je rozdíl mezi makroevolucí a mikroevolucí?
Makroevoluce je teorie, podle níž se (za předpokladu, že je k dispozici dostatek času a dostatek příležitostí) může jeden druh formy života stát jiným druhem formy života. Mikroevoluce je ale procesem pozorování biologického materiálu, z něhož je patrné, že potomci se podobají svým předchůdcům (aniž by byli jejich čistými klony). (Jak ohromující, že Stvořitel do každého druhu zapravil takovou automatickou uzpůsobitelnost!) Dítě obvykle dědí viditelné rysy od obou rodičů, atd. Mikroevoluce je vědecká disciplína. Ano, takto náš Stvořitel design života skutečně narýsoval, ano, v každém takto přednastaveném "druhu" formy života skutečně mohlo docházet k různým vznikům druhů. Dávejte si ale pozor - kdykoli evolucionisté přicházejí se svými důkazy "takzvané" makroevoluce, VŽDYCKY se jedná o případy mikroevoluce, které pak citují v naději, že si nevšimnete toho rozdílu. To, proč mikroevoluce nevede k makroevoluci, přece vyplývá ze Mendelových zákonů genetiky.

...Je řada dalších a dalších otázek a jejich různých obměn a výzev, na které se lidé ptají. Některé z otázek, které se podle vás měly dotýkat tohoto důležitého předmětu, snad zodpověděl tento FAQ. Jste-li osobou žijící v bázni Boží, modlete se, prosím, za dar pochopení této zásadní otázky. Poté, co si proberete argumenty obou stran, možná dospějete ke zcela odlišnému závěru. Alespoň přitom ale, prosím, mějte na paměti, že důvodem toho, proč jsme tohle všechno psali a proč jsme všechny uvedené informace umístili na tento web site, je naše naděje, že to bude pro vás z hlediska osvěty a informovanosti prospěšné.

======
V době Pádu, kdy Adam a Eva zhřešili, jsme přišli o přímý kontakt se svým Stvořitelem. Stalo se to asi před 6000 roky. Po celé další generace pak probíhá zápas o zachovávání a předávání našeho místa ve vesmíru a o to, kterak se vrátit na to správné místo, kde bychom byli zase s Ním. Když se naši předkové po Povodni rozběhli na všechny strany světa, začali dalším pokolením předávat uchovávané variace dějin, jejichž součástí je přes 250 dochovaných líčení Povodně! Dějiny žádné kultury nepostihují minulost, která by významně přesahovala hranici přibližně 5000 let. Je tomu tak na celém světě. Přesto v průběhu uplynulých 200 let začal "pokrokový moderní člověk" stále více tlačit na to, abychom zcela zapomněli všechno to, co zbývá z naších skutečných starých dějin, trvajících pouhá tisíciletí a abychom toto všechno nahradili mýtickými domněnkami o "miliónech" let. Prosazuje myšlenku, podle níž jsme kosmickými náhodičkami, a chce, abychom se sešikovali proti svému Stvořiteli. Vbrzku budou schopni se do tohoto vývoje vložit i všelijací padlí andělé, domácí skřítkové či staří bůžkové v nových převlecích, aby nadcházející falšování historie na antihistorii dotáhli do konce. Nenechte se prosím obalamutit duchovním klamem evoluce a vším tím, k čemu víra v evoluci vede.

Skončím toto pojednání modlitbou, kterou se potichu a upřímně mohou pomodlit i atheisté a antitheisté: "Stvořiteli, jestliže jsi a jestliže mě slyšíš, prosím, pomoz mi." Jen to zkuste, jako první krok. Ve vesmíru nejsme sami.

Paul Abramson, Editor of: www.creationism.org
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 mistr mistr | 1. ledna 2015 v 12:17 | Reagovat

Možná by se autor článku mohl zamyslet nad tím, že kdyby byl vesmír starý např. 10 tis. let, viděli bychom na obloze pouze ty hvězdy, které jsou ve vzdálenosti 10. tis. světelných let a blíž. Ale protože v současné době pozorujeme nejvzdálenější galaxie ve vzdálenosti několika miliard let...jejich světlo je na cestě miliardy let.

2 Marpefi Marpefi | E-mail | Web | 1. ledna 2015 v 20:41 | Reagovat

zdravím Vás, mistře...

autor článku se nad tímto (stejně jako mnoho vědců zastávajících tuto tezi) zamyslel a ví o této otázce:) Ale děkuji za starost. Hypotéz pro vysvětlení je, pokud jsem zaznamenal dobře, více. Touto otázkou se zabývá i jedna kniha, která se mi někde válí, ale omlouvám se - nemám teď mnoho prostoru to přepisovat.

Nicméně pro doplnění článku posílám více článků a argumentů pro nízké stáří Země a vesmíru:

http://kreacionismus.cz/content/jake-jsou-nejpresvedcivejsi-dukazy-mlade-zeme
http://kreacionismus.cz/content/stari-sveta-101-argumentu-pro-nizke-stari-zeme-vesmiru
http://kreacionismus.cz/content/doklady-pro-nizke-stari-sveta

Přeji Vám hezký a pokojný den.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama