Můj SMYSL ŽIVOTA

15. ledna 2010 v 3:35 | Marpefi |  Smysl života
Uvedení
Pro začátek bych rád uvedl, že jsem již od malička vnímal existenci "něčeho", co nás přesahuje. Neuměl jsem to však nijak uchopit, ani definovat. Proto jsem tohoto neznámého neměl nikdy vážnou potřebu hledat, nebo se Jím více zaobírat. Byl jsem také silně ovlivněn evolučním smýšlením, kdy pokud páni vědci prohlašovali, že "zjistili", že je evoluce prokázaný fakt a žádný Bůh nejspíše není, pak jsem to bral jako hotovou věc (ještě jsem neznal žádný protiargument). Prostě jsem věřil, že když vezmu konvičku a budu polévat pár kamenů na zahrádce, tak za několik milionů let mi z toho vznikne život neskutečné komplexnosti.

Své mládí jsem tedy prožíval, co se týče duchovního rozměru, v určitém chaosu a nevědomí, kdy mé nitro vědělo, že život není náhoda, ale rozum tuto skutečnost z výše uvedených důvodů potlačoval. K víře v Boha jsem nebyl nikdy vychováván. Vyrůstali jsme na venkově, kde je křesťanství spíše tradicí bez opravdového vztahu s Bohem a do kostela se občas zašlo, protože se muselo...Jediný, kdo v mém okolí bral Boha vážněji, byla má babička.
Život šel dál a já se dostal do období puberty. Náhle přišel významný zvrat, kdy jsem skončil v nemocnici a při vážné operaci srdce jsem jen "o fous" přežil. To mě donutilo zhodnotit životní priority a začít si vážit více obyčejných věcí. To bylo ve 14 letech. Pak nastalo cca 6 leté mezidobí, kdy jsem žil podobným způsobem, jak si žije každý druhý teenager v ČR (zaneprázdněn životem, diskotékami, alkoholem, honbou za protějškem, závislostí na PC atd.).

Problémy...
Důležitý zvrat nastal až na VŠ rodinnými problémy, které doplňovalo mnoho dalších starostí, strachů a nesnází (není třeba rozepisovat - každý z vás to jistě zná na vlastní kůži). To byl moment, kdy mě poprvé začala hlodat myšlenka, proč tu vlastně jsem? Co tu dělám? Proč se toto všechno děje? Proč já? Proč my? Proč tolik zla všude okolo? Proč tolik neštěstí, nenávisti, závisti, kariérismu? Nastala pro mě cca 3 letá cesta hledání odpovědí na tyto závažné otázky.

Asi rok a půl jsem také špatně usínal (plná hlava myšlenek a otázek). Začal jsem se zajímat o články/dokumenty/knihy/debaty různých esoterických témat, vědy, náboženských nauk, problematiky UFO, paranormálních jevů, NDE (zážitky z klinické smrti), zázraků, magie, záhad, zázračných uzdravení, spiritismus a prostě všechno, co souviselo se záhadami a životem. Snažil jsem se najít svůj smysl života...kde je? Je vůbec nějaký?....

Upevnil jsem se tím vším v jasném přesvědčení, že "něco" mezi nebem a zemí prostě musí být. Chvíli jsem se taky zabýval vědeckými názory a vyvracením různých paranormálních jevů, ale dospěl jsem k názoru, že většina tzv. "vědeckých vysvětlení" u některých jevů, je jen výkřikem do tmy (férovější badatelé přiznávají, že nemají pro určité jevy vysvětlení) a utvrdil jsem se v tom, že pokud "něco" je, tak to "něco" nemohlo vzniknout náhodou (dle konceptu evoluce a náhody), ale musel to "někdo" vytvořit. Tím jsem také dospěl k upevnění své víry, že "nějaký" bůh opravdu existuje.

Bůh? Který?
Měl jsem tedy vyřešenu otázku, zda nás někdo stvořil. Jenže kdo? Vždyť na každém rohu na nás vyskakují různí sektáři a obchodníci s nebem se svojí zaručenou pravdou. Lze pravdu vůbec najít?

Z tohoto důvodu jsem se začal více zabývat, zda lze tohoto Boha najít a který z celého portfólia náboženství to asi bude...Začal jsem řešit otázky asi tohoto typu - "pokud Bůh existuje, musel s námi být logicky v kontaktu"! "a pokud byl, musel říct, jaký je náš smysl života"! "a pokud nám jej sdělil, měli bychom k němu mít nějaký přístup".
Tím jsem se zamotal do prozkoumávání několika filozofických a náboženských modelů, které si samozřejmě navzájem odporují, což mi na klidu duše moc nepřidalo. Nicméně jsem si našel dost přesvědčivé a logické odpovědi na základní otázky, které řeší snad každý člověk, jež se zabývá ne/existencí Boha. Jedná se o otázky "proč dopouští na světě tolik zla?", "proč nechává umírat své věřící", "proč se potvorám lidem daří a dobrým lidem ne" atd. atd. Tyto otázky bylo důležité překonat a najít na ně odpovědi, neboť kde jsou pochybnosti, tam nelze jít dost dobře dál. Kupodivu jsem však zjistil, že na tyto tak časté argumenty proti Bohu existují uspokojivé odpovědi. Některé z těchto častých otázek naleznete i na tomto webu v sekci "otázky, které vyvolávají pochybnosti".

Cesta však u konce nebyla. Ke všem těm výše zmíněným problémům se mi do hlavy dostal docela kvalitní guláš protiřečících si myšlenek a "pravd", až jsem z toho začal vnitřně zoufat a můj vnitřní neklid se místo toužebně očekávaného upokojení více rozrůstal. Proto jsem Boha v modlitbách přestal prosit o běžné věci spojené s bezstarostnějším životem, ale zaměřil jsem se v zoufalosti svého srdce spíše na večerní: "Bože, nechci už nic jiného, než znát pravdu...kašlu už na všechno ostatní...prosím, ukaž mi pravdu" Jak to tedy všechno je? Doufal jsem tedy, že mi pod nos "podstrčí" nějakou vědeckou teorii či nějaký koncept, který si přečtu někde na internetu, a se kterým se vnitřně ztotožním, což mi konečně přinese vnitřní pokoj...

Nalezení smyslu života
Po několika týdnech se daly věci zvláštním způsobem do pohybu. Zašel jsem si na přednášku, kde jeden starší Prof. teoretické jaderné fyziky z USA Richard Carhart přednášel o nadpřirozenu a vědě. Ujišťoval posluchače, že nejen fyzika, ale i jiní jeho kolegové s nadpřirozenem počítají a žádná věda nadpřirozeno nikdy "nepohřbila", jak mnozí v dnešní době tak rádi zdůrazňují. Vzhledem k tomu, že byl také křesťan a cca 20 let studuje Bibli, tak pronesl celkem závažné prohlášení (pro mě nové), že v Bibli nenašel žádné rozpory, které by nebyly jen zdánlivé! Já sám publikoval na svém starém blogu článek o rozporech a manipulaci v Bibli, proto mě jeho tvrzení poněkud vyvedlo z míry.
Později jsem se dostal do debaty, kde se mi snažili sdělit, že Bůh existuje, ale že existuje také Ježíš Kristus, který je synem Boha, který jej poslal na Zemi, aby lidem kázal a ukázal jim cestu k Bohu. Že tento Ježíš Kristus se nechal dobrovolně umučit a zabít, aby naplnil to, co je o Něm v Bibli napříč celým starým zákonem psáno. (o Ježíši jsem věděl z kostela, kdy jsem tam svátečně 1-2x za rok zašel, ale tak nějak jsem tohle všechno docela ignoroval a neznal pravou podstatu).

Zemřel tedy za naše hříchy (provinění proti Bohu) a nabízí záchranu - spásu - a tím také posmrtný život v nebi každému, kdo v Něj z celého srdce uvěří a lituje svých hříchů - zdarma. Jen ber, nebo nech být....To byla ve stručnosti jejich zvěst.

Samozřejmě vyzbrojen kvanty teorií a protiargumenty jsem diskutéry uzemňoval moudry a oni mě Biblí. Proběhla výměna názorů kde jsem tvrdil, že člověk musí být dobrý a chovat se slušně, aby si zasloužil ono "nebe"..oni naopak argumentovali, že žádné skutky nikdy stačit nebudou, neboť jsme stále nasáklí fůrou špíny (rozuměj hříšnou přirozeností). V Bibli se píše, že "mzdou hříchu je smrt"...pouze vírou a přijetím Ježíše Krista můžeme k Bohu přijít (jen obět samotného Boha nás dokáže očistit). S tím jsem samozřejmě nesouhlasil a tak nějak jsme se s rozloučením rozešli. Nyní však vím, že jsem toto potřeboval slyšet, aby si to Bůh mohl později použít.
Pokračoval jsem se čtením dalších materiálů. Začal jsem však narážet (nejprve "náhodně" - pak již záměrně) na analýzy, studie a argumenty, které se týkaly jak argumentům proti evoluci, tak hodnověrnosti Bible (což bylo pro mě novinou). Dovolte mi několik slov právě k tématu Bible. Existuje rozšířený názor, že obsahuje samé pohádky, vymyšlené věci, rozpory a pod...s těmito názory jsem se ztotožňoval také.

Narazil jsem však na ony materiály, které se týkaly vědecké a racionální argumentace obhajující křesťanskou zvěst - archeologie, obecná apologetika, filozofie atd. Dospěl jsem nakonec k závěru, jež lze s přehledem shrnout do následujících citací:

- Závažná jsou slova snad nejvýznačnějšího současného archeologa Palestiny dr. Nelsona Gluecka:
"Mohu kategoricky prohlásit, že zatím není archeologického objevu, který by vyvracel záznamy Bible. Desítky archeologických nálezů potvrzují v jasných konturách nebo v přesných detailech historické líčení Bible."
- Psychiatr J. T: Fisher řekl:
"Kdybyste chtěli shrnout všechny odborné články předních psychologů a psychiatrů na téma "mentální hygiena", kdybyste je dali dohromady, vytřídili a zbavili nadbytečné "slovní omáčky", kdybyste tedy vybrali to podstatné z vědeckého poznání a nechali je stručně vyjádřit nejtalentovanějším básníkům, obdržíte jen nedokonalý a neúplný souhrn Kázání Ježíše Krista na hoře"...
- Sir Lionel Luckhoo, brilantní a důvtipný advokát, který se svými 145 za sebou jdoucími osvobozujícími rozsudky pro obžalované z vraždy zapsal do Guinessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější právník na světě. Tento bývalý soudce a diplomat, jehož královna Alžběta 2x pasovala na rytíře, podrobil historické skutečnosti o vzkříšení vlastní nekompromisní analýze,která trvala několik let. Poté konstatoval:
"Musím jednoznačně prohlásit, že důkazy potvrzující vzkříšení Ježíše Krista jsou tak zdrcující, že neponechávají absolutně žádný prostor pro pochybnosti a vynucují si přijetí na základě důkazů."
- Dále nález tzv. Kumránských svitků, které jsou tisíce let staré a vyvrátily hlavní argumenty pochybovačů o hodnověrnosti starozákonních Biblických zápisů (že se se zápisy v historii manipulovalo). Tyto svitky jsou o mnoho set let starší, než originály, ze kterých se čerpá při opisu dnešní bible...celý text sedí - beze změny (jen kosmetické rozdíly bez jakékoli změny kontextu či obsahu).

Samozřejmě k tomu přišlo mnoho různých archeologických nálezů, nebo také konstatování mnohých biblických kritiků (ateistů!) a teologů, kteří tvrdí, že v historii celého lidstva není lépe zdokumentovaná a různě nepřímo doložená historická osoba, než-li Ježíš Kristus!

Byl jsem také mezi fandy populárního kritického dokumentu Zeitgeist, který jistě mnoho z vás zná (autor tvrdil, že veškerá náboženství včetně Ježíše jsou jen výmysl a manipulace). I proto jsem se se pídil po kritickém vyjádření vůči tomuto dokumentu - a nestačil jsem se divit...proti tomuto dílu existují i akademické posudky - např. ZDE). Zjistil jsem, jak hnusné lži a manipulace v daném dokumentu jsou.
No, zkrátka a dobře jsem zjistil, že všechno, co jsem měl jako předsudky a oblíbené kritické argumenty vůči Bibli, jsou jen fámy a pomluvy. A pak se to jednoho krásného večera (při konečném ujištění o hodnověrnosti Bible a existence Ježíše Krista) stalo....

Nadpřirozená zkušenost
Byl jsem zrovna na koleji a při studiu nějakých materiálů mi docvaklo, že to všechno je pravda - Ježíš = naše záchrana; Bible = historicky spolehlivá. Nevědomky jsem vlastně splnil podmínku, že kdo uvěří ve svém srdci v Ježíše Krista, jakožto smírčí oběť za naše viny, ten bude spasen! (Podotýkám, že jsem nic neočekával, neměl jsem žádná očekávání, prostě jsem "obyčejně" četl, jako vždy materiály na internetu.)
V jednom okamžiku se to stalo (já to označuji jako nadpřirozenou zkušenost - kdo nezažije=nepochopí!)...snad během vteřiny do mého těla vjela slabost, padl jsem na kolena...spustily se mi slzy, v okamžiku se mi zodpovědělo spoustu otázek, které mě hlodaly ohledně smyslu života v oněch bezesných nocích. Nikdo mi je nenadiktoval slyšitelným způsobem, prostě najednou existovaly v mé hlavě.

Ve stejném okamžiku se mi "přeplo" myšlení...všechno jsem viděl jinak...najednou jsem měl jiný postoj k lidem...všechno mi dávalo najednou smysl...otevřel se mi vnitřní zrak! Polévaly mě pocity tepla a úžasné volnosti, pocit naplnění a lásky...prostě nepopsatelně úžasné pocity. Zároveň to, co je v Bibli jako desatero přikázání apod. (a já to bral obecně vzato jako obtěžující negativum - samozřejmě krom nezabiješ apod.)...tak to jsem měl vmžiku doslova touhu plnit - a podotýkám - s radostí...

Zároveň mi zmizelo několik závislostí (drobného charakteru či psychické bloky, které každý máme v různých oblastech života). Prostě naráz nebyly! Některé jsem si uvědomil až později, když mi docvaklo, že nedělám něco, čeho jsem se nemohl nikdy zbavit:o).

Prostě to bylo ohromně silné...bylo to něco nové, divné, intenzivní, naplněné emocemi. Až jsem samozřejmě měl v první moment obavy o své psychické zdraví:). Proto jsem začal pátrat na internetu...a co jsem nenašel? Podobné "stavy" zažívají miliony lidí po celém světě!!! Jedná se o tzv. "obrácení, znovuzrození"...po internetu jsou stovky různých svědectví, kdy Ježíš Kristus podobným způsobem zasáhl do života člověka a přitáhl si jej k Sobě. Pak jsem taky poprvé v životě začal číst Bibli...
A co jsem nenašel? VŠECHNO TO TAM BYLO!!!! Různé doprovodné znaky, které jsem při tom "přepnutí" zažil jsou tam na různých místech zapsány!!! A to jsem o nějakém obrácení neslyšel a ani nic podobného neočekával, že se může stá (ani Bibli nečetl). Prostě v knize, kterou jsem nikdy pořádně nečetl bylo něco, co jsem sám zažil a zažíval a popsané tak, že to všechno sedělo!
Např.
"Já jsem ta cesta, PRAVDA a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
(Jan 14) - pamatujete si, jak jsem už prosil jen o to, abych znal pravdu???:) A já čekal nějakou knížku :-D

A co pak?
Člověk by čekal, že se jednalo o nějaké počáteční nadšení, které hned zmizí...ale omyl! Je to již cca 5 let....celý život se mi obrátil vzhůru nohama (k lepšímu). Tu svobodu, pocit jistoty a naplnění bych každému přál. Jistě, ne každý den je radostný, poznávám však, že v Ježíši je život, naplnění a naděje.
Mohl bych pokračovat různými zajímavostmi, kde bych popisoval, jak mi Pán Bůh pomohl (člověk by to možná nazval jako "hodně divné náhody"), nebo kdy jsem mohl poznat mnoho lidí, které Bůh zázračně uzdravil či vysvobodil z různých závislostí a životní bídy.

Mluvil jsem také s mnoha obrácenými křesťany (neplést si s křesťany, kteří chodí do kostela a sotva vyjdou, tak nekradou, pomlouvají apod.) a někteří neměli naprosto žádné průvodní jevy spojené s přijetím Ježíše jako já, jiní zase měli. Nemyslete si tedy, že je Ježíš jako pokladnička na zázraky. I zde v sekci svědectví jsou různé kuriozity, kdy nemocní lidé či např. feťáci byli takto zázračně uzdraveni a zbaveni závislostí (osobně znám takové lidi)...Bůh má však s každým člověkem svůj individuální záměr, včetně Tebe, drahý čtenáři a čtenářko.

Toto stručné uvední mé cesty za Bohem můžete částečně brát jako odpověď, proč křesťanství obhajuji. Rád bych na závěr vzkázal všem čtenářům, že tady opravdu je "Někdo", kdo přesahuje hranice našeho chápaní, kdo nás všechny miluje a kdo nás chce přijmout za své děti...odmítají jenom lidé - On nikoliv. Chceš Jej poznat?
Kdo se o obrácení a přijetí Ježíše Krista chce dozvědět více, může např. ZDE či jinde na webu.
 

13 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (146)
Zobrazit starší komentáře

101 Marpefi Marpefi | 12. května 2010 v 20:48 | Reagovat

[100]: Zdravím jednohrbče:),

Já už se raději ani nevyjadřuju...

Zajímalo by mě, jestli ono "poselství grálu" existuje tisíce let jako bible...a jestli tuto knihu vlastní miliardy lidí po celém světě...

Nebože by snad všemohoucí "b"ůh dal toto poselství jen pár lidem a na ostatní se vykašlal?:)

Někdy je třeba i selský rozum...jinak ANO - věřím bibli...věřím Ježíši! Poznal jsem Jej na vlastní kůži...nevím proč a nevím ani jak, ale po onom "nad"přirozeném obrácení, které jsem zažil jsem věděl(neumím popsat), že prostě bible je to pravé a že má pravdu...

Promiťe querzi...ale žádné poselství grálu mi Bůh nikdy neukázal, ani mě k němu nesměřoval...

S pozdravem

Petr

102 qwertz qwertz | 12. května 2010 v 21:39 | Reagovat

ja uz nevim jak to napsat, v bibli jsou popsany duchovni deje, ne pozemske a je pravdiva do te miry dokud do ni sam clovek nezamichal nejake sve domenky, predstavy (trebaze v dobre vuli), protoze ji stejne psali jen lide, takze zadna kniha ani bible , nikomu neprospeje ze ji bude znat slovo od slova
(ted nevim jestli si ze me strilite, nebo myslite vazne vase vyroky o podobenstvich chapanych jako pozemske  deje)

Netvrdim ze v bibli jsou napsany spatne veci, jen tvrdim , ze je clovek spravne nepochopil (a ted tusim jak me zas budete obdivovat, ze jsem na vyssi urovni nez vy.. dalsi iluze? :))

103 Velbloud Velbloud | 13. května 2010 v 5:59 | Reagovat

[102]:
Mé osobě bible popisuje souvislosti člověka a ostatního Stvoření s Bohem. Říká mi, kdo je Tvůrcem všeho, kromě sebe samotného. Oznamuje mi Jeho vlastnosti, kterým souhrnně říkáme Jméno. Nabádá mě, aby jsem  znalost těchto vlastí rozšiřoval i za pomoci Písma svatého a za asistence Ducha svatého. Bible mi poodhaluje další, říkáme tomu „posmrtný“ úděl člověka. Bible určuje pravidla hry. Bible je knihou knih proto, že obsahuje veškeré podstatné informace důležité pro člověka. To, co důležité není, bible vynechala. Snažil jsem se o stručnost, je tedy jisté, že jsem mnohé opomenul, ale v tomhle duchu se dá můj přístup k bibli dále rozvést. Je pravd, že i já čtu i jiné knihy. Není to totiž zakázáno a není na škodu podělit se a získat i jiné pohledy na nejrůznější témata.

Dovoluji si vložit útržek vědomosti na podobná téma od pana Hellera:

(Prof. ThDr. Jan Heller narozený 22.4.1925 v Plzni byl významný český religionista, biblista a protestantský teolog. Studoval na univerzitách v Praze a Basileji , působil na evangelické i katolické fakultě Karlovy univerzity, kde byl profesorem religionistiky a Starého zákona. Roku 1990 se stal prvním předsedou České společnosti pro studium náboženství.)

  Metodami výkladu je především metoda historicko – kritická, metody literární analýzy, dále jsou to přístupy k Písmu založené na tradici (kanonický přístup, přístupy dané židovskými výkladovými tradicemi a přístup daný dějinami působnosti textu. V poslední době jsou využívány i přístupy humanitních věd (přístup sociologický, přístup kulturní antropologie a přístupy psychologické a psychoanalytické).  
Výčet různých přístupů k bibli je zde uveden jen proto, aby zdůraznil, že biblická exegeze je věda založená na řadě úzce specializovaných vědních oborů. Bylo by naivní se domnívat, že biblické texty je schopen pochopit každý člověk, bez mnohaletého specializovaného studia.

104 qwertz qwertz | 13. května 2010 v 13:44 | Reagovat

pisete : Bylo by naivní se domnívat, že biblické texty je schopen pochopit každý člověk, bez mnohaletého specializovaného studia.

ale o to tu jde, pravda je jednoducha a neni treba specializovanych skol a studia k pochopeni bible a poselstvi z vysin , cozpak je Buh jen pro ucence, ani Jezis nezvolil sve ucedniky z ucencu a zakoniku, ale z obycejnych lidi, k tomu jeho slova , budte jako deti rikaji jak se ma jeho poselstvi prijimat
jeste k prispevku 100: Znám hodně služebníku temnot, ale takhle otevřeně na mě už dlouho nikdo nevyrukoval.

podle ceho myslite, ze se pozna sluzebnik temna: podle toho ze se snazi naznacit abyste premyslel ve smyslu, ze Buh je Cistota,Laska a Spravedlnost , tedy jedno neexistuje bez druheho, v podstate je to jednotou a tak to jde celym jeho stvorenim.. jestlize toto poukazuje na temno co je pak Svetlem?

105 Velbloud Velbloud | 13. května 2010 v 14:47 | Reagovat

Ano, s tím se dá pouze souhlasit. Co se týče víry, je bible napsaná tak, abychom ji mohli "dětským" rozumem pochopit a přijmou. Jiné je to však, pokud v ni začneme různými způsoby pitvat a hnípat. Nejsem autorem věty „Bylo by naivní se domnívat, že biblické texty je schopen pochopit každý člověk, bez mnohaletého specializovaného studia.“, ale kdybych s ni nesouhlasil, neuvedl by jsem ji. Nejsem ani autorem následujícího odstavce i zde se jedná o autorství profesora Kellera a i zde souhlasím:

Problém výkladu bible není moderní vynález. Sama bible svědčí o tom, že její výklad působí těžkosti. Vedle jednoznačných textů, kterým porozumí každý, obsahuje i řadu temných míst. Například když četl Daniel určitá Jeremiášova proroctví, ptal se dlouho po jejich smyslu (Dan 9,2). Druhý list apoštola Petra konstatuje, že „v listech apoštola Pavla jsou „místa“, kterým není snadno porozumět a lidé nevědomí a neutvrzení ve víře to překrucují“. Jedná se tedy o problém prastarý, který je v dnešní době umocňován tím, že se dnešní čtenář musí přenést do doby o dvacet nebo třicet století nazpět, což je nesmírně obtížné. A tak vznikl vědní obor, biblická exegeze, která plní pro správné pochopení biblických textůnepostradatelný úkol.

104    …podle ceho myslite, ze se pozna sluzebnik temna…
Podle uvedených myšlenek se to opravdu poznat nedá. Služebník temna se pozná například podle literatury, kterou doporučuje, Uvádím z ni krátkou ukázku:
Nově narozené dítě jeví se díky pásce přiložené při inkarnaci jako zcela nevědomé a je proto mylně také pokládáno za nevinné. Při tom přináší si často silnou karmu, která mu nabízí příležitost, dřívější bludné cesty vykoupit úplným prožitím. Karma je v předurčení jen nutným následkem dění. Při dobrovolném přijetí poslání se tím dosahuje pozemského porozumění a pozemské zralosti ke splnění poslání, pokud to nepatří k poslání samotnému.

Ukázka výrazně ukazuje rozdíly a  tedy neslučitelnost s  pohledem křesťanský orientovaného člověka. Na vašem místě by jsem to zkusil u muslimů. Prý jsou více tolerantní. Podle čeho se však spolehlivě pozná služebník temnot, se dozví každý zájemce o odpověď, prostou, však pozornou, četbou Písma svatého.

106 sedaha sedaha | E-mail | 13. května 2010 v 21:52 | Reagovat

Díky všem za zajímavé počtení v diskuzi. Docela se těším, až se setkám s Bohem a obrátím se. Jen možná to bude u mě postupné a ne náhlé. Zatím nezbývá než čekat, ale už teď vidím první pozitivní záblesky :-)

qwertz: Jestli je člověk odsouzen k reinkarnaci, tak proč si vůbec nic nepamatuje v příštím životě? Není to trochu "nespravedlnost"? Jak se pak může napravit? Vnucuje se myšlenka, že vlastně minulý život není a rovněž se vnucuje myšlenka, že člověk, který nechce přijmout milost a chce si to místo toho odpracovat, vlastně nepochopil v čem je sebedarování a přijetí Lásky.

107 Velbloud Velbloud | 14. května 2010 v 6:40 | Reagovat

Křesťané, ke kterým se snažím náležet, věří, že Bůh, který je Tvůrcem všeho, se vtělil a narodil, do tohoto světa, v těle Ježíše z Nazaretu. Tento Ježíš, jako člověk musel obstát před nástrahami zla a jako takový, nás, kteří to sami nesvedeme, očistil svým utrpením a svou čistotou a Láskou od našich hříchů. Jelikož byl vtělením Stvořitele, poskytl lidem potřebné doplňující informace o tom, co je v očích Boha důležité, co je Bohu libé a co je hříšné v Jeho očích. Proto je více než zřejmé, že pokud by byla praktikována reinkarnace, určitě bychom o tom byli informování Bohem. Pokud by Bůh například toužil po oslovování "Jehovo", potvrdil by to Ježíšovými ústy. Ten však řekl, abychom Boha oslovovali například "Otče". V průběhu dějin se stále nějací pomatenci snaží falešnými naukami "vylepšovat" evangelium. Někteří se toho možná dopouštějí v zápalu, při hledání Pravdy a Cesty. Takoví si však věc dají vysvětlit a nic hrozného se neděje. Jsou ale nešťastníci, kteří svým setrváváním na bludech pomáhají zlu. Kdo šíří nepravou nauku, může pomoci toho svést mnohé z dobré Cesty a tím je vystavit nebezpečí záhuby. Proto jsou jiní, kteří se snaží tyhle hrozby umenšovat jejich vysvětlováním. Pokud se nepovede přesvědčit o mylném přístupu toho, který s ním vyrukoval, je snad alespoň prospěšné to, že ostatní, nerozhodnutí a hledající, si lépe mohou udělat přehled v těchto, Bohu nelibých slovních potyčkách.

108 Marpefi Marpefi | 14. května 2010 v 23:30 | Reagovat

[106]: Zdravím "sedaho":),

jsem moc rád, že poznáváš pravdu a máš touhu ji znáš...ale obrátit se můžeš hned...nemusíš se na to těšit...jedná se o rozhodnutí ("otočit se" a jít jinou "cestou")...

A máš naprostý recht...mnohem více lidí má poznávání Boha a Ježíše pozvolné...já měl to štěstí, že to bylo takové ráz naráz...(snad to byla odměna za roky hledání:)...

Chci tím však říct, že Bůh Tě přijme za své "dítě" okamžikem přijetí Ježíše Krista do svého života, jako svého spasitele (tím, že uvěříš, co pro Tebe Ježíš udělal a poprosíš Jej, aby Ti pomohl a vstoupil do Tvého života)...přičemž "obrátit se" je taky v kontextu "pokání" - tedy vědomí toho, že nejsi dokonalý a že jsi hříšný, a že se chceš zlepšit...sám to nedokáže nikdo, ale s pomocí Ježíše to lze:)

Shrnutí...obrácení znamená:

Věřit, že Ježíš Kristus je Bohem seslaný "syn Boží", který se za nás obětoval - za naše hříchy, aby nás tímto znovu smířil s Bohem (hřích nás od něj odděluje - ale Ježíš je ten, kdo tuto propast vyplňuje) a zároveň se chtít změnit

Tyto 2 věci jsou zásadní...pak svým rozhodnutím přijmeš (v modlitbě sám někde v kamrlíku třeba:) Ježíše jako svého spasitele..a on už se pak postará o ostatní:)

Začni číst bibli (nový zákon - nejlépe od Janova evangelia)..pak pochopíš více.

Měj se hezky.

Petr

109 sedaha sedaha | E-mail | 15. května 2010 v 0:08 | Reagovat

[108]::
Ahoj Petře, evangelia jsem přečetl všechna, předtím i Mojžíše. Možná je problém v tom, že podvědomě si nejsem jistý, i když rozumově už problém celkem nemám. Případně v tom, že jsem si zatím dostatečně neprojasnil mysl. Vždyť jsem celý život byl nějakým způsobem proti a chtěl jsem na to přijít po svém. S křesťany jsem se "dohadoval". Před 2 lety jsem měl dokonce ještě předsudky a vnímal pouze karikaturu křesťanů a církve. Ještě před pár měsíci jsem se považoval za ateistu a tvrdil jsem, že to nikdy nepřijde. Teď už se jen ptám kdy... Díky, že to se mnou myslíš dobře :-) Jinak, přemýšlím o tom stále, sem tam si něco přečtu, zkoumám několik pohledů - historický, teologický, filozofický, psychologický atd. Kauza Kristus mi doporučovat nemusíš... :-) Četl jsem, i když ještě v době kdy jsem byl laděn proti. Teď tu mám Psycholog a jeho svědectví o Kristu. Mám blízko ke katolíkům svým klidem a nenuceností, protestantsté mě něčím hodně odrazují. Také mám trochu problém s kreacionisty. Lidé by měli trochu o věcech přemýšlet, i o evoluci než ji zavrhnout a začnou říkat, že je to slepá náhoda a že jsou právě 2 možnosti - kreacionismus mladé Země nebo slepá evoluce řízená náhodou (když je jasné, že je hodně možností http://www.elabs.com/van/11-graph_expl-creationism-evolutionos.htm ). No to já jen tak na okraj, nemám energii diskutovat o ní protože znám většiny argumentů pro i proti. :-) Zatím se měj, Viktor

110 Velbloud Velbloud | 15. května 2010 v 8:55 | Reagovat

[109]:..Mám blízko ke katolíkům svým klidem a nenuceností, protestantsté mě něčím hodně odrazují..

Církev je naštěstí opravdu pouze jedna. Lidé, kteří ji tvoří jsou rozptýlení v nejrůznějších společenstvích, známých pod označeními jako katolická, pravoslavná, či nějaká protestantská církev. Všechny tyto organizace mají některé přednosti a některé zápory. Vždyť jsou to společenství, která tvoří lidé hříšní, ať už více, či méně. Nedá se určit, která z těchto „církví“ je horší a která je lepší. Trochu může rozhodovat tzv. vyznání víry jednotlivých seskupení. Ale ani to nemusí nic vyřešit, protože tahle vyznání jsou si obsahově velmi podobná. Někteří, prvně hledajících lidé, se rozhodují pro to které ze stávajících společenství na základě toho, s čím se nemohou ztotožnit ve svém přístupu k víře. Katolická církev se mi jeví jako nejvíce se blížící , propracovanosti svých vnitřních pravidel, postojům farizejů v době Ježíšově. Mají svůj katechismus, který říká přesně, co si mají její členové myslet v té které životní situaci. Navíc se některé její oficiální postoje jeví mnohým jako přímé porušování Božích přání. Ani protestante však nejsou bez hříchů. Jsou opravdu většinou agresivnější, což není zcela jistě v Božích očích klad. Rozhodnout se pro některou z „církví“ není tedy vůbec snadné. Krásné je hledání, protože přináší růst v poznání. Znám hledající po celý život. Vím o čem mluvím
:-D. Nevím, jak to Ježíš dělá, ale je i zde, mezi námi, jelikož On sám pravil: „kdekoli se sejdou dva nebo tři ve Jménu mém, tam jsem uprostřed nich“. My se tady přece scházíme v Jeho jménu, že ano?! A to je jeden z předpokladu aby se takové setkání stalo součásti Kristový církve. Tahle úvaha není myšlená jako nabádání k ignorování jednotlivých oficiálních církevních organizaci. Pokud by se tak, jak z napsaného vyplývá, zachovali všichni křesťané a na ony oficiální církve by rezignovali, církev by to v důsledku značně oslabilo. Proto je určitá míra organizovanosti nezbytná. Je však dobré vědět dopředu, že jako člen jisté společnosti se zavazuji, že budu dodržovat její pravidla hry. K těm patří například vše, co se odehrává při Bohoslužbě. Když je součástí liturgického čtení něco, co pokládám osobně za hřích, při každé své účasti na takové bohoslužbě budu opakovaně hřešit. Taková hrozba, přemýšlivému člověku, stojí zcela jistě za řádnou rozvahu. Přeji šťasnou volbu :-)

111 Aahn Aahn | 23. listopadu 2010 v 23:48 | Reagovat

Hezký večer,
pokud sem ještě zavítá qwertz, ať na sebe zanechá nějaký kontakt.
Děkuji A.

112 Hwest Hwest | E-mail | 21. prosince 2010 v 19:11 | Reagovat

Fajn článek. Takové obyčejné normální svědectví, nic neobvyklého :).
PS: Nadšení odezní, neboj a to je potom terno :)

113 Marpefi Marpefi | 21. prosince 2010 v 21:40 | Reagovat

[112]: Zdravím Tě,

no...je to více než rok a je pravdou, že část úžasné agonie je pryč, ale pořád přetrvává osvobození, pocit volnosti, plnosti, smyslu a víra v toho NEJ!...:)

114 simon simon | E-mail | 24. ledna 2011 v 22:21 | Reagovat

Na zacatek nemam rad psani  raci si osobne promluvim !Ale i tak jsem cetl tento clanek a musim rici ze je vystizny .. a presny . je mi 19 let a od mala jsme byl vedeny k bohu ale i tak v pozdejsim veku jsme neveril ..a tento boj jsme musel vybojovat ..pak se stalo hodne veci ..a reknu vam co buh po nas chce ..touhu po nem .. jen touhu .. a on si vas najde ..AMEN jezis kristus si te najde jak mu otevres dvere .. ja je otevrel a nelituji ..neni jineho spasitele !!nechci se dohadovat ... proto nepisu..pisu ti protoze verim na 100 % v jezise !vy kteri se dohadujete a neverite v jezise mate jeden prblem STRACH kdyby to byla pravda musel bych se zmenit ..a mozna bych sel do pekla ..jestli to je pravda ..atd .. RIKAM ti nemej strach jak ho poznas jezise on si te zmeni on za tebe vybojuje boje ..!!budes brecet jaky jsi ubohy a co jsi vsechno delal !!!!prosim vas nerikejte mi ze jste stastni ,nebo duchovne vyrovnani .. to byste tu nepsali a nehledali blogy .nemusite mit strach  kdo ma syna ma zivot :)na tom stavej svuj duchovni rust !přeju všem čtenařum tohoto blogu abyste poznali pravdu v kristu ježisi milost a pokoj vam od meho boha :)a tobe ktery jsi tento blog vytvoril nech te buh požehna ..a at hořis pro nej vice ... nedavej moc na pocity ..jsou pomijive ..pros at vse co delas je z ducha svateho to ti preju .. omlouvam se ze nepouzivam hačky a čarky .

115 Marpefi Marpefi | E-mail | Web | 25. ledna 2011 v 21:02 | Reagovat

[114]: Zdravím Tě brácho:)

CO říci - souhlas:) Díky Pánu, že si i Tebe mocně přitáhl. Ať Ti požehná!

Měj se hezky

Marpefi

116 qwertz qwertz | 17. února 2011 v 23:02 | Reagovat

dobry den, reaguji na Aahn prispevek 111:
muj mail : linuxos@seznam.cz

117 qwertz qwertz | 1. března 2011 v 18:21 | Reagovat

http://poselstvigralu.nazory.eu/co-je-poselstvi-gralu tady mate odpovedi k otazkam, na ktere jsem uz pak nemel chut odpovidat, protoze se mi jevily stale dokola, (reinkarnace, ukrizovani) abych stale dokola neco nekomu vysvetloval, jako kdyz hazim hrach na stenu, ale kdo chce, at cte

118 Marpefi Marpefi | 1. března 2011 v 22:30 | Reagovat

[117]: Zdravím,

víte, autor se snaží naprosto přesvědčivě tvrdit, že Ježíš a bible učí o reinkarnaci a ohání se "argumenty", které jsou ale spíše fatální neznalostí celistvosti bible a křesťanskou teologií...

V podstatě používá časté argumenty, které lze slyšet od budhistů apod. Nicméně bible prostě o reinkarnaci neučí...je to klam. Máme pouze jednu možnost být spaseni - ne koloběhem reinkarnací, ale milostí od Boha - skrze Ježíše Krista...

Tvrdit, že Ježíš je vlastně Elijáš a podobné řeči jsou prostě jen vytržením z kontextu...stejně tak můžu prohlásit, že Ježíš jsou dveře..., nebo že já jsem sůl...je to však pravda? Zastánci reinkarnace si Elijáše často berou do úst a tvrdí, že jím má být Ježíš, ale když se např. podíváte do Matoušova evangelia 17 kapitoly, tak zjistíte, že se Ježíši Elijáš zjevil i s Mojžíšem a že s nimi mluvil...takže asi toliko k argumentaci biblí.

Uznávám, že některé verše se na první pohled zdají, jakože bezprecedentně potvrzují učení o reinkarnaci, ale tímto způsobem si obhájíte úplně všechno - i skutečnost, že Bible učí "že žádný Bůh není"....Bibli musíte vykládat konzistentně, ne co se vám hodí...

Ano, vy budete tvrdit, že nemá smysl se se mnou bavit, že je to jako házení hráchu na zeď...budiž...Na toto téma existují mnohé knihy, které se vyjadřují k většině nejčastějších zdánlivých argumentů pro reinkarnaci v bibli..

Já však tvrdím a tvrdit budu, že se jedná o prachsprosté překroucení toho, co bible sděluje. Komplexní poselství je o spáse...o tom, že člověk potřebuje záchranu...a právě proto za nás zemřel Ježíš Kristus...proto se obětoval, kdyby bible o reinkarnaci skutečně učila, Jeho oběť by byla zbytečná...stejně tak, jako veškeré texty o vzkříšení, odloučení od Boha, pokud nepřijmou Ježíše apod...nový zákon je tímto přímo prošpikován a zcela jasně svým obsahem popírají možnost existence více životů, více šancí atd...

O tomto Vás jistě nepřesvědčím...je to Vaše volba.

Na závěr něco z bible, která dle Vašeho názoru učí o reinkarnaci...

"A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život."  

A JINDE: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna"

119 qwertz qwertz | 2. března 2011 v 17:32 | Reagovat

Ale nikdo netvrdil, ze Jezis byl Elias ani v tom clanku , (v tom clanku je naznaceno, ze lide te doby verili na reinkarnaci, protoze proc by se jinak na to ptali, jak by na to prisli, kdyz Elias uz davno nebyl na zemi ?) pochopil jste to, jak se tam mluvi o tom slepci..od narozeni? Protoze Vase odpoved mi prijde, jakoby jste to cetl, ale nepochopil, mozna nechtel pochopit.
Nebo proc Jezis pronesl slova: Otce odpust jim , vzdyt nevedi co cini? taky je to v tom clanku.. Zkuste to pochopit jak to asi mysli Richard Steinpach . Vy mate bibli tak prostudovanou,ze  dovedete deje v bibli popsane vysvetlit  uzasne komplikovane, posvem, jen ne obycejne a prirozene, aby to bylo kazdemu srozumitelne a jasne, nevim jak to lip vysvetlit. Skuste se proste ponorit do slov té vam oponujici strany a snazit se prozkoumat jeho tvrzeni. Vy mate neco naucene a neodvazujete se uz ani podivat na to z jine strany, ja se snazil Vam to tady nejak zviditelnit, aby jste do toho vnesli novy zivot, pak se  ani nedivte mym slovum, kdyz to opakuju stale dokola, ze mi to prijde jakobych mel hazet hrach na stenu.

120 Marpefi Marpefi | 2. března 2011 v 19:54 | Reagovat

[119]: zdravím,

nene, já nemluvil o tom článku...to jsem mluvil obecně o argumentech některých reinkarnacionistů...

O slepci o narození...to je těžko. S trochou snahy si tuto pasáž vyložíte i na jiné nauky...

Co se týče těch argumentů...můžete se snažit bibli používat pro obhajobu svých tvrzení, ale tvrdý fakt je ten, že stovky veršů z bible přímo či obsahově odmítají reinkarnaci a samozřejmě jsou tam i také, které lze v souladu s touto teorií vyložit...to však dělají všelijaké sekty...od mormonů, SJ, rodiny lásky až po budhisty.

Shrnuto - pokud se na bibli odvoláváte, jako na autoritu - tedy Bohem danou, pak máte smůlu, protože celý kontext bible mluví o Ježíši Kristu a Jeho jedinečné oběti - kdo nepřijme=má smůlu a jde do věčného zatracení....tečka.

Žádný koloběh. Pokud bible není Božím slovem, ve kterém nám zjevuje svoji vůli - pak je jen snůškou filozofických spisů, mezi kterými jsou různé nauky, včetně reinkarnace...

Znovu však opakuji..pokud se chcete ohánět biblí jako autoritou, pak bible ve svém komplexním sdělení (a kvantitativně několikanásobně početnějším množství veršů a textů) hovoří přímo proti reinkarnaci...

Dal jsem si tu práci a mrkl jsem na více článků ohledně této problematiky na internetu. Jak jsem psal, je k tomu i odborná literatura...a odborní badatelé tyto argumenty ani neberou moc vážně, protože jde mnohdy zjevně o hoax a vytrhávání a překrucování veršů...

Tudíž ano, můžeme se bavit a pitvat konkrétní verše, ale to lze dohledat všude na internetu a literatuře...proto to považuji za naprostou ztrátu času (se vší úctou).

Argumenty, které jsem pro obhajobu R. v bibli četl byly často úsměvné, někdy k pláči z neznalosti teologie a jindy jsem si s nimi taky nevěděl rady. Nejsem také všeznalec, ale moc dobře vím, co mi dal Pán poznat a co říká sdělení Bible (viz výše). Reinkarnaci tam tedy prostě nenacpete, ani kdybyste chtěl:)

Protože pokud je Bible autorita, pak nemůže v drtivé většině jasně vyučovat o jedinečnosti spasení a lidském zatracení a pekle...a zároveň se zmínit ve verších, které jdou spočítat na prstech jedné ruky, o naprosto protichůdné nauce...

Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že prostě nemá smysl o tom sáhodlouze diskutovat...(ikdyž mě označíte jistě za zaslepence a nevím co všechno).

Když vejdu na stadión s tisíci lidmi a všichni jsou běloši...najdu tam však různě roztroušených 5 černochů, tak se prostě nebudu s nikým přít a sáhodlouze diskutovat o tom, že všichni jsou černoši...

Zjednodušeně, ale snad pochopitelné...

Marpefi

121 Anonim Anonim | 19. července 2011 v 21:18 | Reagovat

Hmmm...

122 Degon Degon | 16. srpna 2011 v 11:25 | Reagovat

No, gratulujem k Tvojmu osvieteniu. Si na dobrej ceste, hlavne preto, že si sa zbavil určitých pochybností, ktoré Ti bránili na CESTE. Určite v živote odhalíš aj iné pravdy a pochopíš iné veci, ale o tom je - život. Život je CESTA, ktorá nemá nijaký cieľ! Preto aj Ježiš povedal, že je CESTOU a nie Cieľom.
Tak Ti na Tvojej CESTE držím palce...

123 Marpefi Marpefi | 16. srpna 2011 v 11:39 | Reagovat

[122]: Zdravím

děkuji...Ježíš je tou cestou, cestou k Otci...cestou k Bohu a věčnosti s ním...mnoho ještě nevím a všechno ani vědět nebudu, ale to nejdůležitější již znám...

Měj se

124 Degon Degon | 17. srpna 2011 v 10:03 | Reagovat

Ježíš je CESTA, aj OTEC je CESTA, aj Boh je CESTA (života). Preto Ježiš povedal, že "Ja a Otec jedno sme". To je PRAVDA, aj ŽIVOT. Boh nemôže byť náš cieľ, lebo v Bohu už sme, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Ale keď si to v "osvietení" a "obrátení" aj uvedomíme, môže nám to iba prospieť. Je to ako ryba v mori, ktorá si vytýčila za cieľ svojho života nájsť vodu...

125 Marpefi Marpefi | E-mail | Web | 17. srpna 2011 v 16:24 | Reagovat

[124]: zdravím,

trošku bych nesouhlasil s výrokem "v Bohu už jsme"...nejsme...v "Bohu" je ten, kdo přijal Boží odpuštění skrze Ježíše Krista...ten, kdo toto odmítá/nezná, není v Bohu...je Boží stvoření, ale je od Boha duchovně oddělen - musí se znovu narodit z Božího ducha...

Přeji hezký den

Petr

126 Degon Degon | 18. srpna 2011 v 10:28 | Reagovat

Boh je všadeprítomný a teda všetko je v Bohu. To tvrdí advaita (monistická filozofia). Ja sa prikláňam k dualizmu, kde jestvuje oddelene Boh ako príčina a stvorenie ako následok, ale to sa podľa gnostickej filozofie netýka duše. Tá nebola stvorená ako hmota, ale vyplynula priamo z Boha a je jeho integrálnou súčasťou. Jej prítomnosť v matérii však to trochu komplikuje a preto u nej jestvuje aj stav, kedy si túto jednotu s Otcom neuvedomuje. Až keď sa "prebudí" v osvietení je si tejto jednoty vedomá. To je ono duchovné znovuzrodenie. :-)

127 Marpefi Marpefi | 18. srpna 2011 v 11:19 | Reagovat

[126]: Zdravím a děkuji za komentář,

vycházím z Bible, o které mi Bůh dal poznat, že je "Jeho" a že jí mám věřit...ta říká, že lidé jsou duchovně mrtví a oddělení od Boha v důsledku hříchu...je to také důvod, proč přišel Ježíš Kristus na naši planetu - aby toto oddělení napravil...

Ježíš řekl, že se člověk musí znovu narodit (duchovně) a získat zaslíbeného Božího ducha...

Možná mluvíme o tom samém a jenom se nechápeme, ale chci klást důraz na to, že pokud člověk nenaváže zpátky vztah s Bohem skrze Ježíše Krista, je a bude na tom velmi špatně...především po smrti bude ve věčném oddělení od Boha (to je ono různě deformované slovo "peklo")

Hezký den

Petr

128 Degon Degon | 18. srpna 2011 v 15:19 | Reagovat

Zdravím Ťa Peter, Aj ja som dlhé roky čerpal múdrosť iba Biblie, lebo v minulosti nebol internet a tak ani iné zdroje poznania. Ale aj indická náboženská náuka je zaujímavá a tiež vedie k osvieteniu. Ale najviac si vážim Lao ća a jeho dielo Tao-Te ťing. Dnes už jestvuje veľké množstvo rôznych prekladov, ale za mojej mladosti som sa tým musel prehryzávať sám. Viem, ako myslíš to, čo píšeš. Vieš, na jednu jedinú pravdu môže jestvovať viacero pohľadov a všetky môžu byť pravdivé. Vyplývá to z našej subjektívnosti. Naše vnímanie je veľmi obmedzené a to sa týka hlavne Boha...
Pekný deň!

129 Marpefi Marpefi | E-mail | Web | 20. srpna 2011 v 12:52 | Reagovat

[128]: Zdravím Tě,

ano, naše vnímání Boha je docela omezené...Bůh je pro člověka nepochopitelný a troufám si říct, že Jej tady na Zemi nelze v plnosti poznat...to souhlasím...

Nicméně nesouhlasím s tím, že i jiné cesty vedou k osvícení...že k pravdě vede více cest atd. atd...

Nemůžeš přijímat např. Bibli s tím, že přijímáš i jiné...Bible k tomu nedává prostor...

"NEBUDEŠ MÍT JINÉHO BOHA MIMO MNE"...

"JÁ JSEM TA CESTA, PRAVDA I ŽIVOT, NIKDO NEPŘICHÁZÍ K OTCI, NEŽ S KRZE MNE"...

BŮH ZJEVIL V BIBLI SVOJI VŮLI A CELÉ VYLÍČENÍ JEŽÍŠE JE VÝHRADNÍ A EXKLUZIVNÍ...JEŽÍŠ SE VYDÁVAL ZA JEDINOU CESTU K BOHU, ŘÍKAL, ŽE PROBLÉMEM ČLOVĚKA JE ODDĚLENÍ OD BOHA A PRÁVĚ TOTO ODDĚLENÍ ON PŘIŠEL ZRUŠIT SVOJÍ SMRTÍ NA KŘÍŽI...

JAK JE PSÁNO "KDO MÁ SYNA, MÁ ŽIVOT, KDO NEMÁ SYNA BOŽÍHO, NEMÁ ŽIVOT"...

ZÁSADNĚ TEDY NESOUHLASÍM S VÝROKY TYPU "JEŽÍŠ+DALŠÍ NAUKY"...

K TOMU JEŽÍŠ NEDAL PROSTOR....

BUĎTO PŘIJMEME NÁROKY JEŽÍŠE NA JEDINEČNOU CESTU A TO, ŽE ON - JAKO BŮH - ZEMŘEL A MÁ MOC NÁS SPASIT....NEBO TO PROSTĚ ODMÍTNEME A HLEDÁME DÁLE...

JÁ SI VOLÍM CESSTU A...

PŘEJI HEZKÝ DEN

130 Degon Degon | 21. srpna 2011 v 11:17 | Reagovat

Ak to všetko chápeš takto, čisto z dogmatického hľadiska KC, tak nemožno o pravde a filozofii vôbec diskutovať, lebo tu nie je žiadny priestor. Dogmatická vierouka KC je sformovaná tak, aby KC dominovala v celom svete, ako štátna cirkev Rímskeho impéria. Ale táto doktrína je v rozpore s tým, čo je podstatou učenia Ježiša. Toto Ježiš neučil a nehlásal...

131 Marpefi Marpefi | 21. srpna 2011 v 14:17 | Reagovat

[130]: Zdravím,

pozor pozor...nikde netvrdím, že jsem katolík a hlásám jejich nauky...

Souhlasím s tím, že mnohé z učení katolické církve je v přímém rozporu s tím, co učil Ježíš...proto nejsem katolík (ač jsem jím byl), ale jsem protestant....základem učení protestantismu je jedině Bible...např. u katolické církve je to bible+papežská tradice!

A bible obsahuje, chceš-li, určitá dogmata - základní pravdy - jako např., že Bůh je osobní atd. atd...

Proto nevidím jediný důvod, proč by to mělo být špatné...právě naopak mi přijde proti logice vyznávat (jak se to často v dnešní době dělá), že každý může mít tu svoji pravdu...já říkám NE...pokud totiž existuje nějaká objektivní pravda, pak je to právě tato pravda, která je pravdou...a ne milion dalších pravd...

A nehledě na učení KC se Ježíš v Bibli označuje za Boha a bytost, která jediná má moc nás vysvobodit z našeho problému - oddělení od Boha...

Nevěřím tomu jen proto, že bych si to někde přečetl, ale že jsem to mohl prožít a stále prožívat díky Bohu můžu...

Ačkoliv jsem také zastával relativismus, tak mě Bůh navedl na Ježíše...proto mu věřím a nemám jediný důvod to měnit...

S pozdravem

Petr

132 Degon Degon | 23. srpna 2011 v 9:52 | Reagovat

Ešte máš pred sebou ďalekú CESTU k Bohu a PRAVDE, ale kto vytrvá, bude spasený!
Pravda oslobodzuje (od subjektivizmu, egoizmu, pover, ilúzii, mýtov a každého dogmatizmu v akejkoľvek podobe). Ale človek je týmto haraburdím naplnený až po okraj a tak mu je skutočná pravda veľmi vzdialená. Žijeme v akejsi virtuálnej realite, ktorá je skutočnej realite veľmi vzdialená. Tiež sa to označuje ako matrix, ale to sa viacmenej vzťahuje k tej kozmickej realite s ktorou pracujú astrofyzici. Tam možno zaradiť aj ten spomínaný relativizmus.
Mal byx si sa venovať trochu aj histórii, lebo ako vraví: "história je matkou múdrosti". Ale aj história je poznačená subjektivizmom tých, ktorí ju píšu. Je často zaujatá a prekrútená. Z tohoto pohľadu môže byť história RKC veľmi poučná. Nie je veľký rozdieľ medzi RKC a RC, lebo dlhú dobu išli spoločne a tvorili rovnakú tradíciu a oddelili sa až nedávno. Tých niekoľko Viklefových, Luterových a Husových zmien na podstate nič nemení. :-?

133 Marpefi Marpefi | 23. srpna 2011 v 20:57 | Reagovat

[132]: Zdravíčko,

jestli mám před sebou dalekou cestu k Bohu, nebo jsem už dávno na ní bych nechal s Tvým dovolením na samotném Bohu...

Jen bych podotknul, že bys neměl o sobě např. říkat, že jsi člověk, že potřebuješ vodu k životu atd. atd....to jsou totiž také v určitém smyslu dogmatické výroky:)

Historik sice nejsem, ale sem tam si o ní něco rád přečtu...a ta mi také ukazuje, co dokáží lidi, když jsou daleko od Boha...

Myslím, že už není třeba dále diskutovat. Měj hezký den

Petr

134 Degon Degon | 24. srpna 2011 v 9:36 | Reagovat

Súhlasím, a prajem tiež zmysluplný život...

135 Pam Pam | Web | 2. října 2011 v 20:53 | Reagovat

Já se považuji za špatně praktikujícího Zenového buddhistu.Můj smysl života je věřit že zítřejšek bude pěknej den. Jsem ateista (buddhismus neni náboženství) a myslím že bych zrušila náboženství. Neber si to špatně opravdu ne, ale nebylo už dost fanatiků a válek kvůli tomu??? Co když Bůh třeba neexistuje? A co když existuje? A co když ne a ztrácíme celý život ve víře v Boha??? Ach ty si myslíš že já buddhista nic o křestanství nevím,ale pleteš se...
Já jsem byla křestan...

Odpověd na blog www.poeticka.blog.cz

136 Marpefi Marpefi | 2. října 2011 v 23:58 | Reagovat

[135]: Ahoj Pam,

pokud není Boha, neučiním nic špatného na svém životě, neboť věřím, že láska je nejvyšší hodnota...a tou nelze nic zkazit...

Pokud není Boha a budu se tak také chovat, pak nadělám více paseky, než užitku...co si mám tedy vybrat, pokud není Bůh?

Ale dost "poezie"...věřím, že Bůh je...

Náboženství je skutečně nefajn věc...díky Bohu za to, že křesťanství není náboženství...ale vztah s osobním Bohem...:)

Války jsou a budou...a dokud budou lidi, tak je budou vést třeba "ve jménu kojenců"...příčinou válek není ani tak náboženství jako lidská pýcha a nadřazenost...

U křesťanství se nebojte válek...ne u toho křesťanství, které je podle bible...

Ježíš totiž řekl: "milujte své nepřátele..."

Petr

137 Realtoltek Realtoltek | 22. listopadu 2011 v 16:46 | Reagovat

Jsem rad ze jsi nasel to co jsi hledal :).Tva nadprirozena zkusenost to byl kontakt primo ze svatym duchem neboli zdrojem. Uz jak jsem to cetl tak vim ze sis to nevymyslel protoze jsem zachytil tu spolecnou vibraci.A mas pravdu nic neni nahoda .) vse je jak skoby na horolezecke stene.Staci mit viru a hledat a stoupat vzhuru :).Jinak s tou evoluci to neni uplne tak jak si myslis.Co kdyz byl raj misto kde uz byla jakoby dokonala evoluce(to znamena bez casu).... ale po hrichu zacala nanovo v case ? 8-)

138 Marpefi Marpefi | E-mail | Web | 22. listopadu 2011 v 22:43 | Reagovat

[137]: Zdravím,

no...k té evoluci. Nevím, jak to bylo, jenom vím, že smrt jako taková je Božím nepřítelem a kvůli ní mj. Pán Ježíš trpěl...a Bible říká, že když Bůh svět stvořil, tak bylo "všechno dobré"...pokud by evoluce probíhala (resp. si použil evoluci), pak by prohlásil, že je smrt dobrá...

Atd. atd....tudíž ano, je mnoho křesťanů, kteří nemají problémy s evolucí...já však mám...a nejen proto, že to říká Bible, ale také je tu spousta vědců, kteří sami poukazují na to, že ani evoluce není možná...

To jen tak bokem:)

Petr

139 krehkaexistence krehkaexistence | Web | 9. prosince 2011 v 23:38 | Reagovat

Líbí se mi tvůj blog a tvůj příběh. Vypadá, že tu máš dost živo, to je skvělé!

140 Sakikura Sakikura | E-mail | 2. ledna 2012 v 22:30 | Reagovat

Když o tom tak přemýšlím, musí se vše točit kolem boha? věřím sice, že křesťanský bůh existuje, protože má teorie je, že ,,bůh,, je vlastně určitým typem duchovní energie lidí zformovaná do vyšší osoby, myslím, že ta energie je všude stejná, jen si jí každá kultura dala jinou tvář (buddha, ježíš) nebo ji dokonce rozdělila na více tváří (hinduismus)...takto na dtím přemýšlím já a dává mi to docela smysl, ale vím, že to každý vnímá jinak a nechci aby si to někdo vyložil jako nějakou neúctu k náboženství... :-)

141 Marpefi Marpefi | 3. ledna 2012 v 20:50 | Reagovat

[140]: Zdravím Tě,

začnu od konce...nemyslím si, že jsi neuctivý k náboženství. Prostě přemýšlíš a formuješ si své vlastní názory - a to je dobře (že přemýšlíš:).

Nicméně Tě z dovolením přivedu k zamyšlení...říkáš, že věříš v Křesťanského Boha, ale zároveň tvrdíš, že Jej lidé rozdělili a vlastně nepřímo řečeno - všichni věří ve stejného Boha. S tím nesouhlasím. Jsi docela blízko v tom, že každý člověk vnímá Boha...a to prostě proto, že nás stvořil k tomu, abychom s Ním prožívali vzájemný vztah.

Proto lidé sami o sobě téměř nikdy nebudou ateisti...jednoduše proto, že každý určitým způsobem Boha vnímá...Jeho tichý "hlásek". Stále nám něco chybí a to "něco" není uspokojeno, pokud nespočine v Bohu...sám jsem to poznal.

A je pravdou, že lidé, kteří nemají pravé poznání, si prostě vytvoří cokoliv, co mohou uctívat...a z toho vznikají různá náboženství. Své prsty v tom mají také zlé duchovní síly, které se snaží lidi odvést od poznání pravého Boha...

Ježíš byl přecejen "trošku" jiný, než kdokoliv jiný...považoval se totiž za Boha a za jedinou cestu k Bohu..

Zkus popřemýšlet nad tímto...je tam stručně vysvětleno, oč vlastně u "křesťanského Boha" jde...

http://www.buh-krestanstvi.cz/news/zakladni-jadro-krestanstvi1/

Měj se hezky

Petr
Zkus si přečíst tyto články a popřemýšlet

142 F.S. F.S. | 7. února 2012 v 14:57 | Reagovat

Dobrý den, mohl by jste stručně vysvětlit slova:

/příspěvek 136 /
Ježíš totiž řekl: "milujte své nepřátele..." co tím myslel? Děkuji

143 Marpefi Marpefi | E-mail | Web | 7. února 2012 v 18:46 | Reagovat

[142]: Zdravím,

děkuji za dotaz.Pokusím se jej zodpověděť co nejvíce znovu pomocí Ježíšových výroků a Bible samotné, ať v tom nejsou jen mé myšlenky...

Matouš 5:38 Ježíš řekl:"Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Oko za oko, zub za zub'.39 Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou;40 a tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit o košili, nech i svůj plášť.41 Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě.42 Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.
43 Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.'
44 Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují..."

jinde je v Bibli:

Římanům 12:19 "Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: 'Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.'
20 Ale také: 'Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.'21 Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem."

Jinými slovy - my nemáme být ti, kteří mají druhým odplácet za jejich špatné jednání (třeba proti nám), protože nemůžeme být nestranní a nikdy objektivní...každý se jednou bude zodpovídat Bohu - On bude soudit. Pán Ježíš nás učí druhým odpouštět a neodplácet jim zlým za zlé...ale naopak porážet zlo dobrem, protože jedině tak se může zastavit kolotoč násilí (příčin a následků).

V Bibli je psáno, že Bůh sám je láska...a miluje nás...a chce také, abychom se milovali i my navzájem. A jde až do krajností - milovat nepřátele. Což je upřímně řečeno velmi těžké, ale s Jeho pomocí ne nemožné.

Hezký den

Petr

144 F.S. F.S. | 8. února 2012 v 21:27 | Reagovat

ukážu vám trošku jinou souvislost:
Jelikož Pán Ježíš znal přesně zákony, které tady působí "co zaseješ to sklidíš" bylo taky jasné , že za každý prohřešek musí člověk nést zodpovědnost, musí jej odčinit, musí mít snahu je odčinit, pak může přijít odpuštění. Pokud by člověk odplácel zlo zlem, nestal by se ušlechtilejším , tak to přece láska, ani ta lidská, nikdy nemůže chtít, natož On , ztělesněná Boží láska a vše by klesalo stále dolů a dolů , nenávist, nepřátelství, bylo by to na zemi stále horší.
Ale milovat své nepřátele taky znamená , uvědomit si jejich chyby, že ty podobné chyby máme i v sobě . Neublížili jsme už takto podobně někomu z bližních? Uvědomit si ty chyby a odvrhnout je od sebe navždy, to je také milovat své nepřátele.
Těžko si to představíte, jestliže si myslíte, že se nám dějí nespravedlnosti. Ne, nedějí, vše má svůj původ a důvod.
A tak milovat nepřátele znamená vyžadovat pro ně i pro sebe spravedlnost, aby ani oni nemuseli stále lidsky klesat.
Nikdo přece nemusí být něčí nepřítel.

A nakonec: nejde milovat své nepřátele, pokud jsou stále nepřátely .
Není v tom hlubší pravda?

145 Marpefi Marpefi | 8. února 2012 v 22:31 | Reagovat

[144]: Díky za postřehy..s mnohými souhlasím. Jistě...je třeba mít stále na paměti, že kdokoliv proti nám činí bezpráví, je jenom člověk jako my...a my stejně jako oni často padáme a ubližujeme často druhým...

Ano často je možné, že Ti druzí budou konat větší bezpráví a násilí na druhých a nás, ale jakékoliv útočné a nenávistné jednání je sotva změní...naše láska však ano - s pomoci Boží.

146 lifelines lifelines | Web | 27. září 2016 v 20:21 | Reagovat

splacení krátkodobé půjčky :-x

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama