Argumenty pro existenci Boha - prezentace

11. listopadu 2010 v 11:35 | Marpefi |  Věda a Bůh

Připravili jsme pro vás argumenty a výroky vědců na téma existence Boha.  Ve zkratce je představeno nejen to, proč je víra v Boha součástí obyčejné lidské soudnosti už po tisíciletí, ale proč i dnes tisíce vědců odmítá na základě svých výzkumů nápad, že současný svět "stvořil sám sebe"

Stáhněte si tuto prezentaci, prosíme, zde z odkazu (rychle a jednoduše ze serveru ulozto.cz), a pošlete ji každému, o kom si myslíte, že by ji měl vidět nebo ví o někom, kdo by ji měl vidět.

Funguje v PowerPointu ve všech verzích 1997 až 2007.V open office nemusí fungovat drobné grafické prvky...

Klíčová slova: podvod evoluce, stvoření, existence Boha, důkazy proti evoluci, O čem je život? Smysl života
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (110)
Zobrazit starší komentáře

101 JK JK | 14. května 2011 v 18:38 | Reagovat

Chceme-li si pokládat otázku, zda-li existuje Bůh, nezbývá nám v tomto světě nic jiného, než použít logiku! A co je to vlastně logika? Název této disciplíny vychází z řeckého logos = nauka, řeč. To zajisté všichni víme, ale co dále? Když budeme logicky smýšlet, budeme se snažit pochopit svůj jazyk, objasnit si, co chceme sdělit a jak přesně. Principy logiky spočívají v uznání důsledku z příčiny, neboli jak bez chyby vyvodit z předpokladu závěr. Zákony logiky byly zatím nejlépe popsány v matematické logice. Tím chci říci, že pokud chceme vést ontologické úvahy nad existenci boží, jediným východiskem je jít cestou logiky. Dovolím si metaforu - je to stejné jako hrát šachy a v každém tahu si představit všechny možné varianty pokračování. Abychom mohli vůbec dokazovat Boha, musíme identifikovat, co je pod pojmem Bůh myšleno a pak pomocí zákonů logiky se pokusit o sestavení logického důkazu, že onen Bůh existuje. Zde ale nastává zásadní problém, jaké atributy (vlastnosti) Bohu přiřadit, abych vůbec tušil, co dokazuji. Podívejme se na tzv. ontologický důkaz existence boží od Anselma z Canterbury. Jeho úvahy jsou vskutku pozoruhodné.

Úryvek:

Věříme, že jsi něco, nad co nic většího nelze myslet. (...) I pošetilec (tj. ten, kdo existenci Boží popírá) tedy musí uznat, že to, nad co většího nelze myslet, je přinejmenším v nahlédnutí, neboť když o tom slyší, nahlíží to, a cokoli nahlíží, to je v jeho nahlédnutí. Není ovšem možné, aby to, nad co nic většího nelze myslet, bylo pouze v nahlédnutí. Je-li to totiž pouze v nahlédnutí, lze myslet, že je to také jako věc sama, což je více. Je-li tedy to, nad co nic většího nelze myslet, pouze v nahlédnutí, pak to, nad co nic většího nelze myslet, je zároveň něco, nad co lze myslet něco většího. To však jistě není možné. Existuje tedy beze vší pochyby něco, nad co nic většího nelze myslet, a to jak v nahlédnutí, tak jako věc sama.    “
— Anselm z Canterbury, Proslogion

Každý z nás si určitě kladl často otázku, co je větší než galaxie, co je větší než vesmír? Je ještě něco většího. Tady Vás ale bohužel zklamu, německý matematik Cantor názorně ukázal, že může existovat i větší nekonečno, než je množina přirozených čísel (takto bežně chápeme pojem nekonečno). Tudíž bychom Boha nemohli v nejhorším případě označit ani za nekonečného, protože by pořád mohlo být něco většího. Ona logická možnost tam je, bez debat. Budu zde příště pokračovat. To, co chci říci není na malý příspěvek, ale na knihovnu. Tolik zatím, s pozdravem Jan

102 Marpefi Marpefi | E-mail | Web | 15. května 2011 v 14:52 | Reagovat

[101]: Ahoj Honzo,

no jen stručně...Bůh, ve kterého věřím já  a křesťané je mimo prostor a čas...vesmír a čas je Jeho dílo...On není jeho součástí...tak jako hodinář není součástí hodinek...je nad svým Stvořením...

Jinak dokazovat vědecky Boha přímo ani nejde...možnosti vědy jsou omezeny na experimenty, těmi nejde však zkoumat ani historie, natožpak Někdo, kdo své stvoření přesahuje...

Lze však logicky dovodit Jeho existenci...když např. dnešní věda spolehlivě ví, že živé nevzniká z neživého, pak lze logicky dovodit, že jsme nevznikli náhodou...atd. atd.

Měj se

Petr

103 JK JK | 15. května 2011 v 20:47 | Reagovat

Ahoj Petře,

půjdu na to taky velmi stručně, protože se to v celé šíři snad nedá ani napsat, zřejmě spíše vyřknout... Domnívám se, že oba jdeme myšlenkově podobným směrem, jen trochu jinak.

Já věřím, že náš rozum a logika nám může pomoci objasnit některé věci, že náš mozek je schopen vytvořit interpretační schéma, které by se mohlo blížit skutečné realitě...

Ty jdeš k Bohu prostřednictvím víry, já se snažím díky logice víru zdůvodnit, hledám logický "hmatatelný" (myslí uchopitelný) důkaz, že něco jako Bůh je. Tak jako z věty - když bude pršet a nemám deštník - mohu odvodit, že zmoknu, tak podobně se snažím zkonstruovat důkaz, na jehož konci by stálo Bůh existuje.

Otázka je, zda-li se to podaří, v důkazu totiž hraje hlavní roli předpoklad, ze kterého se závěr odvozuje. Předpokladu se v matematické logice říká axiom. Vybereme-li správně axiom, můžeme sestavit důkaz, který bude v kontaktu s realitou správný.

Anselm z Canterbury vzal například v potaz axiom, že (když to řeknu matematicky a srozumitelně) posloupnost prvků, u nichž srovnáváme velikost, nemůže být nekonečná. Z čehož by se odvodilo, že největší prvek existuje. Kdyby ale vzal (což nemohl, protože ho to buď nenapadlo, nebo to ignoroval) tu "myšlenku" (axiom), že posloupnost bude nekonečná, a navíc k tomu přibral i důsledky Cantorovy věty (o množinách větších než nekonečných), vyšlo by mu, že největší prvek existovat nebude. To byla samozřejmě jedna možnost, jak zkonstruovat důkaz pomocí srovnávání velikosti. Takových cest může být i více.

Tomáš Akvinský na to šel jinak (viz jednoduše zde http://cs.wikipedia.org/wiki/Ontologick%C3%BD_d%C5%AFkaz_existence_Boha ). Nabídl pět postupů, které jsou vlastně demonstrací téže logiky. K těmto postupům bychom mohli zařadit i to, co si napsal o živém a neživém. Tady se ale naskýtá tentýž problém - nemůže být řetězec příčin a důsledků taktéž nekonečný?

Já tuto variantu s nekonečny zkoumám a zatím se domnívám, že by se dalo jít i touto cestou... Každopádně to, co mi tam v tuto chvíli vychází, je dosti fascinující. Budu o tom psat na mém webu
http://veritas.bloguje.cz/

Co se týče exaktně náhody, to je sporné uvnitř našeho světa... Platí fyzikální zákony, které by mohly být nástrojem k předurčení (determinovanosti dějů), zároveň ale existuje možnost, že na úrovni kvantového světa částic by zákony samy mohly dovolovat malý prostor pro existenci náhody...

To nikdo neví. Kdyby byly všechny děje předurčeny, těžko by se dalo hovořit o tom, že naše myšlení je svobodné. Mysl člověka je další záhadný kamínek v této mozaice.

S pozdravem Jan

104 Marpefi Marpefi | E-mail | Web | 15. května 2011 v 22:05 | Reagovat

Ahoj Honzor,

já jenom stručně. Máš pravdu, že v současné době jdu k Bohu s vírou, ale nebylo tomu tak vždy...

V podstatě bych nebyl býval uvěřil, kdybych se neprodral mnohými vědeckými a jinými argumenty pro Jeho existenci...když se třeba bavíme mezi křesťany a říkáme svědectví, jak si nás Pán k sobě přitáhl, tak se směju....holky často přes lásku a emoce a kluci mnohdy přes logiku...

Jestli jsi četl můj článek "můj smysl života", tak tam je to stručně popsané...studoval jsem průběžně mnohé směry, paranormální jevy, různé důkazy existence Boha...

Poté, co mi dal Pán svého Ducha, už nemusím věřit a přicházet k Němu na základě logických úvah a víry odvozené od důkazů, ale od Jeho niterné přítomnosti...

Přemýšlíš hodně o filozofii a to je jistě dobře, ale uvědom si, že i přes veškerou logiku či "důkazy" budeš vždy muset něčemu věřit....byť v "nic"...troufám si také tvrdit, že i na základě Tvých tvrzení člověk sám od sebe NEMŮŽE nikdy poznat 100% pravdu...jedinou možností je, pokud existuje Bůh, který ji samozřejmě zná, a který nám ji může odhalit...

V opačném případě bychom si nemohli být jisti ničím...alá matrix apod...nenech se zatáhnout do otroctví filozofie...je dobrá, ale nedopusť, aby Tě pohltila..

Dobrou noc

105 M M | 8. června 2011 v 14:16 | Reagovat

"...nenech se zatáhnout do otroctví filozofie...je dobrá, ale nedopusť, aby Tě pohltila.. "
Doufám, že toto byl pouze nedomyšlený řečnický obrat, za který se nyní náležitě stydíte.

106 Marpefi Marpefi | E-mail | Web | 8. června 2011 v 17:20 | Reagovat

[105]: Zdravím Vás,

ne, nestydím a stojím si za tím. Filozofie ráda plká a zpochybňuje, což je samozřejmě na místě, pokud se tak však děje na úkor objektivní pravdy, která se takto relativizuje, pak to zachází někam jinam...

Marpefi

107 M M | 9. června 2011 v 15:22 | Reagovat

Potom je, řekněme, na místě užít specifičtějšího pojmu "skepticismus". Dovolil bych si tvrdit, že člověk za života nemůže pravdy dosáhnout, leda se jí vzdáleně přiblížit tím, o čem si myslí, že je pravda. Nicméně nechci zde zbytečně mudrovat.
Mám jen jednu osobní otázku, jistě už zde byla několikrát položena a zodpovězena, ale ušetřte mě, prosím, hledání a zodpovězte mi ji znovu. Věříte, že Křesťanství (obecně, případně specifikujte) je jediné správné náboženství a všechna ostatní jsou špatná (mylná, nevedoucí k Bohu, zlá, či jaká)?
Předem děkuji za odpověď.

108 Marpefi Marpefi | E-mail | Web | 9. června 2011 v 20:07 | Reagovat

[107]:Zdravím Vás,

ano - specifikujme - možná máte pod pojmem křesťanství vsugerováno rovnítko "papež", "katolická církev" apod...v tomto ne...křesťanství můžeme oddělit od ostatních náboženství tím, že má jedinečnou postavu - Ježíše...bylo by na dlouho rozebírat Jeho výjimečnost oproti komukoliv z jiných "zakladatelů" náboženství...bylo by to jistě vhodné, ale není zde na to prostor...případně rád doporučím (nejlépe AJ) apologetickou literaturu...

Křesťanství je vzhah s Bohem...následování Ježíše...není o žádných rituálech a podobných věcech, jak se servíruje v médiích (ne že by určité úkony nebyly)...jde o vnitřní proměnu člověka pomocí Božího Ducha, kterého Bůh vloží do člověka, když přijme odpuštění skrze oběť Ježíše Krista...

Ale abych neodbočoval...k otázce - odpovím slovy Ježíše Krista, který o sobě tvrdil, že Jej poslal živý a jediný pravý Bůh:

"Já jsem ta cesta, pravda i život, >>>NIKDO<<< nepřichází k Otci (Bohu), než skrze mne"...

Myslím, že to mluví za vše...ano, můžete tvrdit, že to o sobě tvrdí mnozí a to by bylo skutečně nutné začít zkoumat, jestli "něco" nasvědčuje tomu, že bychom mohli Ježíši věřit...já jsem dospěl k tomu, že ano...

Moc rád Vám doporučím literaturu na tato témata, máte-li upřímný zájem o (byť kritickou) analýzu.

S pozdravem

Marpefi

109 Darwin Darwin | 18. června 2011 v 1:07 | Reagovat

Křesťanství hlásá odpuštění. Nemyslíte, že 129 let po smrti Darwina by bylo moudré, alespoň pro tu část lidstva, která si říká křesťané mu odpustit tu jeho teorii a přestat se o nej otírat a zesměšňovat ho. Pokud je Vám černoprdelníkům všechno, tak jasné vymyslete si vlastní teorii a publikujete si ji zde, ale nepoužívejte Bibli tu už napsal jiný vodnář jmenoval se Mojžíš. Jestli chcete někoho přesvědčit v existenci Boží, nepouště mu prosím tu Vaši prezentaci. Málem i mne odvrátila od víry a to v Boha věřím stejně silně, jako Darwin. Mimochodem i jiného Vodnáře chtěli černoprdelníci upálit na hranici, jmenoval se Galileo a co na to dnešní věda? Podle posledních objevů je země placatá deska a táhnou ji sloni. P.S. Věda je archiv mrtvých náboženství O.W. A ještě něco. Všimnul si někdo, jak křesťané bezohledně odjíždějí z kostela asi je žene hlad, ale musel jsem se hodně ohánět, aby mi nepřejeli dědu. Pokj Vám. :-)

110 Marpefi Marpefi | E-mail | Web | 19. června 2011 v 20:14 | Reagovat

[109]: Zdravím Vás,

Darwin aspoň na sklonku života uznal, že je jeho teorie díravá...to jeho následovníci si zaslouží částečnou kritiku.

Zkuste si pro příště odpustit černou barvu a "prdel"...nevím o tom, že bychom v našem protestantském sboru měli nějakou černou barvu atd...chtělo by to trošku rozhled v tom, co je křesťanství:)

Mimochodem, zkuste si také zjistit něco o vědě a křesťanství...třeba dospějete k opačnému závěru - např. zde:

http://www.rozumnavira.cz/veda/21-vznikla-by-moderni-veda-bez-krestanstvi.html

Jinak s Vámi samozřejmě souhlasím...dřívější "církev" upalovala kde koho...kdybych žil v tehdejší době, upálila by i mě možná, jakožto protestanta (viz Hus a mnoho dalších)...tím nechci házet špínu na katolickou církev, protože musím uznat, že všichni jsme nedokonalí a chybujeme...nicméně přinejmenším v minulosti byla tato církev neslučitelná s pojmem "křesťanství".

Pokoj Vám také:)

Marpefi

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama