Odpovědi na nejčastější otázky proti Bohu (č.1)

6. října 2011 v 15:31 | Marpefi |  Víra

V tomto článku bych se s Vámi rád podělil o svůj pohled na nejčastější argumenty, které rádi používají odpůrci křesťanství či Boží existence obecně. Každý, kdo obecně začne přemýšlet o Bohu, se dle mého názoru dostane do bodu, kdy si musí zodpovědět některé nepříjemné otázky. Podotýkám, že mnohé z těchto otázek jsou v pořádku a bylo by paradoxně divné, kdyby si je člověk nekladl...

Mnoho lidí však žel zůstává u toho, že tyto otázky a argumenty bezhlavě papouškuje a nechce je vlastně ani řešit do hloubky. Jinými slovy - schovávají se za tyto argumenty, aby nemuseli přiznat existenci někoho, kdo je přesahuje a kdo by mohl po nich chtít, aby žili život podle nějakých vyšších morálních hodnot, než oni sami zastávají.

Mezi tyto otázky můžeme zařadit např. následující:
-> "Jak může milující Bůh dopouštět tolik zla?"
-> "Jak může dobrý Bůh posílat lidi do pekla? Co křováci v Africe?"
-> "Věda přece jasně dokazuje, že není potřeba v Boha věřit, proč bych měl/a?"

a mnoho dalších (cca přes 100) naleznete na partnerském webu www.buh-krestanstvi.cz

Vážený čtenáři, pokud se chceš pouze schovávat za tyto a další podobné argumenty a vlastně ani nechceš znát pravdu, nemusíš tento článek vůbec číst - není určen pro Tebe! Pokud Tě však upřímně zajímá pravda, nabízím Ti pár pohledů na tyto otázky, které Ti ukáží, že realita není tak černobílá, jak se zdá. Tyto odpovědi a ani žádné jiné důkazy nikoho nemohou donutit v Boha "uvěřit"...mohou však pomoci upřimným hledajícím pohlížet na problémy i z jiného úhlu pohledu.

Neznám odpovědi na všechny otázky a ani netvrdím, že mám 100% pravdu, věřím však, že všechny tyto otázky mají uspokojivou odpověď, kterou se pokusím alespoň naznačit ve svých zamyšleních...

1) Ok, pokud existuje Bůh, tak kdo stvořil Boha?

Tato častá otázka bývá nezřídka kdy používána pouze jako argument, abychom se nějakým bohem vůbec nemuseli zabývat...Mnoho věřících je také zaskočeno a nedokáže na ni odpovědět. Je to jistě relevantní otázka, která je na místě. Přikládám proto dobrý článek, který se této otázce věnuje blíže. ČLÁNEK

2) Jak by mohl milující Bůh dopouštět tolik neštěstí, utrpení a zla?

Toto je pravděpodobně nejčastější otázka a argument proti existenci Boha v celé západní civilizaci. Dle mého názoru si tuto otázku musí nutně položit každý soudný člověk - a je to v pořádku. Nicméně si už málokdo uvědomí, že celá otázka existence zla spíše existenci dobrého Boha paradoxně nahrává a skeptici, kteří tímto chtějí existenci Boha popřít si vlastně pod sebou nevědomky řežou vlastní větev...

Podívejme se na tento problém z několika úhlů pohledu.

1) SVOBODNÁ VŮLE

Dovolil bych si zde použít trefnou část obsahu z tohoto článku. Reaguje na tvrzení, že pokud by existoval dobrý Bůh, nemohl by dopustit zlo!

Ukažme si to na příkladu. Sériový brutální vrah již bez zřejmého důvodu zabil devět lidí a plánuje vraždu dalšího. Ví Bůh, co se chystá? Může vraždě zabránit? Je to Bůh, řekněme, že tedy ví a může. Ať to ale udělá, jak chce, nevyhne se jedné věci. Bude muset vstoupit do svobodného rozhodování toho vyšinutého jedince a zvrátit jej. Vrah má totiž samozřejmě stejně jako i my všichni ostatní svobodnou vůli, kterou nesčetněkrát za den využije.
Řekněme, že bychom vůbec nebyli proti, kdyby právě toto Bůh udělal. Bůh, který zastaví vrahovu ruku a zabrání tak nespravedlivému krveprolití, by se téměř všem líbil. Dobrá, co ale ostatní ukrutnosti? Nemohl by Bůh podobným způsobem zabránit i znásilňování? A co takhle vykořisťování dětí či mučení? I tady bychom určitě téměř všichni souhlasili s Boží intervencí, byť v sobě obnáší nutné porušení svobodné vůle násilníka. Proč by to tu ale vlastně nakonec mělo končit? Jaký smysl má porušit svobodnou vůli šéfa Al Kaidy, ale neudělat už nic s nelegálním prodejem zbraní této organizaci zprostředkovaným ministerským náměstkem, který nedělá o moc víc jiného, než že "pouze podvádí" či "lže"?
Teď mně ale napadá...už jste někdy něco malého ukradli? Už jste někdy drobet zalhali nebo někoho podvedli? Odpověď znám. Pakliže má Bůh ze světa vymýtit morální zlo, musí tedy zasáhnout do svobodné vůle všech z nás, neboť jak každý v hloubi duše víme (nebo nám to potvrdí ti, kdo s námi žijí), každý z nás ve svém životě určité zlo napáchal /a dále vesele páchá/.
Jste tedy ochotni zbavit se své svobodné vůle? Chcete po Bohu, aby nás řídil jako stroje? Už chápete, že kdyby Bůh měl zastavit veškeré zlo, dávno byste tady nebyli ani vy, protože z Božího pohledu činíme zlo všichni dnes a denně? Bůh nám dal svobodnou vůli a dal nám také mantinely našeho chování. Jasně řekl, co máme a nemáme dělat, co je dobré a co nám naopak škodí...a toto všechno máme v Bibli - a vedle Bible (každý se k ní nedostane) také zapsáno ve svém svědomí, které naše chování jednou usvědčuje a jindy hájí...
Svobodná vůle je také velmi důležitá k existenci lásky. Lásku svých dětí, rodičů, ani drahé polovičky si nemůžete vynutit násilím...musí mít svobodu se rozhodnout. Bůh touží po vzájemném vztahu s námi - miluje nás a touží, abychom my milovali Jej...ale k tomu musíme mít svobodu Jej odmítnout...a to by nebylo možné, kdyby nám zasáhl do svobodné vůle.

2) POVĚDOMÍ O EXISTENCI MORÁLNÍCH HODNOT

Co je vlastně zlo? Věřím tomu, že jako je tma pouze nedostatek světla, tak stejně i zlo je nedostatkem dobra. Proto musí existovat dobro - ale jak to, že si uvědomujeme, co je zlé a co je dobré?

Jak to, že víme, že je špatné podkopnout nohy stařence o berlích? Jaktože soucítíme s hladovými na druhé straně světa? Kde se vzalo toto povědomí, toto měřítko dobra, pokud není Bůh? Pokud totiž není Bůh, neříkejte, že je něco zlé nebo dobré, protože zlo neexistuje. Je to jen chemie ve Vašem mozku...zní to šíleně? Cítíte uvnitř, že to tak není? Souhlasím s Vámi...ale přesně toto říká materialistický pohled, který zastává, že není žádný Bůh a vše je tu jenom náhodou...

Jenže tento evoluční pohled se doposud nedokázal vypořádat s otázkou, kde se vzalo ono morální povědomí, mnoho záležitostí lidského svědomí totiž jaksi nesedí s teorií o evoluční výhodnosti a odporuje teorii přirozeného výběru.

Blíže je toto rozvedeno v článku "Zlo jako argument pro Boží existenci?"

3) BOŽÍ ODPOVĚĎ NA EXISTENCI ZLA

"Kříž, nejuniverzálnější obraz křesťanského náboženství nabízí důkaz, že Bohu nejsou naše utrpení a bolest lhosejné. Zemřel na něm. Je to výjimečný symbol mezi všemi světovými náboženstvími. Mnohá z nich mají bohy, ale jen jedno má Boha, kterému na lidech záleželo natolik, že se stal člověkem a zemřel." Philip Yancey

Z křesťanského pohledu vlastně člověk nemůže říct, že se Bůh jenom dívá a ignoruje existenci zla. NAOPAK - Bůh sestoupil z nebe, zakusil si mnohé z lidských útrap, strádání a zrady. Byl dokonce zabit - a věděl o tom předem. Věděl, že musí svůj život položit. Věděl, že lidská vina (hřích) je to, co nás od Boha odděluje...a právě proto zemřel. Zemřel za Tebe i za mě - On je zástupná oběť za mé i Tvé viny. Ten někdo je Ježíš Kristus.

V Bibli je psáno: Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

Existence zla tedy ani z tohoto pohledu nemůže být argumentem proti křesťanskému Bohu, neboť právě křesťanství na existenci zla adekvátně odpovídá. Zlo nebylo původním stvořitelským plánem a právě aby bylo poraženo, tak Ježíš zemřel. Ba co víc - byl vzkříšen z mrtvých a zaslíbil, že znovu přijde, aby lidské dějiny ukončil. To, že tento čas ještě nenastal je jenom obrovská Boží trpělivost a milost. Upřímně řečeno, já být Bohem, tak to tady asi všechno semelu, ať už to skončí...Bůh (díky mu za to) je však trpělivější a ví, že je stále mnoho těch, kteří Jej neznají a stále jim dává šanci se k Němu obrátit a změnit se...

4) VŠECHNO ZLÉ JE K NĚČEMU DOBRÉ

"Občas potřebujeme prožít, že jsme na vrcholu, ale úrodná půda pro růst je vždycky dole v údolích utrpení a nikoli na vrcholcích hor." Neil T. Anderson

Nevím jak Vy, ale já jsem tím kým jsem v mnohých ohledech právě díky tomu "špatnému" co se mi stalo...Paradoxně vzato jsem za mnohé tyto situace vděčný (ač nebyly příjemné), protože mi pomohly se zastavit, přehodnotit směr života, něco si uvědomit apod...

Určitě budete také souhlasit, že mnohé zlé, co se Vám v životě přihodilo jste nakonec při zpětném pohledu zhodnotili, že bylo vlastně dobré, že Vám to v mnohém pomohlo něco získat, nebo se někam dál posunout...

Víte, když chcete ošetřit zraněné zvíře, tak se to z jeho pohledu také jeví jako násilí a zlo, které na něm pácháte...je to však nutné, abyste mu pomohli...Tímto vším nechci obhajovat existenci mnoha zlých skutků, jako by to byla Boží vůle...to ne, ale mnohé z toho, co člověk nazývá zlem může být dosti relativní...(samozřejmě však ne vše).

5) PROBLEMATIKA POJETÍ SMRTI
Je tu ještě jedna docela vážná filozofická otázka...Jakou hodnotu má smrt? Shodneme se na tom, že my lidé ji bereme jako hrůzu a něco nekonečně hrozného, kdy končí všechno dobré...Proto při smrti blízkého člověka, nebo při pohledu na nějakou katastrofu, kde zahyne mnoho lidí se člověk ptá "jak to mohl Bůh dopustit?"...Ale co když je to jinak?

Pokud existuje Bůh, pak existuje také posmrtný život v Jeho blízkosti (nebo naopak v odloučení od Něj)...nicméně tak či onak to znamená, že život zde na zemi je pouze lusknutím prstů a zdaleka nemá takový význam, jaký mu tady přisuzujeme...při zohlednění tohoto aspektu dostává náhle lidská smrt naprosto jiný rozměr (ať už dospělého či dítěte). Nemluvě o tom, že vše ukazuje na to, že pokud skutečně ono "nebe" je, pak je nevýslovně lepší, než život tady a proto lze tvrdit, že je smrt spíše vysvobozením - především pro ty, kteří jsou s Bohem smířeni (což tím neříkám, že podporuji smrt).

3) Jak může dobrý Bůh posílat lidi do pekla?

Nejprve si definujme, co vlastně oním peklem křesťanství míní. Nemíní tím žádné místo s čertíkama, kotlema, barem a rock and rollem, jak si to mnozí lidé představují. Peklo je pojem, který je použit pro oddělení od Boha - tedy Jeho nepřítomnost.

Lidé se často bouří proti představě, že by oni měli jít "do pekla", pokud neuvěří v toho pravého Boha...vždyť oni jsou "dobří" lidé...nekradou, nikoho nezabíjejí, nezahýbají drahé polovičce...tak jak si někdo může dovolit říci, že půjdou do pekla? Je to pro ně skandální...

Pokud patříte mezi tyto lidi, tak se Vás zeptám - ukradli jste někdy něco? Pak jste zloději...nenávidíte někoho? Pak jste jej zavraždili ve svém srdci...rádi se podíváte na opačné pohlaví a v duchu si představujete, co s nimi děláte? Pak jste cizoložníci ve svém srdci...atd.

Boží měřítka jsou jiná, než ta lidská, která si tak rádi upravujeme k našemu uklidnění a sebechvále. Rádi sami sebe ospravedlňujeme tím, že jsme lepší než druzí, protože jsme přeci nebyli nikdy ve vězení, nikdy jsme se nechovali, jako sousedovic Máňa...pokud má jít někdo do pekla, tak tam půjde ona si někteří říkají...

Peklo si vážený čtenáři volíš prakticky vzato ty sám! Bůh respektuje princip svobodné vůle - nepočítej s tím, že se Ti bude vnucovat. Ať jsi masový vrah, nebo "jen" zloděj a cizoložník, tyto viny Tě od čistého a dokonalého Boha oddělují a nemůžeš k Němu přijít. Ale Bůh Tě miluje a dává Ti možnost být s Ním, dává Ti nabídku odpuštění všech Tvých vin - ať jsou jakkoliv hrozné!(proto musel Ježíš zemřít). Pokud však odmítáš Boha zde na zemi, Bůh vlastně udělá to, že bude respektovat Tvoji vůli. Jsi-li bez Boha zde na zemi, budeš bez Něj i po smrti.

To je podstatou slova "jít do pekla"...ne, že zákeřný Bůh někoho s potěšením háže do pekla (tedy pryč od sebe)...ale že my nechceme být s Bohem, který nám tuto možnost dává. Možná můžete říct "dobrá, ale jak v Něj mám věřit, když jej nevidím, nemluví atd. atd...?" Věřím (a osobně jsem se o tom přesvědčil), že pokud člověk skutečně hledá, tak najde...pokud po pravdě a Bohu upřímně toužíte, dá se Vám poznat...

V Bibli je psáno (Jan 3:16) Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna/Ježíše/, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen/zachráněn/. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

Toto je odpovědí na otázku "jak může dobrý Bůh posílat do pekla?". Může... ale udělal všechno pro to, abys nemusel/a - tím, že byl ochoten za Tebe zemřít! Není Jeho vůle, abychom byli od Něj separováni...naopak - chce s námi mít osobní vztah.

A co chudáci křováci v Africe?

Tak zní častý argument...je mnoho národů a lidí, kteří neměli možnost uvěřit v "toho pravého" Boha a poznat Ježíše. Oni půjdou také do pekla?

Jedna část možné odpovědi je naznačena v Bibli (Římanům 2:11-15):

"Bůh nikomu nestraní. Ti, kteří neměli zákon a hřešili, také bez zákona zahynou; ti, kteří znali zákon a hřešili, budou odsouzeni podle zákona. Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí."

Pokud lidé neznají Boha, nemají stejně výmluvu, neboť jim Bůh vložil do nitra svědomí...a toto svědomí jim ukazuje, co je špatné a co dobré...

Druhá část možné odpovědi je tato:

Misionáři z celého světa přinášejí svědectví, jak se Ježíš zjevuje lidem ve snech a řeknou jim o Bohu - nebo je pošlou na nějakou adresu, kde "náhodou" najdou křesťanského misionáře. Společný jmenovatel často bývá ten, že tito lidé upřímně touží Bohu sloužit a poznat jej (a často se jedná o horlivé praktikanty cizích náboženství, skrze které se tito lidé snaží dostat k Bohu)...Zajímavý dokument o těchto zázracích ZDE.

Toto bývá často v zemích, kde křesťanství téměř není, protože je zakázané a křesťané jsou vražděni a pronásledováni. Vedle toho Bůh také často vede misionáře do konkrétních míst a ke konkrétním lidem. Není tedy pravda, že by Bůh někomu nadržoval a jiné ignoroval...

Z toho plyne, že pro Boha není problém se dát poznat tomu, kdo o Něj má skutečný zájem - ať je třeba z Amazonského pralesa...

Třetí část odpovědi může být i tato:

Pokud existuje svrchovaný Bůh, který má moc udělat cokoliv - pak má také moc zařídit, kdo se kde narodí...Bůh totiž není limitován časem a ví, kdo se pro Něj rozhodne a kdo Jej odmítne...proto pro Něj nemusí být žádný problém zařídit, aby se konkrétní lidé narodili na konkrétních místech...

Toto je však spíše logická dedukce a netvrdím, že to tak skutečně je - ale být může. O problému by se dalo polemizovat déle, věřím však, že jsou tyto odpovědi dostatečné k tomu, aby ukázaly, že Bůh myslí na všechny a nikomu nestraní...

4) Jak může být křesťanský Bůh dobrý, když se v Jeho jménu vedlo tolik válek a dějiny křesťanství jsou plné špíny?

Toto je velmi citlivá otázka. Na úvod chci říct, že zneužít se dá kde co. Rád používám příklad s nožem. Co lze udělat s nožem? Můžete si ukrojit chleba, namazat máslo a dělat spoustu správných věcí...můžete jej však také uchopit a někoho zapíchnout jako vepře...

Stejně tak oheň - může Vám zachránit život...můžete se ohřát, můžete odehnat predátory...ale také můžete založit požár a zahubit mnoho lidí.

Jednoduchý závěr založený na pozorování každodenní reality -> zneužít se dá kde co a mnoho lidí také tak učinilo. Zneužilo se už mnoho dobrých myšlenek, zneužilo se i mnoho nesmyslných. Proto nelze tvrdit, že pokud někdo "ve jménu něčeho" udělal špatnou věc, že ona věc je špatná...

V případě křesťanství lidé narážejí na to, že lidé udělali to a to...jenže to je právě ono - >lidé< udělali tyto věci. Ne Bůh...Křesťanský Bůh řekl "milujte své nepřátele", "čiňte ostatním dobré", "neoplácejte zlu zlem..." atd...kde je tady prostor pro upalování či války v Jeho jménu? Tito lidé se v podstatě za Boha jenom schovávali a přímo porušovali to, co On zřetelně uložil. Jak potom může někdo kritizovat Boha za tyto činy?

Ano, lidé narážejí v kontextu křesťanství na křižácké války, upalování, odpustky, pokrytectví atd...ano, souhlasím a sám se ke kritice přidávám. Byl jsem kdysi katolíkem, ale po svém obrácení jsem jím již zůstat nemohl. Poznal jsem totiž, že učení této církve je v rozporu se základním učením Bible. Celý systém papežství a katolické hierarchie totiž nemá oporu v Biblickém učení, stejně jako v Bibli nenajdete nic o očistci, vynuceném celibátu, nutností kněze jako zpovědníka apod...právě proto že se tato církev přibližovala a přizpůsobovala světským hodnotám, tak to nemohlo dopadnout jinak, než parodií na křesťanství, které ve středověku církev předvedla. Na základě tohoto lidé křesťanství odsuzují, mnohdy žel oprávněně. Proto musela přijít reformace (Jan Hus, Luther apod.)...proto muselo vzniknout protestantské křesťanství, které se snažilo očistit křesťanství od lidských nánosů a bludů a vrátit se k čistému učení Ježíše Krista.

Nicméně ani já nemohu opominout, že nelze hledět pouze na negativní jevy. Je totiž pravdou, že ať bylo (a je) mnoho církevních hodnostářů této církve zkaženo a s pojmem "pravý křesťan" nemají téměř nic společného, tak mnoho řádových věřících nemělo tak zlé úmysly a byli (a jsou) upřimní s touhou pomoci druhým (ač mnohdy oklamaní od pokrytců). Proto pokud chce někdo kritizovat, měl by také férově poukazovat na dobré ovoce, které skrze tuto církev přišlo - a je pravdou, že dobrého ovoce je také nemálo.

Ne, nechci házet špínu a vinu jenom na katolickou církev. Je totiž pravdou, že nikdo není dokonalý...nejsem jím ani já, ani žádná protestantská (křesťanská) církev...každý děláme chyby. Na každém jde najít nějaký ten "vroubek". Křesťan neznamená, že je svatý...křesťan je omilostněný hříšník, který se snaží (měl by!!!) být lepší a pracovat na sobě s Boží pomocí.

Za zmínku také stojí skutečnost, že za desítky milionů mrtvých po Stalinovi, Hitlerovi a jiných šílencích, stojí právě ať přímo či nepřímo evoluční teorie. Proto pokud někdo odmítá Boha kvůli válkám, tak používá dvousečnou zbraň a měl by odmítnout i evoluční teorii a spousty dalších "samozřejmých" věcí a myšlenek (včetně charity).

5) Viděl jste dokument "zeitgeist"? Ten totiž hezky ukazuje, jak je náboženství nesmyslné a je pouhou manipulací...

Osobně jsem tento dokument (bavme se nyní o první části, která brojí proti křesťanství) sám viděl a sám jsem mu skočil na špek. Zdálo se, že autor dává přesvědčivé důkazy a neměl jsem důvod nevěřit a ani chuť si to ověřit. Jenže manipulací je vlastně tento dokument po vzoru zloděje, který křičí "chyťte zloděje".
Tento dokument je plný polopravd, lží a manipulací. V konečném důsledku je propagandou nového náboženství "New age". Přikládám zde akademický posudek, který Vám tyto bludy přiblíží.

6) Věda přece dokazuje, že víra v Boha je hloupost

Mnoho lidí v různých obměnách používá argument vědy proti víře, Bohu, zázrakům a nadpřirozenu. Činí tak však z nevědomosti či vlastní pýchy. Značná část populace si bere do úst slovo "věda" a přitom ani nevědí, co to vlastně věda je a možná nemají ani tušení, že existují kvanta věřících vědců (včetně vědců z nejprestižnějších univerzit světa, nebo nositelů Nobelovy ceny).
Skutečnost je taková, že věda nemůže existenci Boha vyvrátit...ale buďme féroví - ani 100% dokázat. Věda k tomu prostě nemá prostředky. Existuje však nespočet indicií a nepřímých důkazů, které zřetelně ukazují na inteligenci, která je za vším stvořením a přírodními zákony schována...
O tomto tématu jsem napsal speciální článek "V(d)ěčné téma - Věda vs. Bůh", který tuto otázku blíže rozvádí...

7) Všechna náboženství věří v podstatě v to samé, všechny tedy vedou k Bohu, nebo má alespoň každé z nich svoji část pravdy...

Někteří skeptikové argumentují tím, že pokud bychom se narodili v muslimském světě, budeme muslimové, pokud bychom se narodili na západě, můžeme být křesťané...apod. Toto však není až tak docela pravda. V otázce, která se věnuje pekle naznačuji, že Bůh se dává poznat všem lidem napříč celou planetou, pokud o to upřímně stojí...Další pojednání na téma kulturní podmíněnosti je ve článku ZDE.
Mnoho dalších lidí argumentuje tím, že všechna náboženství jsou v podstatě stejná. Činí tak často proto, že potřebují výmluvu pro to, aby o této problematice nemuseli přemýšlet. Skutečností však je to, že všechna náboženství rozhodně nejsou stejná a v žádném případě nevěří v jednoho Boha. Blíže je problematika naznačena v tomto článku.
Pár praktických příkladů nepravdivosti tohoto tvrzení:
  • V hinduismu se uctívají miliony bůžků, věří se, že se bohové převtělují do krav apod.; zároveň zde neznají slovo "odpuštění", nebo pomoc ze soucitu...protože za Vaše nemoci, chudobu či zlo, které je na Vás spácháno si můžete jen Vy sami tím, že jste udělali v minulém životě něco špatně a tímto si odpykáváte špatnou karmu...
  • V budhismu vlastně ani nevěří v Boha. Budhismus je spíše filozofií bez Boha, než-li náboženstvím
  • New Age zase říká něco ve smyslu, že Bůh je všechno, že v nás všech dřímá Bůh atd...
  • Islám zase věří v osobního Boha (jako křesťané), nicméně charakter tohoto boha je neslučitelný s tím, co o sobě zjevuje Bůh bible...
  • Křesťanství vedle toho věří v osobního Boha, který za lidstvo položil svůj vlastní život, učí že si máme odpouštět a milovat se na vzájem...
Mohli bychom dále pokračovat. V základních otázkách kdo je Bůh, kdo je člověk, jaký je problém člověka, jak najít spásu atd. se všechna náboženství radikálně odlišují.
Velmi důležitým otazníkem, který do základů nabourává toto tvrzení je to, že pokud existuje osobní Bůh (který má vlastní vůli, cit, rozum a záměry), pak se tento Bůh může dát jednoduše lidem poznat. Pokud by lidé zastávající toto tvrzení měli pravdu, pak by se jednalo o Boha ignoranta, který nás pozoruje jako nějaký dobytek a je mu úplně jedno, co se tu děje, nebo co si o Něm myslíme...
Jinými slovy tento argument předem počítá s tvrzením, že žádný Bůh, který by měl zájem o lidi neexistuje.

8) Křesťanství odmítám, protože si Ježíš činí nárok na jedinou pravdu a to není tolerantní, ale arogantní a zpátečnické

Patříte také mezi ty, kteří se hlásí k podobným argumentům? Společnost je nasáklá tolerancí ke kde komu. Ano i já zastávám to, že bychom měli být tolerantní a pokorní, ale jedna věc je tolerance a druhá věc je falešná tolerance...
Možná jste si už všimli, jak po internetu kolují desítky videí a varování před nepříjemným rozmachem islámu...proč si myslíte, že se tak děje? Všichni chtějí být otevření a tolerantní, nehledě na to, že ostatní tyto úmysly mít nemusí...naráz si to vlády uvědomují a začínají se cukat...pochopily, že je třeba také chránit určité hodnoty, na kterých stojí západní společnost.
Tomuto se však nechci věnovat. Na úvod jsem chtěl poukázat na to, že tolerance má své hranice a není vždy vhodné se nechat zblbnout módním trendem "ve jménu tolerance".
Nyní k věci
Položím Vám otázku: "Co byste mi udělali, kdybych za Vámi přišel a osoboval si právo být Vaším mužem/ženou a vynucoval si z toho plynoucí práva?" Dožadoval se Vaší poroznosti, poslušnosti, intimity? Doufám, že odpovíte, že byste rovnou vytáčeli Chocholouška, je tomu tak? Tak proč měříte dvojím metrem?
Pokud totiž existuje osobní Bůh, pak je stejně tak konkrétní a reálný, jako Váš manžel, manželka, matka, otec, syn, dcera...prostě je to "ON"...a pokud tento "ON" (který má svoji konkrétní vůli, city a úmysly) má pro Tebe plán, pak je to jen a jedině ON, u koho jej můžeš najít...Výhradnost, exkluzivitu a jedinečnost sledujeme dnes a denně v naších životech. Nikdo zdravého rozumu nepopírá, že nemáme desítky skutečných otců, manželek, matek, vlastních dětí...tady tolerance nemá místo a uznává to snad většina lidí...proč by to mělo být u Boha jiné?
Pokud se Bůh zjevil v Ježíši Kristu, pak je pravda a pokoj jenom u Něj...I já jsem díky Jemu poznal, že On ta pravda je...změnil mi od základů život a dal mi pokoj, který jsem nikdy neznal a ani netušil, že můžu najít...(více ZDE)
Proto Bůh buďto je, anebo není. A pokud je, pak je to výhradně On, který má právo na naši pozornost a chválu...nikdo jiný! Tak jako nemůže mít pravdu 100 lidí, kteří Vám tvrdí, že jsou Vaším mužem/ženou, tak nemohou mít pravdu ani všechna náboženství...

Nebudu tedy tvrdit ve falešné toleranci, že je to v pořádku, ale zároveň respektuji rozhodnutí a názor druhého, proto v tomto smyslu nikoho neodsuzuji. Možná se zeptáte "dobrá, všichni nemůžou mít pravdu, ale proč zrovna to Vaše křesťanství ano? Proč ne Islám? Proč ne Budhismus? Proč ne Hinduismus? Taoismus...a já nevím jaký ještě Ismus?

Odpověď možná najdete v druhém článku v otázce "proč zrovna křesťanství?"

11) Ježíš byl dobrý učitel, ale nikdy o sobě netvrdil, že je Bůh

Jelikož křesťanská víra stojí a padá na Ježíši Kristu - Jeho Božství, oběti a vzkříšení, tak je také důležité si ozřejmit argumenty, které na tuto skutečnost ukazují. Pro nedostatek prostoru zde velmi doporučuji skvělou knihu "KAUZA KRISTUS", která velmi čtivým způsobem pitvá hlavní argumenty, které mají zničit důkazy pro existenci Ježíše a realitu Jeho zmrtvýchvstání.
Je pravdou, že v Bibli nemáme zaznamenáno, že by Ježíš někdy řekl "Já jsem Bůh", ale máme tam zaznamenáno, jak toto tvrdí nepřímo -> a Židé, tehdejší náboženská elita, tomu moc dobře rozuměli, proto Jej také usilovali zabít, neboť se stavěl na roveň Bohu a to bylo pro ně rouhání.
Jeden příklad za všechny:
Ježíš řekl: Já a Otec/Bůh/ jsme jedno." Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl: "Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od /Boha/Otce. Pro který z nich mne chcete kamenovat?" Židé mu odpověděli: "Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh."
Spousta lidí je ochotno připustit existenci Ježíše a tvrdit, že byl významný učitel a přispěl hodně k naší etice. Nicméně toto Ježíš nepřipustil k debatě...Brilantní a kdysi skeptický profesor Cambridge University C.S.Lewis, kterého postupně přesvědčily důkazy hovořící pro Ježíše Krista, prohlásil:

"Snažím se lidi přimět, aby neříkali tu naprostou bláhovost, kterou o něm často vyslovují: "Jsem ochoten přijmout Ježíše jako velkého morálního učitele, ale nepřijímám jeho výroky o tom, že je Bůh.". Je to jedna z myšlenek, které nemůžeme akceptovat. Pokud by pouhý člověk říkal takové věci jako Ježíš, pak by nebyl velkým morálním učitelem. Byl by to buď potřeštěnec, nebo vládce pekel, ďábel. Musíte se rozhodnout. Buď tento muž je Božím Synem, nebo je šílenec či ještě něco horšího. Můžete ho odsoudit jako blázna, můžete na něho plivat jako na démona; nebo můžete padnout k jeho nohám a nazvat ho Pánem a Bohem. Ale odpusťme si ten povýšený nesmysl, že Ježíš je velký lidský učitel. Tuto možnost nám neponechal otevřenou. Nic takového neměl v úmyslu."
Blíže o této problematice v následujícím článku zde ČLÁNEK 1
Pro zájemce a větší znalce biblického textu zde uvádím velmi dobře zpracovaný článek, který ukazuje přesná místa v Bibli odkazující na Ježíšovo Božství. ČLÁNEK 2
Klíčová slova k článku: proč bůh dopouští zlo? Věda a Bůh, Bůh je nesmysl, Ježíš byl člověk, církev, peklo, zeitgeist, smysl života, reinkarnace
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jak hodnotíte tento blog? (jako ve škole)

1
2
3
4
5

Komentáře

1 Křesťan Křesťan | E-mail | Web | 8. října 2011 v 15:22 | Reagovat

Uf, to bylo dlouhý. No, k článku není ani pořádně co vytknout. Ale, otázka tu je. Dlouho jsem si myslel, že jsi katolík. Tak ke komu tíhneš? Sedmáci? Husiti? Apoštolák? babtista? Luterán? nebo patříš k nějaké charismatické církvi? Křesťanské sbory?? :-)

2 Marpefi Marpefi | 8. října 2011 v 22:54 | Reagovat

[1]: Zdravíčko,

ano, katolík jsem byl, ale po svém obrácení jsem byl nucen odejít, protože jsem nalézal v mnohém rozpory s Biblickými důrazy a učení.

V podstatě se hlásím k Ježíši Kristu :) To ale asi nechceš slyšet, že?:) Když už to musí být "po lidsku", tak se hlásím k reformaci, konkrétně jsem evangelikál. Jsem baptista, ale neznamená to, že bych nebyl schopen chodit třeba do CB, AC atd...pokud myslíš "charismatickou" církví církev, která věří v Boží nadpřirozené dary, tak ano, i v to věřím...ale nejsme tradičně letničtí...to už je ale asi slovíčkaření:)

Měj se hezky

3 Leon66 Leon66 | 8. října 2011 v 23:31 | Reagovat

Všechna náboženství jsou jen nástrojem manipulace,je to největší zlo které existuje.Bůh prostě neexistuje. Boha si vymyslel někdo kdysi dávno, aby ho jeho lid poslouchal. Aby mu měl čím vyhrožovat pokud to či ono udělá. Myslíte si snad, že psi nebo kočky věří v boha? Ne. Protože mají mozek na nižší urovni než lidé a nedokázali si ho vymyslet...
Chápate co tím myslím?? :-P

4 Marpefi Marpefi | 9. října 2011 v 16:53 | Reagovat

[3]: Zdravíčko,

ano, chápu co tím myslíte a nejste první, kdo mi toto říká:)

Udivuje mě Vaše víra "bůh prostě neexistuje"...nu což, asi jste moudřejší, než 7 miliard lidí na této planetě...víte, lidé si Boha nevymysleli...lidé jej cítí...vědci o tomto "pudu", nebo jak to nazvat vědí a snaží se jej různě interpretovat...

Skutečností je, že lidé vnímají, že "je tu něco více"...a proto se snaží různým způsobem Boha uchopit a hledají Jej...

Ateismus je v přepočtu na počet obyvatel planety naprostá odchylka a anomálie. Nechci tím říct, že většina musí mít vždy pravdu, ale zde to jasně na "něco" ukazuje.

Mějte hezký den.

S pozdravem

Marpefi

5 janacz janacz | E-mail | 10. října 2011 v 11:56 | Reagovat

Nejvíc mě trápí s čím se nemohu vyrovnat že se Bůh nestará o zvířata. :-|

6 Leon66 Leon66 | E-mail | 10. října 2011 v 13:59 | Reagovat

Podívejte se na film Ježíš je normální nebo na jesus camp.Je tam vidět jak se lidem vymývá mozek uz od dětských let :-|

7 Leon66 Leon66 | E-mail | 10. října 2011 v 14:06 | Reagovat

Ale chápu že to těm lidem pomáhá,je to něco jako placebo efekt

8 Marpefi Marpefi | 10. října 2011 v 23:09 | Reagovat

[5]: Zdravím,

můžu se zeptat, z čeho usuzujete?

9 Marpefi Marpefi | 10. října 2011 v 23:19 | Reagovat

[6]: Zdravím,

tento dokument znám. Zrovna včera jsem o něm diskutoval...tak nějak mi upřímně řečeno uniká pointa, co to má říct?

Na co to má ukázat? Na praktiky některých skupin? Takových dokumentů můžete natočit tisíce...v každé lidské skupině a národě..od ateistů až po věřící... a věřím, že třeba i u Vás doma...inkriminované chování hodné kritiky či pozastavení...nebo třeba nepochopení kontextu...a co to bude říkat?...bude to jen ukazovat na chování některých jedinců...

Abych se vyjádřil jasněji - znamená snad existence tohoto dokumentu fakt, že Bůh neexistuje, nebo křesťanství není platné? Upřímně si myslím, že je to pouhé plácnutí do vody...ať už je kritka dokumetu oprávněná či nikoliv (to neřešme), nemá to vůbec nic společného s existencí či neexistencí Boha...

K tomu PLACEBO efektu...možná byste to mohl zkusit říct lidem, kteří byli třeba vzkříšeni z mrtvých, rázem vyléčeni z drogové závislosti atd. atd...měli by jistě pro Vaši teorii pochopení:) a jistě by si poplácali po zádech, jak silnou sugesci mají :-D

Ne, nechci to zlehčovat. Samozřejmě naše psychika funguje na mnoha principech a síla očekávání je velká, o tom není sporu. Byl bych však opatrný na výroky, že je vše jen placebo, po světě chodí nespočet doktorů, kteří se setkali se "zázraky", které si neumí vysvětlit...jistě, můžete to shodit na to, že "ještě nebylo vše objeveno a vyzkoumáno, mozek je složitý"...ale pokud tohle chcete tvrdit, pak se upínáte ke stejnému aktu víry, na který útočíte:)

S pozdravem

Marpefi

10 P. P. | 11. října 2011 v 23:13 | Reagovat

Dovolím si reagovat např. na první z odpovědnostních témat nastolených na první pohled prioritní otázkou "Ok, pokud existuje Bůh, tak kdo stvořil Boha?", jelikož je na ni kladen důraz jednak tím, že je uvedena na prvním místě, a jednak i tím, co je uvedeno v začátku odkazovaného článku ohledně disputační síly této otázky a hledané odpovědi na ni. Abych nebyl zbytečně obšírný, tak uvedu pouze stručné názorové gro spočívající v tom, že shrnutí obsahu článku koncentrované v jeho závěru konstatováním "Bůh je nezapříčiněnou bytostí, která stvořila vše co vzniklo. Je nestvořeným stvořitelem vesmíru a všeho v něm." je podle mého názoru argumentačně naprosto nepřesvědčivé, a to na první pohled. Pokud chci nějakou tezi argumentačně podepřít, nemohu přeci v podobné disputaci uzavřít téma tvrzením "Je to tak, protože to tak prostě je", neboť přesně touto NEargumentací je odpověď "Nemá-li něco na první pohled příčinu, je to nezapříčiněný počátek něčeho jiného". Toto je prostě jenom a pouze předpokládaná condicio sine qua non ... Jinak tímto nechci říct v žádném případě, že něco potvrzuji nebo naopak vyvracím a uznávám autora pro jeho vyjadřovací, argumentační i stylisticky přesvědčovací schopnosti na řadě míst tohoto webu :)

11 Leon66 Leon66 | E-mail | 11. října 2011 v 23:26 | Reagovat

No chtěl jsem jen poukázat na zbytečnost církve.Bůh mě absolutně nezajímá, a jestli existuje tak je to nějaká síla nebo energie díky které se celí ten proces vzniku spustil,a jsem přesvědčen že i Boha  se jednou podaří nějak logicky vysvětlit.A  Bůh určitě nemůže být dokonalý protože dokonalý bůh by přece musel tvořit dokonalé věci,no a člověk určitě dokonalý není.Jaký má vůbec smysl se modlit k takovému Bohu,nikomu to nikdy nepomohlo,pomohl jim jenom placebo efekt(víra).

12 Marpefi Marpefi | 12. října 2011 v 0:14 | Reagovat

[10]: Zdravím a pozdravuji,

uf...nejdůležitější otázka to vůbec není, ba naopak jsem ji nechtěl ani moc řešit, protože mě samotnému nepřijde podstatná, ale jelikož vím, že ji mnoho lidí stále dokola opakuje a je vlastně takovou "úvodní", tak jsem ji dal na začátek, možná ji přesunu níže, aby Váš závěr nadále nevzbuzovala:)

Zpět k pointě - upřímně řečeno tohle je "hardcore" filozofická otázka, na kterou se přesná odpověď nikdy stejně nikdy nenajde. Chtěl jsem však ukázat na to, že odpověď může mít a není pravda, že hned po vznesení takové námitky by měl člověk Boží existenci popírat, to za 1)

Za 2) je vlastně odpovědí i naše samotná existence. Pokud jsme a mnoho věcí ukazuje na inteligentního tvůrce, pak může existovat i "ON"...a jenom to, že my nedokážeme pochopit jádro Jeho existence vůbec neznamená, že není

Tento bod tedy už z principu nemůže mít asi nikdy přesnou, pro člověka pochopitelnou odpověď (pokud by ji nezodpověděl přímo Nejvyšší)...ale znovu opakuji, cílem bylo ukázat, že je to sice zajímavá a do určité míry oprávněná otázka, ale že není nepřekonatelnou bariérou v hledání existence Boha.

Přeji hezký zbytek dne.

S pozdravem

Marpefi

13 Marpefi Marpefi | 12. října 2011 v 0:24 | Reagovat

[11]: Zdravím Vás,

díky za názor. Věřím ale, že i zde můžu nesouhlasit:) Půjdu postupně:

CÍRKEV

Bylo by nejprve nutné si definovat, co myslíte pojmem církev?

Dokonce i bez existence Boha bych Vám dokázal udělit nějaké argumenty, proč je "církev" společensky přínosná. Kdyby nebylo církví, psychiatrické léčebny a vězení by praskaly ve švech...

A to podotýkám, že by platilo i bez Boží existence...pokud však Bůh existuje (a v to já věřím), pak je situace daleko složitější a výrok, že církev není potřebná je zcela mimo.

BŮH = "NĚJAKÁ ENERGIE"

udivuje mě Vaše víra, že pokud je, pak je nějaká energie...zkuste se okolo sebe rozhlédnout, podívat se do učebnice mikrobiologie, vesmíru apod...uvidíte, jak úžasně složité věci nás obklopují...myslíte, že toto může stvořit nějaká "energie" bez inteligence?

BŮH "URČITĚ NEMŮŽE BÝT DOKONALÝ"

Tvrdíte na základě čeho? Toho, že sám nejste dokonalý? Ano, nejste...a ani já nejsem...ale "jsem"...a jelikož jsem, pak musím mít nějaký původ a někdo mě musel stvořit (nebavíme se o rodičích:).

Druhá stránka věci je tato - křesťanství říká, že Bůh stvořil lidi dokonalé, nicméně ona svobodná vůle nám dala jednu nehezkou možnost - vykašlat se na Boha a žít po svém..On sám však varoval, že pokud pujdeme vlastní cestou, pořítíme se do zkázy...a následky zkázy (nedokonalosti) vidíte na každém kroku...

Není to však argument k tomu, že je Bůh nedokonalý

Mějte hezký den.

Marpefi

14 Leon66 Leon66 | E-mail | 12. října 2011 v 23:12 | Reagovat

A co když Bůh o kterém se píše ve starém zákoně je ve skutečnosti mimozemská bytost ;-)

15 Marpefi Marpefi | 13. října 2011 v 1:18 | Reagovat

[14]: Zdravím,

v tom případě by mě zajímalo, co tomu nasvědčuje? Pokud se nepletu, tak Bible jako taková tuto teorii naprosto nepodporuje a přímo jí odporuje.

Nemluvě o tom, že veškeré teorie o stvořitelské síle "ufonů" jsou stejně (ne)platné jako samotná evoluční teorie náhodného vzniku života...jenom se problém odsouvá jinde do vesmíru...

S pozdravem

Marpefi

16 m m | 31. října 2011 v 9:58 | Reagovat

Bůh existuje. Nikdo ho neviděl a proto těžko ho obhájit, nebo spíše nemožné.
Bůh není žádná náboženská bytost. Náboženství existuje jenom v sektě. Ať je to křesťanství, nebo jakákoli jiná církev. Ze sekt většinou vycházejí jenom fanatiky, ne věřící. A fanatizmus doprovází jen negativní stránky lidské morálky.
Bůh neexistuje protože se to píše v Bibli. Bible je jen kniha kterou napsal člověk. A jako každá kniha má své klády a zápory. Když nějaký vtipálek napíše, že bůh chce abyste skočili z Nuselského mostu, začněte vážně o existenci boha pochybovat.(i když některé z nás to rádi udělají).
Bůh neexistuje, protože v něj věří mnoho lidí. On bude i když v něj věřit nebudeme. Podmínkou existence boha není naše víra v něj. Naopak , podmínkou naše existence je existence boha. A žádný komunismus nebo teorie nemůže existenci boha nějakým způsobem ovlivnit.
Bůh je jako internet. I když máme vše aby se k němu připojit, pokud neuvěříme v něj nikdy se k němu nepřipojíme. Nemůžeme se připojit k něčemu co v naše mysli neexistuje. Odlišnosti mezi internetem a bohem je to, že internet nemůže být bez počítače. Bůh i bez nás bude existovat.
Protikladem zlu( resp. ďáblovi) není bůh ale dobro. Ďábel, pokud existuje, je jen jeden z výtvorů. Bůh je jediný a vše ostatní pochází z něj.
Boha dá se brat jako energii( resp. éter), nebo duch jak se píše v bibli. Ten duch je v každém. My ho měníme na pozitivní nebo negativní energii. Negativní energie, i když nevždy, nás zničuje. A to nenávistí druhých k nám. ( když uděláme někomu škodu určitě nám budou chtít oplatit. Někdy stačí jen slovem.)
Když řekněte, že věříte na zlo (ať tomu říkáte satan), to znamená věřit a podporovat své špatné činy. Netvrdím že za to budete potrestaní bohem. To ne. Potrestají vás stejně věřící jako Vy. Právem se vám pomstí.

Bůh nepotřebuje nikoho aby být. Náboženské bohy vždy potřebují člověka aby existovali. Pořad chtějí někoho převést na svou víru. Každý prorok ví, že když nebudeme věřit v jeho boha pak jeho víra zmizí a to bez památky po ní. Jedinému bohovi nezaleží na tom, že věříme v něj nebo ne. Jak už jsem řekl je mu jedno, že vůbec existujeme. Nemá jméno a nepotřebuje abychom ho jmenovali. Můžeme mu říkat jak chceme. Nepotřebuje ani naší důvěru, ani lásku, ani bychom se ho vážili nebo báli. Ani nemůžeme porušit tě pravidla díky kterým dovolí nám existovat, protože je ani neznáme. Znají je naši buňky a proto jsme.
Je to pro nás lepe věřit v něj. A to co od něj žádáme dá nám. A to jak zle tak i dobré. Tak raději žádejte o to dobré.

17 Pulitr Pulitr | 5. listopadu 2011 v 21:56 | Reagovat

Udivuje mě, že se autor odvažuje říkat, že Bůh a křesťaství je ta jediná pravda. Ale víra je málo, vezme li člověk v úvahu, že jí podřizuje celý svůj život. Křesťanstrví je židovská sekta, která se rozšířila a tudíž se jí logicky přestalo říkat sekta. Proč je lepší, než ostatní náboženství a filozofické směry? Z logiky věci díváme li se zcela nezaujatě, nemůžeme říci, jestli má pravdu muslim, křesťan, nebo africký šaman. Zamyslíme li se ještě hlouběji, logcky tedy nemá pravdu buď nikdo, nebo všichni. Tedy buď žádný bůh/bohové neexistuje, nebo naopak všichni popisují tu samou věc jinými způsoby a ukazují k ní různé cesty. Proto tedy je nutno hledat to, co mají společné a o tom jediném se dá říct, že má jakous takous relevantnost. Neříkám že je křesťanství špatné, spíš bych se zaobíral obecnými principy a snažil se zbavit toho balastu, co na něj navěšela církev.

18 Pulitr Pulitr | 5. listopadu 2011 v 21:59 | Reagovat

[15]: Na rozdíl od Boha, evoluci lze prokázat

19 Marpefi Marpefi | 6. listopadu 2011 v 21:02 | Reagovat

[17]: Zdravím Vás,

asi nemá smysl teď řešit otázky, proč křesťanství ano...to je právě bodem v další části, ke kterému se snad dostanu teď v týdnu (sepsání).

Chci jen vyjádřit nesouhlas s tvrzením, že buď mají všichni pravdu nebo nikdo...to je zavádějící tvrzení a naopak bych si dovolil přidat třetí možnost, o které jsem já přesvědčen - že jen jedno může mít pravdu, protože si všechny navzájem odporují.

Hezký večer

Marpefi

20 Marpefi Marpefi | 6. listopadu 2011 v 21:06 | Reagovat

[18]: Tady bych si také dovolil zásadně nesouhlasit.

Nevím, do jaké míry jste studoval argumenty protistrany, ale kdyby ano, tak zjistíte, že evoluce je vědecky dokázána asi tak, jako je pohádka dějepisem...

Nepleťme si tzv. mikroevoluci, tedy jakési přizpůsobování v rámci existujcího druhu...to je samozřejmě pravda...zde se však bavíme o makroevoluci - tedy stručně řečeno z pulce na člověka...tato teorie je pouhou nepodloženou teorií, která je v mnoha ohledech mimo současné vědecké poznání...

ROZLOUČÍM SE VÝROKY 2 VĚDCŮ:

Dr.Denton: "Vznikla široce rozšířená iluze, že evoluční teorie byla dokázána již před sto lety a že všechen následující biologický výzkum poskytuje stále rostoucí důkazy pro Darwinovu ideu. Nic není vzdálenějšího pravdě než toto... Jeho teorie, že všechen život na Zemi se vyvinul následkem postupného hromadění náhodných mutací, je stále - jako v době Darwinově - jen vysoce spekulativní hypotézou bez přímé faktické podpory.

Prof. Emil Paleček, molekulární biolog, 2005
To, co žene biologické vědy kupředu, není evolucionismus, ale výsledky experimentálních přístupů, které jsou sice založeny na hypotézách a teoriích, nikoli však na světových názorech… To evolucionisté jsou na tom jinak: stačí jim stále dokola opakovat Velkou pravdu, bez ohledu na to, že se v některých ohledech stále více vzdaluje od nových poznatků molekulární biologie a biochemie.

21 Pulitr Pulitr | 6. listopadu 2011 v 22:19 | Reagovat

Co je to druh, kde začíná a kde končí? Druh je umělá škatulka vytvořená člověkem, kdo může říct, kdy se jeden druh mění v druhý? Ten přechod nemusí být tak velký jak si myslíte. Samozřejmě že každá teorie se vyvýjí, nebo je časem nahrazena jinou na základě nových zjištění. Třeba celkem recentně profesor Flegr vydal pěknou knížku zamrzlá evoluce, kde vymyslel vlastní teorii fungování. Mimochodem, evoluční teorie nemluví o VZNIKU života, jen popisuje speciaci. Vážně nevěříte, že mohou vznikat nové druhy? Ale mohou a vznikají. Jak ale vznikl život neví doopravdy nikdo. Tak jak jsem psal pod jiným vaším článkem, člověk trpí touhou po tom vše analyzovat a logicky zdůvodňovat. To je z jedné strany jeho velká slabost. Měl by si umět říct, o tomhle za daného stavu poznání nedokážu nic říct. Jenže ne, každý hned vymýšlí, jak se dá konkrétní věc logicky vysvětlit a zcela logicky vymyslí logickou konstrukci která dává smysl. Ale to je tak všechno. Proto jedni lidi vymýšlejí, že život stvořil stařeček na obláčku, jiní zas podle jiných indicií soudí, že vznikl v jakési prapolévce. Věda má důkazy o tom, jak probíhá vývoj druhů. Tečka. Nemá důkazy o tom, co bylo na počátku všeho. Ani mít nemůže. Stejně tak nemají důkazy ani zastánci kreacionismu, protože je mít z logiky věci ani nemohou. Na rozdíl od kreacionismu a víry má ale vytváření určitých teorií ve vědě své místo. Teorie sumarizuje získané poznatky a snaží se najít nejlogičtější řešení. Vědci pak tuto teorii ověřují, nebo spíš vyvracejí. K čemu je ale teoretizování věřícím, to netuším. K tomu pulci na člověka. Důkazy o vývoji člověka samozřejmě jsou, stejně jako jsou důkazy že se člověk odštěpil od lidoopů. Problém v příkladu pulec na člověka je ten, že se jedná o existující druhy. To je jako byste řekl, jak se mohl vyvynout třeba ježek z žirafy? To je blbost samozřejmě. Takhle to nefunguje. Nicméně třeba daman a slon měli kdysi společného předka, jsou si příbuzní na základě molekulárních analýz i morfologicky. Stejně tak my jsme si dosti příbuzní s šimpanzy. Podobáme se jim nejen geneticky ale i chováním. Podle nejnovějších poznatků se začíná ukazovat, že všemi adorovaná DNA zas nemá až takovou roli jaká se jí přisuzovala. Je jako knihovna, ze které se dají číst návody. Jenže když vaříte dort, je sakra rozdíl, jestli tam dáte kilo mouky a půl kila cukru nebo kilo cukru a půl kila mouky. Už chápete, podle toho které geny jsou vůbec aktivní a hlavně jak moc vzniká výsledek a někdy může být drasticky niný. Nedávno proběhl tuším pokus, že inaktivací funkce nějakých genů tuším že vytvořili u ptáka čelisti. Zobák se z čelistí vyvinul (ptáci mají předky u dinosaurů ze skupiny maniraptora). My jsme s šimpanzem z hlediska shody genů velmi podobní, až je to neuvěřitelné. Ale jsme jiní. Troufám si tvrdit, že by z lidského embrya šel "vyrobit" skorošimpanz jen tím, že by se změnila míra aktivity některých genů v určitých fázích vývoje. Evoluce není jen o mutacích v kodujících oblastech, ale i o změně aktivity genů, je i o přijímání cizorodé genetické informce. Vizáž a chování se tak může drasticky změnit. Není to jen o nějakém náhodném a pomalém hromadění změn.

22 Pulitr Pulitr | 6. listopadu 2011 v 22:29 | Reagovat

1-Buď jsou náboženství výplodem lidského mozku a touhy vše logicky uchopit (dřív člověk neuměl pochopit blesk, tak si k tomu vymyslel božstvo, které se zlobí atd. Mimochodem my na tom nejsme o moc lépe, taky neumíme spoustuz věcí vysvětlit a hledáme k nim berličky), 2- Nebo mají VŠECHNA pravdu (vezmeme li si jakozkoumanou tezi že B/bůh/ové stvořil všechny lidi) a pak v nich musíme hledat průnik, protože to je to, co se nám v  té spoustě balastu zachovalo jako univerzální pravda. Všechny totiž popisují to samé, jen z jiných úhlů, nicméně po tak dlouhé době od jejich vzniku si nemůžeme být jisti, že cesty které popisují jsou ještě ty správné.

23 Pulitr Pulitr | 6. listopadu 2011 v 22:34 | Reagovat

Na závěr dodávám, že netvrdím že Bůh je, ani že Bůh není. Za současného stavu poznání nemohu říci ani tak ani tak. Nedovolím si sklouznout tam kam citovaní vědci. Oni si prostě jen vzhledem k tomu co vědí, nedokáží jisté věci vysvětlit a protože pocházejí s křesťanského prostředí, vysvětlují to existencí boha. Zašli příliš daleko. Pořád mám na paměti strach našich předků ze zatmění slunce, z blesku...taky nevěděli o co jde, báli se a hledali mystická řešení. Věda jim později dala odpovědi, v té době je neměla.

24 Marpefi Marpefi | 7. listopadu 2011 v 13:13 | Reagovat

[21]: Zdravím Vás,

začnu Vaším výrokem:

"Mimochodem, evoluční teorie nemluví o VZNIKU života, jen popisuje speciaci"

Ano, souhlasím...ale mnoho vědců a obecně média tuto skutečnost překrucují...tvrdí, že evoluce je naprosto jasná, vědecky doložená a nezpochybnitelný vědecký fakt...

Ostatní vědci (i nevěřící) jsou v těchto závěrech opatrní a s tím souhlasím. Jde tu o to, že pokud militantní ateista prosazuje ET a tvrdí tyto bludy, že věda evoluci dokázala, tak se na mě nezlobte, ale jak může někdo něco takového prohlásit, když nemá ani ten nejmenší důkaz, často ani představu o tom, jak se tu vůbec život vzal...

To, že obhajuje nepodloženou teorii o tom, jak se mění již existující život, to beru...ale ať pak nekrmí veřejnost nesmysly, že je evoluce faktem, jakoby věda jasně dávno dokázala, kde se tu život vzal...

Takže spor tu není ani tak o to, čím ET je, ale jak je propagována...

Další Vaše tvrzení "Věda má důkazy o tom, jak probíhá vývoj druhů. Tečka"

Tak to by s Vámi asi mnoho vědců silně nesouhlasilo...já bych si dovolil poopravit toto tvrzení: věda má hypotézy a představy o tom, jak možná probíhal vývoj druhů"...

Co se týče oné snahy racionalizovat...víte...máme před sebou 2 možnosti...teorie...buď Bůh, nebo náhoda...

Kritizujete lidi, kteří se k Bohu upínají...jenže já tvrdím a mohu osobně dosvědčit, že pokud člověk Boha upřímně hledá, tak se mu dá poznat...je to právě ET, kde musíte jít přes rácio...u inteligentního designu nemusíte zůstat u rácia...Bůh je živý a osobní a lze Jej poznat

K těm důkazům o přechodu lidí z lidoopů...nejednou jsem narazil na studie, které to popírají...právě v této oblasti bylo mnoho podvodů a manipulací...našel se prasečí zub či fragment lebky a už se z toho kreslil celý příběh neandrtálské rodiny...

Stejně jako obrázková interpretace lebek, které vypadají jako neandrtálců...jeden vědec nakreslí div ne opici a druhý normálního člověka, kterého lze nalézt živého v Africe...

Zase bychom tady došli k problému interpretace nálezů...

Co pak podobnost člověka s opicemi? A co takhle fakt, že genetická podobnost člověka je větší u prasete, než u opice?...často se zmiňuje genetická podobnost s primáty, ale málo kdy se staví vedle sebe fakt, že u prasat je podobnost větší...a dokonce jsem narazil kdysi i na informace o větší podobnosti s komárem (nevím teď, o jakou mikrobiologickou jednotku se jednalo)...

Tedy zase - pokud Bůh tvořil...je vidět, že tvořil podle podobné, ověřené metodologie...ale kdo bude chtít interpretovat podobnost jinak, najde ji...

Proto znovu opakuji - je to záležitostí víry. Buď se člověk rozhodne v Boha nevěřit a vidět vše tak, jako by nebyl...nebo naopak...vidí Boha v Jeho úžasném díle a vidí také logicky důkazy ve všem ostatním.

Hezký den.

Petr

25 Marpefi Marpefi | 7. listopadu 2011 v 13:15 | Reagovat

[22]: logiku tohoto tvrzení jsem vyvrátil(oslabil?) v druhém komentáři zde:

http://zivot-nazory.blog.cz/1109/v-d-ecne-tema-veda-vs-buh

ve spodní části...tyto tvrzení stojí totiž na neporozumění toho, čím křesťanství je a jak vzniklo

26 Marpefi Marpefi | 7. listopadu 2011 v 13:17 | Reagovat

[23]: Věda odpovědi dát může, ale jen omezené...řekne, co funguje a možná jak...ne však proč tu jsou a kde se tu vzali (smysl)...

Takže existence blesků není vůbec v rozporu s Boží existencí...mylná interpretace některými lidmi v historii na tom nic nemění...

27 belief belief | Web | 13. listopadu 2011 v 13:46 | Reagovat

Wow dlouhý ale velmi krásný a pravdivý článek. Já osobně jakožto věřící člověk se snažím dívat na všechno to zlo okolo nás tak, jak by si to přál Bůh. Bohužel někdy je to opravdu velmi obtížné. Hlavně když se něco stane naším blízkým.Ale s tím se už setkalo asi mnoho z nás.

28 Realtoltek Realtoltek | 23. listopadu 2011 v 9:28 | Reagovat

Krovaci z Afriky  nejsou zadni chudaci jsou mnohem stastnejsi nez zbytek populace to jen tak bokem ;)

29 Bergamp. Bergamp. | E-mail | 30. listopadu 2011 v 1:04 | Reagovat

zdravim a musim napsat ze tento web mi odpovedel na nektere otazky ktere sem potreboval cist,proste znova si promitat v hlave.Vim ze Buh existuje a ten kdoho opravdu hleda tak se mu otevre,zacneho citit a ukaze mu pravou cestu jak zit..Uz mnohokrat se mi stalo ze kdyz sem potreboval najit odpoved a myslel na Boha, on mi ji ukazal kde hledat,,clovek to proste citi.nedokazu to popsat.Podivejte se okolo sebe a zamyslete se!vsude je tolik krasnych veci a kazda ma svuj vyznam,nejni prece nahoda ze tohle vse vzniklo jen tak k nicemu,,Mi lide sme uzasny bytosti s uzasnym(ne)dokonalim tělem,paradox je ze tohle vse krasny okolo nas, nic ten (ne)dokonali clovek,Prestanme  myslet nato kdo Boha stvoril,jak dlouho tady je,on nam na to jednou rad odpovi,,mysleme na lasku a na tento svet,on brzy prijde  -uz velmi brzy svet lepsi,,chovejme se tak abysme se mohli podivat Bohu uprimne do(oci)

30 Marpefi Marpefi | E-mail | Web | 30. listopadu 2011 v 14:27 | Reagovat

[29]: Zdravím,

jsem moc rád, že odpovědi posloužily...a samozřejmě s Vaším závěrem plně souhlasím...

Rád bych Vás nalákal na náš nový web, který připravujeme a kde bude v sekci otázek zodpovězeno mnohem více podobných otázek (určitě více než 100)...sledujte info na blogu, intenzivně na tom pracujeme:)

S pozdravem

Marpefi

31 Agape Agape | 28. prosince 2011 v 1:46 | Reagovat

Zdravím Vás, autore,
napsal jste rétoricky dobrý článek. Nicméně, je znát jeho neopodstatněná jednostrannost. Viz například:
"Skutečnost je taková, že věda nemůže existenci Boha vyvrátit...ale buďme féroví - ani 100% dokázat. Věda k tomu prostě nemá prostředky. Existuje však nespočet indicií a nepřímých důkazů, které zřetelně ukazují na inteligenci, která je za vším stvořením a přírodními zákony schována..."
Správná formulace je: "Věda nemůže existenci Boha vyvrátit, ani potvrdit."-Vnímáte ten rozdíl? Předpokládám, že velmi dobře. Ještě jednou chválím rétoriku.
Co se týká logické stránky, je článek nejspíš nad průměrem.
Nicméně, jakožto mírnému agnostikovi s tendencí k ateismu, mi přišlo například tvrzení o nepřímých důkazech, se závěry ve prospěch "Vyšší Inteligence"(obzvláště křesťanského osobního Boha) jako přinejlepším vycucané z prstu. Nepřímé důkazy už principiálně vedou k několika vysvětlením, které poněkud opomíjíte.

Na závěr menší úvaha o Bohu, náhodě, evoluci, a svobodné vůli k zamyšlení.
Pokud existuje Bůh(Křesťanský Bůh), myslím si, že stvořil vše živé tak, že utvořil pravidla, mezi nimi i Náhodu, pro jejich vznik a vývoj. -Dejme tomu, že souhrnu některých těchto pravidel můžeme říkat evoluce.- Teď se asi ptáte proč přidávat "chaos"(náhodu/náhodnost) do řádu..Kam tím mířím? Přece k svobodné vůli.
Nevěřit ve skutečnou náhodu, a věřit ve svobodnou vůli??...

[30]:

32 Marpefi Marpefi | 28. prosince 2011 v 11:05 | Reagovat

[31]: Zdravíčko,

děkuji za názor. Rozdíl sice částečně vidím, ale sdělení je stejné - pouze s důrazem na to, že si "řežu" vlastní větev tím, že doznám, že nelze najít 100% důkaz, ale je zapotřebí také víra...

Nyní k té náhodě a chaosu...ano, ke svobodné vůli je jistě zapotřebí "volná ruka"...jenže co má společného miliardy let "náhody" se svobodnou vůlí? Podle mého názoru směřujete tuto problematiku tam, kde ani nemá místo...Křestané vycházejí chtě nechtě z Bible, která je hlavním měřítkem toho, co a jak Bůh činil...proto zde sice můžeme různě polemizovat, jak to ten "dobrák bůh" udělal, ale nebude to nic víc, než naše názory, kterých může být tisíce...ačkoliv jako agnostik Boží inspiraci Bible asi neuznáváte - já ano - a Bible se k tomuto vyjadřuje...věřím tedy Bibli...

K tématu doporučuji články z rubriky:
http://www.buh-krestanstvi.cz/clanky-a-zamysleni/bible-a-vse-okolo/

Hezký den

Petr

33 Agape Agape | 28. prosince 2011 v 23:42 | Reagovat

Zdravím,
nejspíš jsme se nepochopili. Jde mi o argumentační férovost(*1), a hlavně především o Váš koncept Boha(*2).
Ad 1) Věda, logika, nepřímé důkazy nedokáží zcela vyloučit žádnou z mnoha možností(teď se nebavíme pouze o otázce existence/neexistence Boha v křesťanském pojetí), Vy ale naproti tomu tvrdíte, že věda vylučuje tyto možnosti(alespoň tak na mne působí formulace vět/potažmo myšlenek tohoto článku). Tak mne zajímá, jak jste došel k tomuto závěru, že většina nepřímých důkazů je pro Křesťanského Boha. (řečnická otázka: A kolik že přesně je těch důkazů? A kolik z nich vychází z lidské logiky?) On totiž například Albert Einstein došel k závěru, že čistě z logického hlediska jsou "osobní" Bohové(a je jedno kterého náboženství) méně konzistentní(a odvážím se tvrdit, že jeho logika byla nad průměrnou úrovní). Například deističtí, panteističtí,...Bohové se mimojiné daleko snadněji vypořádají s problémy zmíněnými v tomto článku.
Tím Vám rozhodně nechci brát víru, já také věřím, i když asi možná v něco jiného.. Poukazuji jen na to, že ostatní možnosti jsou stejně pravděpodobné, abychom byli féroví. ;)
Ad 2)
"proto zde sice můžeme různě polemizovat, jak to ten "dobrák bůh" udělal, ale nebude to nic víc, než naše názory, kterých může být tisíce..." Ano, ale jelikož jste stvořil logický koncept, tak se o něm dá logikou polemizovat. Nehledě na to, že nejspíš se nebude naprosto shodovat ani s Biblí, což by mohlo být na další polemiku. Ale nechme to být, jen jsem naznačoval nedostatky tohoto konceptu logiky. A propo, jak vlastně chápete náhodu?-
"ano, ke svobodné vůli je jistě zapotřebí "volná ruka"...jenže co má společného miliardy let "náhody" se svobodnou vůlí?"
Nabízím tento logický koncept: Pokud v našem světě není náhoda, je budoucnost pevně daná, pokud je budoucnost pevně daná, není svobodná vůle, pokud není svobodná vůle,...

Hezký večer

34 Marpefi Marpefi | 29. prosince 2011 v 8:59 | Reagovat

[33]: Také zdravím,

aha...už mi to došlo...omlouvám se. Ano...je to tak. Zastávám tady svoji víru a své poznání, které ukazuje na Boha křesťanství.

Obecně vzato je pravdou, že po by článek šel spíše aplikovat více do roviny "existuje "něco" x neexistuje nic"...já k tomu však dodávám automaticky to, kdo tímto Bohem je (podle svého poznání)..ano, to máte pravdu.

Musíte mi to prominout...na bezhlavé filozofování "coby kdyby" nemám prostor...pakliže jsem Boha poznal v Ježíši Kristu, který mi dal smysl, pokoj a naplnění, nebudu přece psát obecně a ignorovat toto poznání...

Co se týče Einsteina, ať byl jakkoliv chytrý, jeho "moudrost" je mu k ničemu...pokud totiž Bůh je, pak jeho inteligence a moudrost daleko přesahuje tu jeho a naši...v Bibli Bůh říká toto:

1 Korintským 1:18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.
19 Je psáno: 'Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.'
20 Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?
21 Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
22 Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
23 ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,
24 ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.
25 Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.

Nyní k té dvojce...nemyslím si, že bych tvrdil, že je všechno pevně dané...Bible jasně mluví o tom, že člověka postavila do své existence před 6000 lety (teď neřešme okolní svět, který mohl být déle). Svobodnou vůli dostali lidé až po svém stvoření - teprve poté šlo vše do kytek...vůbec si to neodporuje s tím, že by nebyla náhoda (evoluce) před tím. Evoluce jako taková je chaotická a náhodná...Bůh se však v Bibli zjevuje jako Bůh pořádku a moudrosti, který má "smrt" za svého nepřítele, kvůli kterému musel i Ježíš zemřít...proto tvrdit, že si Bůh použil smrt jako prostředek tvroření a pak ještě řekl "a viděl, že je to dobré", je zkrátka a dobře proti Biblickému sdělení...

Ale máte pravdu, je to na delší polemiky...nicméně díky i tak za rozvíření diskuze.

S pozdravem

Petr

35 telson telson | E-mail | 1. července 2012 v 9:08 | Reagovat

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama